HEMIMAMMAS KAMP – HEMIMAMMA FÖRTRYCKS OCH CENSURERAS??

GOD MIDDAG!! Ett flertal av er bloggare har börjat hitta min kommentarer i skräpposten..

Beror det på något tekniskt missöde från WORDPRESS sida hoppas jag att det korrigeras expediant.

Men jag har anledning att tro att jag censureras av någon anledning. Mina kommentarer försvinner när jag skriver någon hos er andra bloggare och när jag får så många sidvisningar att jag BORDE hamna på WP’s listor så finns jag inte där…

ANDRA SOM KOMMENTERAR SER JAG, MEN INTE MINA KOMMENTARER???

Jag skriver ju ganska samhällskritiskt i framför allt två frågor som är stötestenar för den svenska regeringen.

Det ena är behandlingen av de som lider av Borrelia och den undermåliga vården och diagnostiseringen av dess co-infektioner – vilka alla kan bli kroniska infektioner.

Den andra frågan är ”För tidig avnavling” där man ursuperar (tar med makt) spädbanens blod, som innehåller stamceller som läkemedelsindustrin och forskningen vill komma över och spädbarnen som utsätts, får skador och men, som kan vara för livet och många sjukhus vägrar rätta sig efter de nya riktlinjerna som kom förra året.

Och i båda fallen handlar det om STORA pengar.

En blodfull moderkaka är värd 300 000 dollar i USA tex.

Och för försäkringsbolagen kostar det många miljarder i skadestånd till gravt handikappade eller avlidna offer om de tvingas att erkänna diagnosen Kronisk/Tertiär Borrelia.

Jag vet att Skvitt berättat vid ett tidigare tillfälle att han och jag räknas  att vara ”risksidor” som man varnas för att gå in på och det har han skrivit om tidigare inlägg…

Fullkomligt befängt!!

Så är jag censurerad?? eller får WP det inte att funka??

Hur går det för er andra?? Hittar ni andras kommentarer i skräpposten?

Jag kollar skräpposten först av allt och jag har hittat många som jag anser inte borde vara något problem där… som jag fått släppa ut…

Förbaskade WP om det beror på dem. Skrämmande om det är censur.

Kan ni titta efter i eran skräppost om ni hittar mina försvunna kommentarer??

UPPDATERING: TROLIGEN ÄR DET SÅ SOM VISSA BLOGGARE SÄGER ATT MIN OKÄNDA INLOGGNING FRÅN SJUKHUSETS DATOR SKAPAR PROBLEMET…

JAG HOPPAS ATT DET BLIR SOM VANLIGT NÄR JAG KOMMER HEM

GOD EFTERMIDDAG!

Hemimammas sorg – Att släpas genom Purgatorium, Skärselden – Finns förlåtelse för dödsynd?

AFTON… Det var länge sedan livet senast slog mig mitt i Solar Plexus.

I över ett halvår har jag hållit stånd och tagit spjärn mot ödet och känslo-stormarna.  Behållit kontrollen och och fokus och agerat efter tanke och agenda. Inget annat val har funnits.  Jag har haft min son och makes bästa för ögonen.

Men tidigare ikväll, när jag ville gå in i bloggen och skriva, efter en välbehövlig paus för att ladda batterierna i den allomfattande kamp för vårat liv  som präglar allt i vår familj och tillvaro, så kunde jag inte.

Jag hade blivit kastad ut i det svarta havet igen.

Det svarta hav som sorgen efter ett barn skapar. ☺☻ ♥ ♦ ♣ ♠

Det spelar ingen roll att själva sorgen är vit, efter ett oskyldigt barn – det  sorgen gör med dina tankar och känslor i förhållande till andra människor… det är det farliga och fasliga. Som man sällan finner skydd eller ruelse för. Eller kan glömma i sömnen…

DET ÄR DET SVARTA HAVET – som jag vill kalla ”Pergatorium”, SKÄRSELDEN

I svarta havet drunknar man i dödssynderna. De sju – som mänskligheten helst bortser ifrån.

De Sju Huvudsynderna/lasterna svenska och latin med respektive straff i helvetet:

1. Högmod – superbia = (fåfänga; övermod) – att rådbråkas (krossa lemmarna)

2. Girighet – avaritia  – att sitta i en kittel med kokande olja.

3. Vällust – luxuria = (otukt eller begär) – att bli insmord i eld och svavel

4. Avund – invidia – att sitta i iskallt vatten

5. Frosseri – gula – att äta råttor, paddor och ormar

6. Vrede – ira = (I vissa fall även hämnd) – att styckas levande

7. Lättja (likgiltighet) – accedia – att kastas i en ormgrop

Man umgås med tankar och känslor som man både skäms och generas över och man kan stanna upp och tänka att så här kan/får jag väl inte känna? Det finns delar av dem i alla ovan punkter… som jag känt vid olika tillfällen de senaste 12 åren. Ifrågasättandet. VREDEN. VARFÖR JAG??? Jag vill också gå med mitt barn så där… Vad har jag gjort för att förtjäna detta? tankarna bara mal och mal…

Det som stal min frid var kvällens avsnitt av ”Sofia’s änglar på femman.

Lilla Elsa fick leukemi. Det som skulle rädda henne – som var familjens hopp, var att hon skulle få ”benmärgstransplantation.”

Mitt hjärta ville brista och jag ville kliva in i TV:n – eftersom jag själv förlorat tre barn och vet vad som väntar familjen i värsta fall.

Men nu är det inte så att man verkligen får BENMÄRG när man får sk Benmärgstransplantation.

Man får moderkaksblodet som kommer från nyförlösta spädbarn, vilket är fullt av stamceller som används till att skapa nya blodceller hos cancersjuka. Det man förnekar våra nyfödda.

Man klampar alltså navelsträngen innan allt blod gått över till barnet. För att förhindra att denna värdefulla resurs går till spillo i friska spädbarn. Att man tog min nyförlösta dotters blod, lämnade henne anemisk, blodsockerlåg och utan egentligt immunförsvar. Man har bevisat att det är skadligt för alla barn – men man förnekar HUR skadligt det verkligen är. Men erkänner järnbrist upp till 6 månader efter födelsen.

Men kunskapen finns därute – som med det mesta.

Tre veckor efter födelsen, dog min dotter av det.

Vilket barn är mest värt att leva? Denna mammas dotter, eller min?

Hur var det du tänkte Göran Hägglund, när du upprättade Stamcellsbanken i Göteborg? (klipp från TV4)

Borde ni inte ha satsat på andra sätt att frammana nya stamceller än att offra spädbarn?

Tyvärr visade det sig att denna mammas dotter också dog…

Någon förlåtelse finns inte att få för dödssynder. Men botgöring?

Den vanligaste listan med dygderna  (på svenska och latin):

 1. Ödmjukhet – humilitas (motsats till högmod)
 2. Generositet – liberalitas (motsats till girighet)
 3. Kyskhet – castitas (motsats till vällust)
 4. Medmänsklighet – humanitas (motsats till avund)
 5. Avhållsamhet – temperantia (motsats till frosseri)
 6. Tålamod – patientia (motsats till vrede)
 7. Flit – industria (motsats till lättja)

Man skiljer mellan:

De gudomliga dygderna

 • Tro, Hopp och Kärlek (där den sistnämnda kommer främst)
.

Kardinaldygderna

 • Omdöme – prudentia (den främsta dygden)
 • Rättvisa – justitia
 • Måttfullhet – moderantia
 • Styrka – fortitudo
Som motvikt till detta hörde jag senare på Kvällsöppet att man talar om att införa en civilkuragelag. Människor kommer inte att styras mer av en sådan lag, än de lyssnar till ovan moralkompasser.
DET BEVISAR DETTA INLÄGG Jag skrev för länge sedan…
.
.

Och om civilkurage och ovan dygder räddar min själ så har jag rätt att sova.

Så varför hjälper inte det?

Emma är och förblir borta…

Kampgrupp på Facebook emot för tidig avnavling

Mina kondoleanser till Emma och Walter ♥

GOD AFTON!!

HEMIMAMMAS KAMP – Mina hjärtefrågor – De mål jag arbetar mot och mitt hjärta brinner för.

GOD AFTON!! När man följer min blogg en stund, så inser man att jag brinner för många saker, men några saker har en särskild plats i både mitt hjärtas och min delegerade tids, agenda.

Det viktigaste för närvarande är kampen för att Kronisk Borrelia (Lyme disease III stageska bli en accepterad diagnos i Sverige och att de tusentals offer som kämpar, inte bara mot sjukdomen, utan även mot samhällets bigotta och outbildade oförståelse inför sjukdomens VERKLIGA pris och makt över våra liv, ska få upprättelse och behandling INOM VÅRT LANDS gränser.

Idag måste de söka hjälp, diagnos och vård utomlands, på tex ARENAKLINIKEN- NBS (NorskBorreliosesenter) i Norge, men även i Tyskland och Finland och t.o.m USA, vilket är förenad med stora kostnader och oro. Allt har sin upprinnelse i att min make drabbades och många följer vår kamp för att han ska få behandling och människor kan och har skänkt pengar till kampen i allmänhet, liksom att just min make ska få vård.

Det är en pågående process och jag hoppas att vi ska hinna nå målet innan skadorna på hans hjärna blir alltför omfattande.

Så arbetet för mig, är både att stödja honom, men framför att att söka upp och vidarebefordra information om denna hemska sjukdom, som tyvärr väldigt många människor inkl läkare vet väldigt lite om i vårt land. Att få landsting och försäkringsbolag att inse att det är en investering att ge vård, tidigt, länge och aggressivt, för att undvika de dishabiliterande skador som följer i annat fall.

Permanent invaliditet och död.

Många saker diskuteras inte i svensk vård och många fakta förtigs. Bl.a vilka skador man verkligen kan drabbas av och hur sjukdomen egentligen sprids. De flesta lever under föreställningen att Borrelia är som en vanlig förkylning och inte är särskilt farlig.

Man tar inte till sig de studier som säger att Borrelia är sexuellt överförbart och att det går från moder till foster via placenta och via bröstmjölk. Man tar inte till sig de studier som visar att Borrelia är ansvarig för en rad differentialdiagnoser som tex FIBROMYALGI, Kroniskt trötthetssyndrom och M.S. och att man kan leva åratal med sjukdomen utan att få rätt diagnos.

På grund av detta så har jag har nu börjat att arbeta med att importera och översätta material från USA tex, och jag har skapat en stödgrupp på Facebook för att sprida information och ge möjlighet till inbördes stöd för offer som får höra att de är inbillningssjuka.

Jag hänvisar vidare till information under en särskild sida på denna blogg. Ni är välkomna att ställa frågor. Där eller här eller under enskilda inlägg. Jag hoppas att ni ska se vikten av er samverkan för att vi ska nå målet, då ALLA kan bli drabbade.

En annan fråga är kampen för Sen avnavling, som också har sitt ursprung i att fyra av mina sex barn fått skador (varav ett troligen dött till följd därav) av ett vanligt förfarande inom förlossningsvården, som enkelt kan undvikas med nya rutiner. Man klampar navelsträngen innan allt blod runnit över till barnet från moderkakan (för att använda inom stamcellsforskningen) och barnet förlorar ända upp till halva sin blodmängd, med följden att det börjar sitt liv i ett medicinskt och hälsomässigt underläge, som lämnar det sårbart för infektioner och ger anemi. I övriga världen talas om en mängd andra skador, som ännu inte accepteras i svensk sjukvård.

Även där så försöker jag att sprida kunskap och förståelse för vad detta gör med våra barn, så föräldrar kan fatta informerade beslut i frågor kring deras barns hälsa och fortsatta utveckling. Även där är jag medlem i en stöd och informationsgrupp på Facebook.

Ni är välkomna att ställa frågor om även detta.

LCHF är min tredje fråga, som dessutom står i centrum för hela min familj.

Kampen för att våra västerländska kostvanor ska återgå till de som fanns före amerikansk livsmedels och läkemedelsindustri bestämde sig för att göra hela världen till sitt laboratorium och oss alla till försöksråttor för dem att experimentera med efter behag, är det viktigaste vi kan göra för kommande generationer, tillika för vår egen personliga hälsas skull.

I trettio års tid har vi hjärntvättats till att frukta det våra kroppar är skapta av naturen till att äta och som våra kroppar kräver för att fungera optimalt och som dessutom gjort oss till den högt stående tänkande varelse vi är (därom diskutera de lärde) och forskning bekräftar i allt högre grad att vi tvingats in på en skadlig väg som motverkar allt det som innebär liv, lust och hälsa för oss alla, det som garanterar vår överlevnad både som människor och som art.

Vi måste återupprätta fettet. Alla våra hormoner och signalsubstanser inkl våra könshormoner är gjorda av fett. Inget fett – minskad barnalstring och sämre sexliv och farligare graviditeter. Inget fett – förtvinade hjärnor och immunbristsjukdomar – från altzheimers och ADHD till Bechterews och Borrelia. Inget fett – svaghet för socker och kolhydrater som de facto förgiftar kroppen och skapar en mängd sjukdomar och syndrom – allt från glutenintolerans och IBS till diabetes, hjärt- kärl sjukdomar, fetma och cancer.

Återupprätta animaliskt fett  och kött och jaga socker och kolhydrater på flykten. Och den största utmaningen i detta är att förändra skolmaten.

Det är där som grunden för våra barns hälsa blir ett slagfält. Eftersom riktig och näringsrik mat kostar pengar, så måste vi stå upp för att kommuner och skolor ska förstå att kungsvägen till bättre resultat i skolorna går via maten – vilket man känt till i många år. Men nu är det dags att få dem att inse att även kvalitén på maten avgör och att kostnaden är en investering som lönar sig i längden.

Till slut vill jag säga att jag brinner naturligtvis för en massa andra saker också, vilket ni som följt mig en tid inser.

De grundläggande mänskliga rättigheterna. Att få kissa i ovägda blöjor tex. Att få hjälp när man är sjuk och gammal och att man ska ses som en människa, inte som en vara att sälja, eller röstboskap att lura, eller en konsument att sälja skräp till.

Jag brinner och jag slocknar förhoppningsvis aldrig. Men med all hjälp och stöd som jag får i bloggen så blir min låga klarare.

Det tackar jag er för och jag hoppas att ni ska fortsätta att följa min kamp och min familjs vardag i med och motgång.

PAX VOBISCUM

GOD AFTON!!

Hemimammas kamp – *Ett ljus i mörkret* – Min hjärtefråga ~♥ Sen avnavling ♥~

angel_loves.png

GOD AFTON!! Häromdagen fick jag en länk till en nyhet av GHOST, som gjorde mig väldigt glad att läsa.

Det gav mig ett litet hopp mitt i allt det mörka och onda som försiggår uti världen just nu… Det gällde nämligen min största hjärtefråga ”SEN AVNAVLING” Citat från artikeln:

”Ny forskning visar att om man väntar tre minuter med att klippa av navelsträngen på ett nyfött barn så minskar risken för att det senare ska drabbas av järnbrist. Förklaringen är att navelsträngen innehåller ungefär en tredjedel av fostrets blod under graviditeten. Efter det som kallas avnavling stannar det i barnets kropp. Tidpunkten för när navelsträngen klipps av varierar mellan olika förlossningskliniker. På en del håll görs avnavlingen direkt efter födseln, på andra håll väntar barnmorskorna några minuter med ingreppet. Forskarna vid Umeå universitet rekommenderar nu att sen avnavling blir standard vid normala förlossningar.” Forskningsresultaten presenteras i ansedda British Journal of Medicine.

Citat ur nästa artikel om Halmstadsstudien:

”I större delen av världen är det vanligast att sätta en klämma på navelsträngen direkt när barnet fötts och i Sverige har det varit rutin vid två av tre förlossningar. Då är det lättare att ta det första blodprovet på barnet, men man har också varit rädd för att barnet kan få gulsot eller svårt för att andas. Några sådana biverkningar med sen avnavling, har den nya studien inte visat, säger Ola Andersson, som är överraskad över att navelsträngsblodet i medicinskt litteratur har kallats för ”medicinskt skräp”.

Man har ansett att blodet i navelsträngen saknar nytta och jag är glad om vår forskning kan ändra på den uppfattningen.

2d456c854afc25db.jpg

Lyssna sedan på detta radioprogram från ”Studio ett” om stamceller och navelsträngsblod där man intevjuar föräldrar och det finns en intervju med Professor Anders Fasth, där han kritiserar de amerikanska blodbankerna.

”Blod från navelsträngen har blivit ett hett debattämne iUSANyblivna föräldrar erbjuds att spara sin bebis navelsträngsblod, för att blodet innehåller stamceller.Blodbankerna erbjuder att spara blodet för användas vid eventuella svåra sjukdomar i framtiden.

Men förvaringen är dyr, samtidigt som ingen vet hur värdefulla stamcellerna kan bli när barnet växer upp. Vår reporter Katarina Andersson träffade två nyblivna föräldrar. Samtal med Anders Fasth överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus och medicinskt ansvarig för den nationella navelsträngsblodbanken”

Detta förfarande beror på att man har upptäckt att stamcellerna i blodet alltså kan hjälpa vid svåra sjukdomar(artikel i ”Forskning och Medicin”) citat nedan där man intervjuar Professor Anders Fasth, som företräder den Nationella blodbanken situerad i Göteborg.

nyforlost_bebis_med_mamma_big.jpg”Anders Fasth har varit med om en spännande utveckling från starten av sina medicinstudier 1965. Då hade forskarna nyss förstått att thymus (brässen) trots allt var till nytta och ett viktigt immunologiskt organ. Ny kunskap om vårt immunsystem kom sedan så snabbt att en av Sveriges kända immunologer, Göran Möller, skrev iLäkartidningen 1988 att de stora upptäckterna inom immunologin redan var gjorda.

— Tänk vad fel han hade, säger Anders Fasth. Fram till dess och ytterligare ett årtionde var forskningen fokuserad på det adaptiva immunsystemet och man mer eller mindre ignorerade det medfödda immunsystemet. Den delen av vårt immunsystem delar vi med de ryggradslösa djuren och till och med i vissa delar med växterna.

Idag har fokus vänts mot det medfödda immunsystemet och vi har förstått hur komplext och viktigt också denna del av immunförsvaret är. Vi har dessutom fått en ny grupp sjukdomar, de så kallade autoinflammatoriska sjukdomarna, som i många fall visat sig vara ärftliga sjukdomar i det medfödda immunförsvaret.”

Emmas kista.jpegDet är ENA sidan.

Den andra sidan hette Emma och var min dotter.

Hon och fyra andra av mina barn drabbades av skador som är för tidigt avnavlingsrelaterade, som accepteras av en mängd länder (med en mängd forskning bakom sig), förutom Sverige.

BLODBRIST är den ENDA (hitintills) accepterade skadan i Sverige.

Skillnaden är att min dotter dog, troligen till följd av de skador hon fick.

Radioprogrammet och artikeln ovan är troligen agendan bakom att man låter barn skadas och jag vill vara ”objektiv” nog att redogöra för det positiva med attlåta våra minsta barn göra något som inte ens får göras av en vuxen blodgivare.

Att donera nästan hjälften av sitt blod och utstå konsekvensen därav.

FÖR HUR SKULLE DU MÅ OM DU BLEV SJUK OCH HÄLTEN AV DITT BLOD VAR BORTA???

TROLIGEN INTE SÅ BRA.

”När barnet ligger i mammans mage har det sitt blod cirkulerande i sin kropp, i moderkakan och i navelsträngen. Allt detta blod är barnets men det cirkulerar runt eftersom barnet behöver hämta upp syre och näring utanför sin egen kropp.

Jämför med att vara kopplad till en maskin som hjälper kroppen att pumpa runt blodet. Blodet går från din kropp, in i maskinen och sen tillbaka till din kropp. Om man ska koppla bort dig från den här maskinen är det ju en ganska bra idé att se till att du får allt ditt blod, så man inte lämnar kvar en stor del av DITT blod i maskinen, eller hur?”  Så skriver Becka i sin blogg.

Jag vet hur man mår om man blir av med för mycket av sitt blod. Sommaren -09 var jag tvungen att uppleva ett utomkvedshavandeskap. När jag vaknade från min operation, som vart så hastigt och lustigt påkommen, att jag inte fick invänta att min man skulle kunna komma och vara med mig innan jag rullades in (vilket frustrerade envisa Hemimamma fruktansvärt) och ”ta farväl” Gud förbjude, men man kan ju aldrig vara helt säker…

Nåväl, när jag kom till sans igen lät man mig förstå att jag hade över 1,5 liter blod i buken… Det var tydligen på håret sade läkaren… Då hade jag ändå ÖVER hälften av mitt blod kvar…

Då är tanken inte så absurd, att Emma, som alltså avnavlades tidigt, som fick hypoglykemi ”sockercoma” (Finns i förlossningsjournalerna), direkt efter förlossningen, alltså ett tydligt tecken på att hennes blodmängd inte var tillräcklig och sedemera, tre veckor senare dog, troligen av en infektion av ett enterovirus, alltså en enkel förkylning.

moderkakstöld.gifLåter det rimligt att ett barn ska dö av en förkylning, för att hennes immunförsvar stulits??

När hon föddes var det som ”Diabetiker”, När hon dog, var det som en ”AIDS – patient”

Tre till, av mina sex barn, föddes som ”diabetiker” Jag kan syndromet utan och innan. Det är t.o.m ett faktum att deras tillstånd inte skulle upptäckts och behandlats om inte JAG som mamma KRÄVT blodprover omedelbart efter förlossningen, vis av erfarenheten, när min äldsta dotter HÖLL PÅ ATT DÖ när hon föddes för tolv år sedan, av ALLVARLIG hypoglycemi, alltså sockercoma med medvetslöshet och risk för dödsfall om inte tillståndet upphävs OMEDELBART.

Notera scenen till höger…

En mor och hennes två fina barn. I vanliga fall en rörande och glad scen. En flicka som klappar på sin lilla syster. Det är bara ett fel med bilden.

Den lilla systern är död och bilden togs när jag och min Tripp skulle ta farväl…

Att jag publicerar bilden, kan vara kontroversiellt.

Men jag vill visa vad följden kan bli av tidig avnavling.

Jag vill att ni som läser verkligen ska förstå att detta är verkligt.

Jag är inte bara en siffra i statistiken.

Jag lever med denna förlust, varje dag. Jag har skäl att bry mig och att göra så gott jag kan för att ingen mer ska drabbas…

Mig veterligen har bara jag drabbats på detta sätt som jag känner till, men jag är säker på att andra också kan ha drabbats, om inte av detta, så någon av alla de andra skadorna som är förknippade med tidig avnavling, som drabbar barn varje dag i vårt land…

Så nyheten att ytterligare forskare står bakom kampen för att man ska fördröja avnavlingen är enormt viktig…

Fast de som tjänar pengar på det, bryr sig inte, FAST DET REDAN FINNS NATIONELLA RIKTLINJER som borde införas på alla sjukhus i hela landet… med självaste Göran Hägglund och hans ohemula kompanjoner i spetsen.

”Det du gör talar högre än det du säger”

Relaterade artiklar:

FÖDELSEHUSET  tråd44

FILMKLIPP om vilket HOT nya avnavlingsreglerna är mot stamcellsbanken

SvD1,  SR1,  SR2SR3,  FoMTV41,  TV42,  BMJ1DN1, AB1

http://makeyourbabyproud.com/us/ (om att spara navelsträngsblod)

Några Tidigare inlägg om detta:

https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2010/06/15/hemimammas-tankar-effekten-av-for-tidig-avnavling-lindadet-som-orsakas/

https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2010/07/27/hemimammas-tankar-var-ar-respekten-for-de-doda-pa-semester-arg-och-sorgsen-0-hemimamma/

https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2010/07/28/hemimammas-tankar-sorgens-dag-den-fred-jag-hade-slutit-med-hennes-ode-ar-krossad/

https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2011/01/06/hemimammas-tankar-barnen-har-vi-ratt-att-skada-och-doda-dem-for-profit-och-egoism/

https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2011/02/20/hemimammas-kamp-barnaoffer-tvangsskilsmassor-goran-hagglund-mammons-tillbedjare-har-talat/

SLUTA RÅNA SPÄDBARNEN PÅ DERAS BLOD – DE BEHÖVER DET SJÄLVA!! (Facebookgrupp)

ARTIKEL I SvD SOM KAN KOMMENTERAS, SKRIVEN BLA AV , GÖRAN HÄGGLUND om PATIENTSÄKERHET?? Vilken sådan avser han? Inte barnens i alla fall!?

GOD AFTON!!

Hemimammas tankar – Min hjärtefråga – Sen avnavling

angel_loves.png

GOD AFTON!!

2d456c854afc25db.jpgNu återupptar jag min kamp för spädbarnens blod, som legat nere PGA valet och dess konsekvenser, men det är hög tid att påminna alla därute vad som är min hjärtefråga nummer ett..

Lyssna på detta radioprogram från ”Studio ett” om stamceller och navelsträngsblod man intevjuar föräldrar och det finns en intervju med Professor Anders Fasth, där han kritiserar de amerikanske blodbankerna.

”Blod från navelsträngen har blivit ett hett debattämne i USA. Nyblivna föräldrar erbjuds att spara sin bebis navelsträngsblod, för att blodet innehåller stamceller. Blodbankerna erbjuder att spara blodet för användas vid eventuella svåra sjukdomar i framtiden.

Men förvaringen är dyr, samtidigt som ingen vet hur värdefulla stamcellerna kan bli när barnet växer upp. Vår reporter Katarina Andersson träffade två nyblivna föräldrar. Samtal med Anders Fasth överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus och medicinskt ansvarig för den nationella navelsträngsblodbanken”

Detta man gör, beror på att man har upptäckt att stamcellerna i blodet alltså kan hjälpa vid svåra sjukdomar.(artikel i ”Forskning och Medicin”) citat nedan där man intervjuar Professor Anders Fasth, som företräder den Nationella blodbanken situerad i Göteborg.

Spännande utveckling

nyforlost_bebis_med_mamma_big.jpgAnders Fasth har varit med om en spännande utveckling från starten av sina medicinstudier 1965. Då hade forskarna nyss förstått att thymus (brässen) trots allt var till nytta och ett viktigt immunologiskt organ. Ny kunskap om vårt immunsystem kom sedan så snabbt att en av Sveriges kända immunologer, Göran Möller, skrev i Läkartidningen 1988 att de stora upptäckterna inom immunologin redan var gjorda.

— Tänk vad fel han hade, säger Anders Fasth. Fram till dess och ytterligare ett årtionde var forskningen fokuserad på det adaptiva immunsystemet och man mer eller mindre ignorerade det medfödda immunsystemet. Den delen av vårt immunsystem delar vi med de ryggradslösa djuren och till och med i vissa delar med växterna.

Idag har fokus vänts mot det medfödda immunsystemet och vi har förstått hur komplext och viktigt också denna del av immunförsvaret är. Vi har dessutom fått en ny grupp sjukdomar, de så kallade autoinflammatoriska sjukdomarna, som i många fall visat sig vara ärftliga sjukdomar i det medfödda immunförsvaret.

Emmas kista.jpegDet är ENA sidan.

Den andra sidan hette Emma och var min dotter.

Hon och fyra andra av mina barn drabbades av skador som är för tidigt avnavlingsrelaterade, som accepteras av en mängd länder (med en mängd forskning bakom sig), förutom i Sverige.

BLODBRIST är den ENDA accepterade skadan i Sverige.

Skillnaden är att min dotter dog  troligen till följd av de skador hon fick.

Radioprogrammet och artikeln ovan är troligen agendan bakom att man låter barn skadas och jag vill vara ”objektiv” nog att redogöra för det positiva med att låta våra minsta barn göra något som inte ens får göras av en vuxen blodgivare.

Att donera nästan hjälften av sitt blod och utstå konsekvensen därav.

FÖR HUR SKULLE DU MÅ OM DU BLEV SJUK OCH HÄLTEN AV DITT BLOD VAR BORTA???

TROLIGEN INTE SÅ BRA VA?

GOD AFTON!!