HEMIMAMMAS VIKTIGASTE PROJEKT – ”I HAVE A DREAM” Min översättning först i Sverige

angel_loves.png

Rasism och terrorism: En påminnelse från historien! 

Martin Luther King, 1964

Image via Wikipedia

De senaste dagarna sedan terrordådet i Stockholm har vi kunnat se hur allt fler börjar använda detta…”  Läs mer av FREKARS inlägg på Aftonbladet som inspirerade till detta. Denna sida kommer att handla om ”Mina drömmar”. Med anledning av det fruktasvärda bombattentatet i Stockholm, så rebloggar jag Frekar’s inlägg om påminnelser ur historien, där han har ett klipp med Dr. Martin Luther Kings tal ”I have a dream” som verkligen blir högaktuellt. Mannen som fick Nobels fredspris och som mördades samma år jag föddes…

”Om en människa inte har hittat något att dö för, är hon inte rustad för livet Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra. De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda” DR KING

Jag har även gjort något som är först i Sverige, så långt jag känner till… Vilket kommer göra att denna sida till mitt viktigaste någonsin, alla kategorier… och troligen längsta…

Jag har gjort en transkription (utskrift) i text, av hela Dr Kings tal i original på engelska, så den som vill läsa och begrunda hans fantastiska ord i ett av världshistoriens viktigaste tal, ska kunna göra det. På Hemimammas Livslånga lärande

Åter till mina drömmar… Mina drömmar är ganska banala faktiskt. Mina drömmar är att dina drömmar skall bli sanna… och att vår värld skall vara/bli sådan så att du kan uppfylla dem, oavsett kön, ras, klasstillhörighet och ursprungsland eller religion…

Men min största dröm är att vi skall börja lyssna på kloka människors ord. Verkligen LYSSNA!! och lära…

imagesCARU4F21.jpgJag väljer att göra det jag nu gör, för att jag tycker att alla människor har rätt att få ta del av något som citeras världen över. Retoriken är ett ämne som Dr King behärskade till perfektion och hans vältalighet används som exempel i skolorna världen över. Jag gjorde ett specialarbete om Dr King, när jag läste in Historia B och Engelska C på Komvux. I det arbetet ansåg jag att ”I have a dream” hade en självklar plats. På svenska, likväl som på engelska…

Tyvärr kunde jag inte hitta en fullständig översättning på svenska, (2004) vilket jag tyckte var synd, eftersom det enligt min mening finns så mycket viktigt som man missar i hans tal om man inte behärskar engelska så bra.

Sagt och gjort, jag fick väl göra det själv då. Det blev en utmaning och”What the heck”.

Jag slog i lexikon och rådbråkade min hjärna i jakten på det perfekta ordet. Det som skulle fånga andemeningen i Dr Kings så eleganta formuleringar. Det har hjälpt mig att jag skriver dikter, för bildspråket han använder är både målande och vackert men många gånger hans egna ord – utan vedertagna svenska liknelser.

s49_gubbe_angel.gifDet blev ett större projekt än jag kunde föreställa mig och jag kände, när jag var färdig äntligen, att detta är bland det viktigaste jag har gjort i livet och jag kommer vara stolt över att ha medverkat till att någon får chansen att förstå, som inte skulle det annars.

Jag har suttit på denna, min skatt ända sedan 2004, men känner att nu är tiden mogen att låta min baby möta världen och förhoppningsvis göra gott…

Jag vill göra ett förtydligande gällande språkbruk och ordval tex negrer. Det är INTE ett uttryck för en underliggande rasism från min sida, utan att översättningen skall vara ett autentiskt dokument som speglar den tiden och de ordval som Dr King använde.

”Jag har en dröm”

Fri översättning av ”I have a dream” Tal hållet av Martin Luther King hållet på trappan till Lincolnmonumentet i Washington DC 28:e aug. 1963

För fem räknemärken sedan, skrev en stor amerikan, i vars symboliska skugga vi står, under frihetsförklaringen. Detta betydelsefulla dekret kom som en lysande fyr av hopp för miljoner negerslavar som har blivit svedda av orättvisans flackande flammor. Det kom som en glädjens gryning som avslutar den långa natten i fångenskap. Men hundra år senare, måste vi inse den tragiska sanningen, att negern inte är fri ännu.

Ett hundra år senare, är negerns liv fortfarande sorgligt lamslaget av segregationens bojor och diskrimineringens kedjor. Ett hundra år senare lever negern på en ensam ö av fattigdom mitt ute i en stor ocean av materiellt välstånd. Ett hundra år senare, tynar negern bort i hörnen av det amerikanska samhället och lever som i exil i sitt eget land.

Så vi har kommit hit idag, för att förevisa de usla förhållanden som råder. På sätt och vis har vi kommit till vårt lands huvudstad för att inkassera en skuld. När vår republiks arkitekter skrev de magnifika orden som bildar konstitutionen och ovhängighetsdeklarationen, skrev de under en skuldsedel, i vilken varje amerikan skulle bli delägare i.

Denna sedel var ett löfte att alla människor skulle garanteras den okränkbara rätten till liv, frihet och att skapa sin lycka. Det står uppenbart idag att Amerika har fallerat sitt löfte hitintills, gällande sina färgade medborgares del. Istället för att hedra denna heliga plikt, så har Amerika gett negerfolket en dålig check, som har returnerats märkt ”otillräckliga medel”. Men vi vägrar att tro, att rättvisans bank är bankrutt. Vi vägrar att tro att det inte finns tillräckliga medel i denna nations stora valv av möjligheter.

Så vi har kommit för att inkassera denna check- en check som på begäran ska ge oss frihetens rikedom och rättvisans trygghet. Vi har också kommit till denna helgade plats för att påminna Amerika om nuets brinnande angelägenhet. Detta är inte en tid att ägna sig åt lyxen att kyla ner sig eller att ta den lugnande drogen ”gradvis förändring”. Nu är det tid att ta sig ur den mörka och ödsliga dalen av segregation, till den solbelysta stigen av rasmässig rättvisa. Nu är det tid att öppna möjlighetens dörrar för alla Guds barn. Nu är det tid att lyfta upp vår nation från rasorättvisans kvicksand, till broderskapets trygga klippa.

Det vore ett fatalt misstag för nationen att förbise stundens angelägenhet och att missbedöma negerns ihärdighet. Denna tryckande sommars lagligen missnöjda neger kommer inte att passera, förrän det kommer en uppfriskande höst av frihet och jämlikhet. Nittonhundrasextiotre är inte ett  slut, utan en början. De som hoppas att negern behövde lätta på trycket och nu kommer att vara belåten, kommer att få ett bittert uppvaknande om landet går tillbaka till det som varit. Det kommer inte att finnas vare sig lugn eller ro i Amerika förrän negern medges medborgerliga rättigheter.

Revoltens virvelvindar kommer att fortsätta skaka vårt lands grunder ända tills rättvisans ljusa dag gryr. Men det finns något jag måste förtälja mitt folk som står vid den varma tröskeln till rättvisans palats. Under processen till att återta vår rätta plats, får vi inte göra oss skyldiga till orättfärdiga handlingar. Låt oss inte söka efter, eller tillfredsställa vår törst efter frihet genom att dricka ur bitterhetens eller hatets bägare.

Vi måste alltid bedriva vår kamp på ett högre plan av värdighet och disciplin. Vi får inte tillåta att vår kreativa protest degenererar till fysiskt våld.  Åter och åter igen måste vi förhöjas till majestätiska höjder och bemöta fysisk styrka med själslig styrka.

Den otroliga stridbarhet som sveper igenom negersamhället får inte styra oss till att misstro alla vita människor, ty många av våra vita bröder, vilket bevisas av deras närvaro här idag, har kommit att förstå, att deras öde är tätt sammanflätat med vårt och deras frihet är ofrånkomligen länkad till vår.

Vi kan inte gå ensamma, och medan vi går måste vi förbinda oss att marschera framåt. Vi kan inte vända åter. Det finns de som frågar medborgarrättskämpar ”kommer ni att bli nöjda någon gång” Vi får inte nöja oss så länge som våra kroppar utmattade av resans vedermödor, inte kan finna husrum vid motorvägarnas motell eller städernas hotell. Vi kan inte nöja oss så länge som negerns flyttbarhet bara är från ett mindre getto till ett större. Vi kan aldrig bli nöjda så länge som en neger i Mississippi inte får rösta och en neger i New York tror att han inget har att rösta om. Nej, nej vi är inte nöjda och vi blir inte nöjda förrän rättvisa väller ner som vatten och rättfärdighet blir en svepande ström.

Jag är inte omedveten om att många av er har nått hit genom svåra prövningar och vedermödor. Somliga av er kommer direkt från en trång fängelsecell. Somliga av er har kommit från områden där ert sökande efter frihet har renderat er slag av förföljelsens storm och lämnat er vacklande av polisbrutalitetens vind. Ni har blivit det kreativa lidandets veteraner. Arbeta med tron att oförtjänt lidande är frälsande.

Åk tillbaka till Mississippi, åk tillbaka till Alabama, åk tillbaka till Georgia, åk tillbaka till Louisiana, åk tillbaka till våra norra städers slumkvarter och getton, medvetna om att den här situationen kan och kommer att förändras.

Låt oss inte vältra oss i förtvivlans dal. Jag säger er idag, mina vänner, att trots svårigheterna och den frustration jag känner idag, så har jag fortfarande en dröm. Det är en dröm djupt rotad i den Amerikanska drömmen.

Jag har en dröm att en dag, så kommer den här nationen resa sig upp och leva ut den sanna meningen i sin trosbekännelse ”Vi håller dessa sanningar för självklara; alla människor är skapade jämlika”. Jag har en dröm att en dag, vid de röda kullarna i Georgia, kommer sönerna till en gång slavar och sönerna till en gång slavägare att sitta ner vid broderskapets bord. Jag har en dröm att en gång kommer till och med staten Mississippi, en ökenstat, tryckt av orättvisans hetta och förtryck, att förvandlas till en oas av frihet och rättvisa. Jag har en dröm att mina fyra barn en dag skall leva i ett land där de inte blir dömda pga. färgen på deras hud, utan på grund av deras karaktärsdrag. Jag har en dröm idag.

Jag har en dröm att en dag, staten Alabama, vars guvernörs läppar för närvarande häver ur sig ord som ingripanden och ogiltigförklaranden, kommer att transformeras till en situation där små svarta pojkar och flickor kan fatta händerna på små vita pojkar och flickor och gå tillsammans som bröder och systrar. Jag har en dröm idag. Jag har en dröm att en dag skall varje dal bli upphöjd, varje kulle och berg skall sänkas, oländig terräng utjämnas och krokiga vägar rätas ut, och Herrens härlighet skall bli synlig och allt mänskligt skall se det tillsammans. Detta är vårt hopp. Det är med denna tro jag återvänder till södern. Med denna tro kommer vi att kunna mejsla ner förtvivlans berg till en sten av hopp. Med denna tro kommer vi att förvandla vår nations skrällande Oharmoni, till en vacker symfoni av broderskap. I denna tro kan få möjlighet att arbeta tillsammans, be tillsammans, att sträva tillsammans, att fängslas tillsammans, att stå upp för frihet tillsammans, i vetskapen om att vi skall bli fria en dag.

Det kommer att vara dagen då alla guds barn skall kunna sjunga med en ny innebörd ”Mitt land, det är dig, frihetens sötmas land, jag vill besjunga”. Land där mina förfäder dog, pilgrimens stolthets land, låt friheten ringa från varje bergssida”. Ska Amerika bli en stor nation, måste detta bli sant. Så låt frihetens klockor ringa från de häpnadsväckande kulltopparna i New Hampshire. Låt friheten ringa från de mäktiga bergen i New York. Låt friheten ringa från förhöjda Allegenerna i Pennsylvanien! Låt friheten ringa från Colorados snöklädda klippiga berg! Låt friheten ringa från de krökta topparna i Kalifornien! Men dessutom låt friheten ringa från stenberget i Georgia! Låt friheten ringa från utkiksberget i Tennessee! Låt friheten ringa från varje kulle och varje mullvadshög i Mississippi! Från varje bergssida, låt friheten ringa.

När vi låter friheten ringa, när vi låter den ringa från varje by och varje Hamlet (kyrkolös by), från varje stat och varje stad, kan vi påskynda ankomsten av den dag då alla guds barn, svarta män och vita män, judar och ickejudar, protestanter och katoliker, kommer att kunna fatta varandras händer och sjunga orden från en gammal Negrospiritual

”Äntligen fria, Fria till slut!” Tack allsmäktige fader, vi är fria till sist” 

index.jpegJag är stolt över mitt resultat, för det var en svår uppgift att översätta Dr. Kings så eleganta formuleringar, med lämpliga synonymer och metaforer på svenska… Det tog veckor…

Talet är korrekturläst och kontrollerat av flera av mina dåvarande lärare. Upphovsrätten till den svenska översättningen är min. Datafilen är datummärkt (04-11-24) och jag vill att man kontaktar mig om man vill publicera det i kommersiella sammanhang. Eller att man frågar om man vill använda det i privata sammanhang.

Min dröm för min privata del, är att någon skall vilja uppmärksamma detta arbete i denna tid, då det verkligen är högaktuellt och kanske vilja publicera det i andra större sammanhang än i bloggvärlden.

Vill du veta mer om Dr Martin Luther King, kan du läsa mitt inlägg på ”Hemimammas livslånga lärande

PAX VOBISCUM!!

2 tankar om “HEMIMAMMAS VIKTIGASTE PROJEKT – ”I HAVE A DREAM” Min översättning först i Sverige

  1. HEMIMAMMA skriver:

    Kontakta mig på Hemimamma@hotmail.se om du vill använda översättningen

  2. Johannesdotter skriver:

    martin luther king, barack obama,finlands president…rysslands president uppgifter..de bryr sig icke vem du än är? vare sig du är president eller slav lika värde,mänskligheten.. drömkunskap.. tränger sig in i nattdrömmar..lösa själv gemenskapsandan? förstör neger ansiktet michael jackson för att han finns,för att han talar,sjunger..kläder,pengar.visar sig på tv… a.a kanal ”Satu-täti” sagan och verkligheten en annan dager…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s