Hemimammas kamp – Lyme awareness month – Öppet brev från en Borreliadrabbad familj

angel_lovesGOD AFTON!! Denna helgen 10-12 maj så uppmärksammar vi globalt – i mer än 30 länder – Lyme disease/Borrelia i en rad aktioner, manifestationer och demonstrationer.

Det sänds TV-program både här i Sverige och i våra grannländer. Till Norge kommer Jordan Fisher, en av huvudpersonerna i den amerikanska dokumentären ”UNDER OUR SKIN” Liseberg har lovat att belysa Pariserhjulet i grönt. Det görs intervjuer i tidningar. Med anledning av detta så skrev jag ett öppet brev inne på min informationsblogg BOTA BORRELIA som jag nu publicerar även här:

ANFANGTill den som törs lyssna och orkar bry sig:

Jag vill be alla er som läser detta, att hjälpa mig att sprida detta öppna brev, kanske till sociala medier eller tidningar, och till andra medmänniskor som kanske kan tänkas vara smittade eller känner någon som kan vara drabbade – för att alla de tusentals sjuka som finns och lever hopplösa liv, där ute i vårt avlånga land, där ingen vill lyssna på, eller försöka förbättra deras villkor, ska få sin röst hörd.

Jag, min make och vår nu fem-årige son, har konstaterats (utomlands, proverna finns inte att ta i Sverige) vara smittade och lida av Tertiär, Sen långvarig eller kronisk Borrelia med några av dess co-infektioner.

Det har varit en monumental kamp för vår egen del – först att få diagnosen klarlagd och bevisad och sedan att lyckas att ordna behandling. (båda utomlands, här i landet förnekar vårdetablissemanget i princip dess existens)

Men nu har vi passerat puckeln i vår privata situation. Nu har vi fått kontroll över sjukdomen och står under en framgångsrik behandling. Maken arbetar heltid igen och sonen är symptomfri. Jag är oerhört lättad av att känna att framstegen kommer, sakta men säkert, och att återvinna min son är en känsla bortom ord.

Mitt eget tillfrisknande tar längre tid än makens och sonens, och jag orkar inte med tillvaron i samma utsträckning och tempo som jag en gång gjorde. Dock har jag stor förhoppning om att nå fullt tillfrisknande, och därmed återvinna mina forna förmögenheter, men det är ovisst hur lång tid det tar.

Nu kan jag rikta fokus på framtiden. Vad ska hända nu?

Jag anpassar mitt liv och tillvaro och nu när jag sakta börjar orka igen, så kommer jag ägna resten av mitt liv till att verka för upprättelse för de Borreliasjuka, som lider av en multisystemisk sjukdom, som kan ge ett hundratal olika symptom. Att sprida information så att svenskar, även om det sker via inofficiella kanaler, får tillgång till all den kunskap som finns där ute (förutom hos svenska inkompetenta och ointresserade läkare).

Med syfte att rädda deras liv och ge dem deras framtid tillbaka.

För hopp finns.

Min dröm är också att på något sätt medverka till att det startas upp en klinik i Sverige, motsvarande NORSK BORRELIOSE SENTER i Norge, som räddat livet på och tillvaron för mig och mina kära. Även om Regeringen och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tycks anse att vi inte har rätt till diagnos och behandling så är det en mänsklig rättighet som förvägras oss sjuka.

Och att ”själv är bäste dräng” är ett ordspråk som Reinfeldt & Co lärt oss att lyssna till och verka efter. Så jag hoppas att alla som har idéer och kunskap eller information som kan hjälpa mig att uppnå min dröm ger sig till känna – och vill hjälpa mig eller hjälpa mig hjälpa mig själv.

Jag hoppas att man ska förstå, att genom att hjälpa mig i detta syfte, så hjälper ni med största sannolikhet även er själva – då risken att drabbas av denna sjukdom är BETYDLIGT högre än vad våra myndigheter låter oss förstå.

Ända sedan jag började misstänkta vad som var fel med min make (som låg på sjukhus, men ändå kastades ut av infektionsklinikens ansvariga, trots att han inte var vid sunda vätskor) i början på november 2011, så har jag gått från klarhet till klarhet i form av direkterfarenheter; och fram till dags dato – över 3 000 timmars studier av sjukdomen, dess co-infektioner  och möjliga behandlingar och status i vårt land, övriga Europa, USA och övriga världen. Under processens gång insåg jag, vilket skulle komma att bevisas, att även JAG och min son var sjuka.

Och detta bl.a, är vad jag med möda och lidande; nått kunskap och insikt om:

 • Vårt svenska vårdsystem är INTE avsett att hjälpa oss bli friska i första hand. Arrogansen som Borrelia-sjuka möts av i vården är bara slagen av de styrande myndigheternas ointresse att ta situationen på allvar, med fatala och monumentala konsekvenser i framtiden.
 • Kunskapen om att Borrelia är en tre-stadiesjukdom och är en kusin till och får många av samma följdverkningar som SYFILIS, ignoreras i Sverige. Studier och avhandlingar som visar alla de skador och faror som jag här redovisar, har medvetet tonats ner och mörkas av ledande läkare och sjukvårdsansvariga. (överväldigande mängd bevisning finns)
 • Eftersom sjukdomen kallas ”den stora imitatören” så finns det ett stort antal patienter som diagnostiseras med en uppsjö andra olika sjukdomar med liknande symptombild, dock utan fullständiga bevis på att patienten verkligen lider av det som läkaren påstår.
 • Antalet patienter som, via prov utomlands, bevisar att de lider av och är smittade av olika stammar av Borrelia ökar i allt snabbare takt och deras lidande kan ha uppnått en tidsrymd av ända upp till trettio år sedan smittotillfället, helt i onödan. Och det kommer öka ännu mer i framtiden. (snabbare än AIDS) 10 000 officiella fall av primär Borrelia per år rapporteras, varav ca 1000 utvecklar kroniska symptom och man vet att mörkertalen kan var uppemot det dubbla.
 • I Sverige så är generell provtagning inadekvat och osäker (8 st olika ELISA-test med 40-70% tillförlitlighet) och en mängd patienter bevisar via tex CD 57, LTT och Elispot- tester i Norge och Tyskland att man är sjuk – trots att lumbalpunktionstest i Sverige visar negativa svar. Ordinarie tester ger oftast negativt svar om det inte rymmer sig inom sjukdomens aktiva smittofas, då antikropparna börjar bildas, flera veckor efter smittotillfället, vilket är ett ”fönster” om ca 6 veckor vari antikroppar kan detekteras. Men inte före och inte efter.
 • Behandlingen som hjälper de flesta tillbaka till livet i varierande takt beroende på hur stora skador som skett(på främst centrala nervsystemet),individuellt immunförsvar och den enskildes ekonomi, då all behandling måste betalas privat, vilket består av traditionell antibiotikabehandling understödd av olika naturmedel och dietförändringar. En standardbehandling varierar mellan tre månader till 3 år med ett medeltal på ca ett års behandling beroende på om man använder peroral eller intravenös antibiotika
 • Behandlingen för att bota (långvarig sen) Borrelia är inte accepterad i Sverige pga av rädslan för antibiotikaresistens, trots att, om du får Tuberkulos, så behandlas du utan diskussion med massiva mängder av antibiotika utan att restriktioner sätts, vilket jag vill kalla diskriminering. Likaså om du är tonåring med besvärande acne. (kan detta vara en sak för diskrimineringsombudsmannen att titta på?) Man behandlar bara primär och sekundär borrelia sk Neuroborrelios med vardera – två till tre veckors antibiotika, men sedan är det stopp.
 • Antibiotika är en del av en fungerande behandling, men; ordinerad i för kort tid, skadar den mer än den gör nytta, beroende på att AB slår ut immunförsvaret samtidigt och om man då slutar innan man nått full kontroll över Borrelia Burghdorferii har man, bildligt talat, skapat en snabb motorväg till spirocheternas huvudmål, nämligen hjärnan, i stället för att låta den kämpa sig fram på en långsam grusväg; via leder, mage, hud och nervbanor.
 • All behandling måste understödjas av kostomläggning som syftar till att höja kroppens alkalinitet, vilket ökar effekterna av alla behandlingar oavsett om det är traditionell antibiotika eller naturliga metoder, med örter, mineraler och övriga ämnen som faller under naturmedicin eller antroposofiska eller holistiska idéer.
 • Kosten som i de flesta fall understödjer läkande och mildrar sjukdomssymptom och lidande kan enklast liknas vid LCHF med vissa tillägg och variationer. Ökad mängd fett för att reparera nerver och hjärnan, tex.

Vidare vill jag här redovisa de olika smittovägar som gör att VI ALLA är potentiella patienter och offer för denna sjukdom, vilket borde göra att svenska folket KRÄVER öppenhet kring detta. Och stora anslag för att stoppa smittspridningen som har ALLVARLIGARE konsekvenser än svenska myndigheter tycks förstå, långt vidare än tex den så fruktade svininfluensan.

 1. Förutom den klassiska kända smittovägen fästingar, så smittar det foster via moderlivet, då spirocheterna utan hinder passerar blod-hjärnbarriären, alltså från moderkaka till foster.
 2. Borrelia är en vätskeburen och vätskeberoende bakterie – vilket gör att fuktiga somrar och milda vintar så ökar mängden Borrelia i naturen mångfaldigt.
 3. Av samma anledning så visar studier t.ex  i USA att bakterien kan smitta via alla kroppsvätskor och alltså smittar via sexuella kontakter via sperma och slidsekret. (kanske tom via saliv och tårvätska)
 4. Av samma anledning så smittar det barn via bröstmjölk
 5. Borrelia kan t.ex. finnas i källvatten och man har i USA, till och med hittat bakterien i stoft, som har kommit från Afrika. En studie, som gjordes, vid Sacramento Medical Foundation Blood Center 1989 i Califonien fann att Borrelia kan spridas genom blodtransfusioner. Vid en annan studie som gjordes vid Center for Disease Control i Atlanta 1990, fastslogs data som indikerade att Borrelia burgdorferi kan överleva en normal process för blodhantering. I Sverige har jag hört en källa nämna att 20% av Sveriges blodprodukter är borreliasmittat.
 6. I andra länder så vet man att det smittar via andra blodsugande insekter som mosquitos, kvalster, loppor och klädlöss. Och det finns anledning att misstänka att det kan smitta via myggor.
 7. Borrelian kan även orsaka hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och kan till och med angripa hjärtat. Eftersom Borrelia är den stora imitatören, finns det skäl att den skall beaktas vid differentialdiagnosen av slaganfall, Myasthenia gravis, MS, ALS, Parkinson och andra neurologiska tillstånd, liksom vid, gulfkrigssyndrom, ADD, ADHD, hypokondri – inbillningssjuka (man är sjuk, men de tester som sjukvården kostar på den sjuke visar inget), somatiseringsstörningar och olika svårdiagnostiserade multisystemsyndrom.
 8. VIKTIGASTE AV ALLT – TILLÄCKLIGT LÅNGT GÅNGEN – SÅ ÄR SJUKDOMEN DÖDLIG. (oftast i hjärtsvikt, men även att hjärnan blockerar livsviktiga funktioner, när myelinet skadats tillräckligt)

Samhällsvinsten, om man bortser från det rent individuella i att få tillbaka sitt liv och framtid oavsett ålder, torde vara en avsevärd anledning för myndigheterna att ta detta på allvar. Sjukhuskostnader och behandlingstid för de differentialdiagnostiserade kan kortas då man behandlar dem till hälsa, i stället för att försöka kontrollera symptomen.

Göran Persson själv fick uppleva sjukdomens grava konsekvenser 2006, och i sin bok beskriver han sitt lidande, och jag vill påstå att Borrelia kostade Socialdemokraterna segern, då Persson inte kunde uppfylla sin roll tillfredsställande. (samma år fick och behandlades även George Bush Jr för detta)

Ett ödets ironi i det hela, var att Socialdemokraterna ansvarade för att man skar ner på de sjukdomar som skulle diagnostiseras av öppenvården och man skar bort Borreliadiagnostisering ur budgeten 2006. (Undrar om Göran Persson har haft anledning att ångra det beslutet när han sitter där på Torp – och undrar vilka symptom han har idag?)

Den första och mest avgörande åtgärden som skulle förhindra den galopperande spridningen av Borrelia MÅSTE VARA att man tar hit de tester som tas i Norge, Tyskland och USA, som är betydligt mer sofistikerade än dagens Svenska tester Inkl. Lumbalpunktion.

Och vid någon tvekan, vid uppvisande av neurologiska symptom, oavsett övrig symptombild, skall detta test vara obligatoriskt. Vilket särskilt bör gälla barn, då studier i tex Norge visar att 50% av barn som diagnosticeras med ADHD visar sig ha borrelia.

Det borde vara samhällsekonomiskt försvarbart då ett test som kostar ca 8000 kr och simpel antibiotikabehandling under kanske ett år, med fullt tillfrisknande, borde MER än väl uppväga för vård av diffrentialdiagnoser för 100 000 tals kronor.

KORT SAGT:

Vi vinner alla på att alla får vård och behandling annars lovar jag er att ni själva kommer att få uppleva hur det är, i en släkting nära er, kanske ni själva inte minns längre, eller får ”alzheimersjuka” gamla föräldrar, eller ADHD-drabbade barn.

I bästa fall. I värsta fall får ni uppleva ett onödigt dödfall.

Kampen börjar nu och kampen kommer att fortsätta tills alla – ALLA – sjuka har rätt att få bli friska.

Det står i grundlagen och FN-resolutionen om mänskliga rättigheter. Det är dags att tvinga Regeringen att hedra lagen och resolutionen.

Tack för mig.

Textkälla med hänvisningar: http://botaborrelia.wordpress.com/

Ett tidigare öppet brev till Göran Greider om varför jag är ”biofob” alltså undviker skogen och naturen

På lördag deltar jag i demonstrationen i Uppsala som startar kl 14 vid Biblioteket och på söndag är jag med och anordnar en demonstration i Stockholm, vid Sergels Torg kl 16-20

Hoppas vi ses där, alla som vill stötta!!

Textkälla med hänvisningar från min informationsblogg: http://botaborrelia.wordpress.com/

Vår egen stödgrupp på facebook: https://www.facebook.com/groups/botaborrelianu/

GOD AFTON!!

HEMIMAMMAS KAMP – BORRELIAKRIGET FORTSÄTTER – OCH censuren.

GOD AFTON!! Numera så har jag börjat vandringen på tillfrisknandets väg.

Jag ser min son gå en frisk framtid till mötes och min make kan idag gengälda mina ansträngningar för att hjälpa honom och och vår son att få diagnos och behandling, med att ge mig stöd att bli starkare. Det kommer att ta tid, men ljuset anas i tunneln. Maken har enligt Dr X genomgått en nästan mirakulöst tillfrisknande, och han känner sig nästan helt återställd.  Så småningom så når jag också dit, det räknar jag iskallt med.

Men när jag betraktar situationen för Borreliasjuka i Sverige så är det varierande nyheter som ger blandade känslor.

En chatt på Svenska dagbladet gjorde mig mycket arg, så jag skrev om det på BOTA BORRELIA

Sedan denna nyhet som gjorde mig livrädd rent ut sagt:

Anders Tegnell tillbaka till Smittskyddsinstitutet

Den 10 september tillträder Anders Tegnell som chef för avdelningen för analys och prevention vid Smittskyddsinstitutet. Avdelningen har bland annat ansvar för epidemiologisk övervakning, hiv/STI-prevention och antibiotikaresistens.

Han har tidigare haft olika befattningar på Smittskyddsinstitutet och är nu chef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

– Det känns jätteroligt att komma tillbaka till Smittskyddsinstitutet nu när myndigheten håller på att förändras, säger Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Nästa vår blir han även statsepidemiolog efter Annika Linde som går i pension.

Den artikeln i Dagens medicin lämnade jag en kommentar till, som censurerades bort. Men eftersom jag vet hur slipstenar dras, så hade jag gjort en ”snapshot” av min kommentar:

Lyssna på ”P4 GRANSKAR” där ANDERS TEGNELL förnekar Borrelias existens och refererar till: ”VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET”

Sämsta möjliga nyhet för de borreliasjuka med andra ord.

Till detta kan vi lägga en självutnämd ”experts” uttalanden om utländsk vård:

”Kort sagt, jag tror den tyske läkaren tillhör den grupp doktorer som lättvindigt ställer felaktiga borreliadiagnoser med tveksamma analyser och gärna behandlar med månadslånga antibiotikakurer. Jag tror den tyske läkaren sett ”psuedospirocheter”

Jag undrar vad tyska diplomater anser om Mats Reimers uttalanden?

Även DÄR kommenterade jag (och censurerades)

Mats Reimer figurerar även annorstädes:

http://skeptikerpodden.se/2010/10/reimer/

http://vaccin.me/2012/03/07/mats-reimer-kampar-for-medicinsk-diktatur/

http://www.kostdoktorn.se/mats-reimer-granskar-matrevolutionen/

På Sveriges Radio har Borrelia också figurerat.

Hur farlig är fästingen?

Tyvärr går man ut med en alltför nedtonad och politiskt korrekt analys av läget i ovan vetenskapsrapport.

Dock läser jag en positiv nyhet som visar att någon tar de sjuka på allvar:

Läkare: Fler barn kan vara drabbade av borrelia

”Vi behöver tänka på att borrelia är betydligt vanligare än vad vi tidigare har trott och därför rikta vår diagnostik mot borrelia när vi misstänker hjärnhinneinflammation hos barn, säger barnläkare Mikael Sundin på Astrid Lindgrens sjukhus i Huddinge.”

Men det positiva kommer från Norge. Som oftast numera.

GOD AFTON!!

HEMIMAMMAS KAMP – Borreliakrigets orsaker och historia; I HYCKLERIETS OCH STRUTSMENTALITETENS HÖGBORG

GOD MORGON!! Sedan min familjs insjuknande i höstas, har jag, under ett spann av 6 månader, sysslat med att läsa in mig på Borrelia. I närmare bestämt 2 600 studietimmar… har jag räknat ut.

Ingen gör så noggranna studier som en orolig mamma. Eller maka. Att jag själv var sjukast av alla, tog det lång tid att inse.

För jag ville ta reda på vad som var fel med min make och son. Men sanningen var värre än jag någonsin kunnat föreställa mig.

Vissa saker har jag kunnat konstatera under den tiden. Tvärtemot svenska läkares inställning så är Borrelia vare sig ofarlig eller ovanlig.

När man börjar läsa på, så ser man ganska omedelbart, att det är en politisk kontrovers kring Borrelia och många som drabbats, frågar sig VARFÖR vi inte ska kunna få vård och VARFÖR det ska vara så kontroversiellt?? Varför har vi ett ”Borrelia-krig”?

Jag har kunnat urskilja vissa mönster under min utrednings gång. Vissa saker kan man och ska man tala om och vissa saker gör man bäst i att hålla tyst om. Fast man vet. Den information som jag skaffat mig som jag KAN tala om ger följande bild:

Som alltid så handlar det om pengar. Stora pengar. Och den lilla människan får alltid stryka på foten.

I mitten av sjuttiotalet var det en vaken mamma i den lilla staden Lyme, Connecticut, USA som insåg, att alla grannskapets ungar, som fick en mystisk sjukdom med ledsmärtor, hög feber och plötsligt började dö, hade någonting gemensamt. Alla hade blivit fästingbitna. Hon påkallade amerikanska myndigheters uppmärksamhet och de svarade med att skicka dit en forskare vid namn BURGDORFER för att ta reda på vad som stod på.

1981 kom svaret, och spirocheterna fick namnet Borrelia Burgdorferi och sjukdomen LYME DISEASE, fick sitt namn efter staden.

Ungefär samtidigt fick amerikanska läkemedelsbolag patenträttigheter på biologiska agenser. 1980. Vad innebär det?

Jo, om din kropp producerar antikroppar tex mot AIDS säger vi, för exemplets skull, så är ditt blod inte ditt längre. Det är den amerikanska statens eller det läkemedelsbolag som tar patent på det. Då får du inte göra vad du vill med din hälsa längre.

Det finns Pengar att tjäna.

Vid samma tid så började amerikanska försäkringsbolag inse vad Borrelia innebar för dem, eftersom sjukvårdssystemet är uppbyggt kring försäkringar. Barn som blir förlamade och behöver rullstolar och senare dör, är dyra.

Det fanns ännu mera pengar att tjäna.

Så de två intressenterna gjorde gemensam sak och bestämde sig för att stoppa Borrelia.

Men inte på det sätt som man borde gjort.

Man började betala forskning som gav de resultat man ville ha, som underdrev sjukdomens konsekvenser och smittoriskerna, vilket gjorde att amerikanska medborgare fick väldigt svårt att få ut ersättning för sina skador och fick genomlida svåra plågor och stor nöd och medföljande fattigdom. Behandlingen, (antibiotika) som fanns att tillgå begränsades i ”vetenskapligt intresse” och läkemedelsbolagen är inte intresserade att utveckla mediciner som de inte kan ta mycket betalt för.

De läkare som protesterade och menade att det visst fanns en sjukdom som var farlig, och det fanns en behandling, blev mordhotade och många blev av med sina legitimationer och det utvecklades till ett regelrätt KRIG mellan olika läkare och forskare.

Den ena sidan företräds av IDSA och deras läkare, som används som referenser av Socialstyrelsen i Sverige. Bl,a Alan Steere. Och Gary Wormser. En amerikansk statsåklagare utredde företrädarnas eventuella jäv och fann flera felaktigheter och man förordar att nya riktlinjer som ska vara objektiva, ska utverkas.  Man väntar fortfarande på detta i USA.

Den andra sidan företräds av  ILADS som består av läkare och patienter och forskare som i en undantagstillvaro forskat, behandlat och dragit slutsatser, som Big Pharma inte ser med goda ögon på. Organisationens arbete fortgår i motlut, men man vinner sakta mark.

Mycket beroende på andra länder i tex EU, som bedriver forskning oberoende av amerikanska myndigheter, vars resultat delas och sprids via tex ILADS konferens i WIEN för några veckor sedan.

Och medicinjournalisten Kris Newby’s rosade och prisbelönta film om Borrelia, ”Under our skin” öppnar allt fler ögon. Jag beställde själv två kopior från USA. Innehållet chockerade mig minst sagt. Men jag har fått det filmen påstår, bekräftat från så många olika källor och vissa saker har jag sett med egna ögon, vid detta laget.

.

Så långt USA, men Sverige då?

Sverige får sina direktiv från IDSA. Svenska regeringen VILL INTE skapa friktion gentemot USA och sätta press på dem att erkänna diagnosen, vilket leder till att svenska myndigheter deltar i den smutskastning och det förtigandet som amerikanarna sysslat med.

Socialstyrelsen skäms inte över att deras direktiv till svensk sjukvård baseras på korrupta läkare och forskares resultat.

Och svenska läkare delges friserade sanningar om sjukdomen. Vilket leder till att tusentals människor i vårt land får inte veta vad för sjukdom de har, eller ges rätt behandling och sin livskvalitet tillbaka.

Media underlåter att rapportera om sjukdomen. Från början så skrev man sanningen. Men med början från ca 2006, anar man en förändring och efter 2009 så har självcensuren fått full verkan. Då skriver man fullkomliga stolligheter och nämner knappt sjukdomen vid namn. Det överensstämmer med den av regeringen tillsatta arbetsgrupps nya riktlinjer för svensk vård som kom 2009. (som baseras på IDSA korrupta riktlinjer från 2006) Det mönstret blev klart när jag läste alla större tidningars alla artiklar i ämnet under min utredning.

Bland andra Docent Leif Dotevall, har glömt bort all den forskning han själv släppt och godkänt tio år tidigare och nämner inte att Borrelia smittar från moder till foster. Eller via bröstmjölk. För det går emot andra intressen. Så sanningen förtigs och förtrycks med medias goda minne.

Så det är anledningen till att vi svenskar inte får/eller tillåts ha den diagnosen.

Och mängder med svenska barn får leva med ADHD-stämpeln i stället för att få behandling, och bli normal igen, som min son.

Så vad kan vi göra?

Svaret blir att hävda vår EU status.

I Tyskland, Italien och Frankrike finns ingen kontrovers (för de följer inte USA) och vi borde som EU-medlemmar få likvärdig vård som dem. I Finland är det heller inga problem (de är medvetna om att det är på väg en farligare superBorrelia från Ryssland och de ligger i framkant i forskningen) och de har utlovat ett vaccin till 2016. Det menar ILADS är vägen att nå förbi de politiska motsättningarna kring Borrelia och att börja tala om kroniska infektionssjukdomar, eftersom de är ett flertal och man ofta drabbas av någon annan sk co-infektion när man drabbas av Borrelia.

I Norge, genom Dr Rolf Lunengs gedigna arbete, så har man börjat inse faktum och där kommer framstegen både i behandling och forskning. Så vill man läsa om Borrelia idag, så får man vända sig till Norsk media och tidningar om man vill ha mer relevant och uppdaterad information.

Liksom man idag gör bäst att vända sig till Norge, för både diagnos och behandling, via tex NORSK BORELIOSE SENTER.

Så dagens datum den 6 juni, vill jag hylla Sveriges tidigare, och enligt min mening, bättre fd rikshalva NORGE.

Och kl 14 denna dag, så befinner jag mig återigen i Oslo för att få det svenska medborgare förnekas: Min värdighet som sjuk i en mycket svår sjukdom, behandlad och respekterad av en läkare som gör det läkare ska, förutom i Sverige.

Tar hand om sina patienter i stället för politiken.

GOD NATIONALDAG!!

HEMIMAMMAS KAMP – INTE BARA BORRELIA – SJUKDOMARNA DU INTE FÅR VÅRD FÖR ”Vi måste kunna säga att vissa personer är viktigare än andra”

GOD AFTON!! Maken har nu fått tid för behandling och på fredag ska vi ordna förberedande blodprov som tas i OSLO. Mina efterforskningar fortsätter…

Och som man säger: sök och du skall finna:

”Vi måste kunna säga att vissa personer är viktigare än andra”

”Nu finns det svart på vitt – listan på alla sjukdomar som vården inte gör något åt. Ett exempel: kejsarsnitt som inte har medicinska eller psykiska orsaker – det får du betala själv. Hela listan på sjukdomar som landstinget slutar att betala för:

RÖD markering, de jag reagerar lite extra inför, av olika medicinska skäl kopplade till olika risker:

Ögonsjukdomar Ögonlockssjukdom, nedhängande ögonlock. Åldersrelaterad degeneration i gula fläcken av torr typ. Tårvägsinsufficiens. Undersökning, ordination, operation. Kosmetisk skelning hos vuxen. Ektropion (utåtvända ögonlock). Torra ögon med måttliga besvär. Ögondroppar vid glaukom. 

Urologiska sjukdomarAsymtomatisk bakteriuri, mikroskopiskt blod i urinen. Prostatabesvär – lindriga. Sterilisering. Prostatit. Asymtomatisk njursten. Måttliga prostatabesvär. 

Magtarmsjukdomar (kirurgiska ingrepp) Kroniska buksmärtor. Multisjuka äldre – omvårdnad. Prolaps ändtarm. Ärrbrock. Anala sjukdomar. 

Rörelseorganens sjukdomar Kroniska ryggsmärtor. Nackvärk – utredning. Knäbesvär (äldre patienter).

Öronsjukdomar Hörapparat nr 2. Nedsatt rörlighet i hörselbenskedjan. Kronisk öronsjukdom. Hål på trumhinnan. Sned nässkiljevägg/Nästäppa. Lätt snarkning/trötthet. Tonsillförstoring hos barn. Tonsillit.

Kärlsjukdomar Åderbrock utan sår. Operation av fönstertittarsjuka. Utredning av fönstertittarsjuka. TOS (förträngning). Åderbrock utan sår med uttalade symtom. Venös ocklusion. 

HjärtsjukdomarInfarktobservationer med låg sannolikhet för hjärtinfarkt. Screening av 1:a gradssläktingar vid Marfans syndrom. Ny elkonvertering vid tidig eller frekventa återfall av förmaks-flimmer ”Stöt”-behandling med simdax till patienter med svår hjärtsvikt. 


Kvinnosjukvård 
Steriliseringsoperation på icke medicinsk indikation hos kvinnor. Steriliseringsoperation på män. Kejsarsnitt utan påtaglig psykisk eller medicinsk indikation. Pappagrupper. Vattengymnastik för gravida. Ultraljudsscreening vecka 32. Fostervattenprov på icke medicinsk indikation. Läkarbesök hos omföderskor vid okomplicerad graviditet utan riskfaktorer. Operation av godartad tumör. Läkarbesök på MVC frisk förstföderska. Samtal med förlösande barnmorska på BB efter normal förlossning. BB hemvård. 

Barnsjukdomar Lätt övervikt, ätproblem (ej anorexi). Hudåkommor som prickar, lindrig eksem, lindrig acne, insektsbett. Övre luftvägsinfektion, Övriga lindriga infektioner. Vanlig svimning. Tremånaderskolik. Sömnsvårigheter äldre barn. Otit, tonsillit, virussjukdomar. Diagnostik borrelia. Ätstörning utan viktsfall. Förstoppning. Huvudlöss/skabb. Växtvärk. Blåskatarr. Spänningshuvudvärk. Magont, uppfödningsproblem hos småbarn. Primär nattväta. 

Så mycket får du betala Prostataoperation 25 000 kronor. Hemorrojder 12 000. Knäoperation 18 000.  Sterilisering 7 000.  Stomi & operation analregion 40 000. Kejsarsnitt 80 000.”

”Det är bättre att prioriteringarna görs öppet så att alla vet vad som sker”, säger Christina Kärvinge, ansvarig för prioriteringar på socialstyrelsen, till TT. ”Vi måste kunna säga att vissa personer är viktigare än andra”, säger Anna-Lena Sörenson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Östergötland.

KÄLLA

Man kan lätt tänka detta måste vara Alliansens fel. Men artikeln är från 2003… Alltså när Socialdemokraterna satt vid makten och Göran Persson hade beställt sparbeting. Och det är socialdemokratiska ledamöter som uttalar sig och genomför detta tillsammans med moderata landstingsrådet Maria Morell. Vilket bevisar att den lilla människan får alltid sitta i klistret. OAVSETT REGERING??

BÅDA REGERINGARNA GICK och GÅR  I USA‘s Ledband och förnekar KRONISK BORRELIAS existens.

Jag vet inte så mycket om de övriga sjukdomarna, men att man sparade in på Borreliadiagnostiken är nog århundradets felsatsning, kommer det att visa sig framöver.

TITTA PÅ DESSA VIDEOS NEDAN OM DU ÄR RÄDD OM DITT LIV

”In the 1970s, a mysterious and deadly illness began infecting children in a small town in Connecticut. Today it’s a global epidemic. A real-life thriller, this Academy Award semifinalist exposes the controversy surrounding the growing and hidden epidemic of Lyme disease. Information and DVD sales: http://www.underourskin.com

.

På 70-talet, så började en mystisk och dödlig sjukdom att infektera barn i en liten stad i Conneticut. Idag så är det en global epidemi. I en thriller, fast i verkligheten, avslöjar denne Oscarsnominerade semifinalist denna gömda och växande epidemiska sjukdom, BORRELIA, eller LYME DISEASE

.

(This is a teaser for an educational film about the basics of Lyme Disease and Lyme prevention. It is produced by Little Shooters Documentary and Film, in association with the University of Minnesota Duluth.)

STIFTELSER OCH FONDER MAN KAN SÖKA PENGAR TILL VÅRD

BORRELIAGRUPPEN SOM JAG STARTAT PÅ FACEBOOK

Nästa omgång artiklar jag gått igenom i svensk media om Borrelia Uppdateras allteftersom jag hittar dem och de samlas ihop på Borreliasidan högst uppe på sidan, om du vill finna mer material:

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19

canadianlymedisease.com/articles.html

tagudin.typepad.com/alter_everything/weblogs/

healthcarehacks.com/the-great-lyme-debateanswers

sott.net/articles/show/231767-Lyme-Disease-Why-Lyme-is-the-Mystery-Disease

topsecretwriters.com/2011/11/lyme-disease-may-represent-a-troubling-human-pandemic/

”Ser ju bara ut som ett klassiskt sugmärke, fast på ett konstigt ställe, säger den råe kollegan när jag visar armen för att vara lite märklig. Och ett sugmärke är förstås vad det är. Efter fästingkvinnans kyss.”

Det är den kommande Tsunamin, för dålig politik maskerar bra forskning!

Och det är inte det enda som hotar oss:

Via VARGHJÄRTA så fann jag denna länk:

http://www.krisinformation.se

Resistenta bakterier orsakar dödsfall i Europa

GOD AFTON!!