HEMIMAMMAS ÖPPNA BREV TILL HÄLSOMYNDIGHETERNA – Att ta tillbaka livet och framtiden.

Som de flesta av mina läsare vet så har jag, min make och vår fyraårige son, konstaterats (utomlands, proverna finns inte att ta i Sverige) vara smittade och lida av Tertiär, Sen långvarig eller kronisk Borrelia (kärt barn har många namn) och TWAR dvs ”Gunde Svan-sjukan”

Jag vill be alla er som läser detta att hjälpa mig att sprida detta öppna brev i Sociala medier och kanske till tidningar, för alla de tusentals sjuka som finns och lever hopplösa liv, ute i vårt avlånga land där ingen vill lyssna på, eller försöka förbättra deras villkor.

Det har varit en monumental kamp för min privata del – först att få diagnosen klarlagd och bevisad och sedan att lyckas att ordna behandling. (båda utomlands, här i landet förnekar vårdetablissemanget i princip dess existens)

Men nu har vi passerat puckeln i vår privata situation. Nu har vi koll på sjukdomen och står under en framgångsrik behandling.

Det är oerhört lättande att känna att framstegen kommer, sakta men säkert, och att återvinna min son är en känsla bortom ord.

Nu kan jag rikta fokus på framtiden. Vad ska hända nu?

Mitt eget tillfrisknande tar längre tid än makens och sonens, och jag orkar inte med tillvaron i samma utsträckning och tempo som jag en gång gjorde. Dock har jag stor förhoppning om att nå fullt tillfrisknande, och därmed återvinna mina forna förmögenheter, men det är ovisst hur lång tid det tar.

Jag anpassar mitt liv och tillvaro och när jag orkar igen, så kommer jag ägna en stor del av mitt liv till att verka för upprättelse för de Borreliasjuka, som lider av en multisystemisk sjukdom, som kan ge ett hundratal symptom. Att sprida information så att svenskar, även om det sker via inofficiella kanaler, får tillgång till all den kunskap som finns där ute (förutom hos svenska inkompetenta ointresserade läkare)

I syfte att rädda deras liv och ge dem deras framtid tillbaka.

För hopp finns.

Mitt mål är också att på något sätt medverka till att det startas upp en klinik i Sverige, motsvarande NORSK BORRELIOSE SENTER i Norge, som räddat livet på och tillvaron för mig och mina kära. Även om Regeringen och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anser att vi inte har rätt till diagnos och behandling så är det en mänsklig rättighet som förvägras oss sjuka.

Och att ”själv är bäste dräng” är ett ordspråk som Reinfeldt & Co lärt oss att lyssna till och verka efter.

Så jag hoppas att alla som har idéer och kunskap eller information som kan hjälpa mig att uppnå mitt mål ger sig till känna – och vill hjälpa mig till rätta eller att hjälpa mig hjälpa mig själv. Jag hoppas att man ska förstå, att genom att hjälpa mig i detta syfte, så hjälper ni med största sannolikhet även er själva – då risken att drabbas av denna sjukdom är BETYDLIGT högre än vad våra myndigheter låter oss förstå.

Ända sedan jag började misstänkta vad som var fel med min make (som låg på sjukhus, men ändå kastades ut av infektionsklinikens ansvariga, trots att han inte var vid sunda vätskor) i början på november förra året, så har jag gått från klarhet till klarhet i form av direkterfarenheter; och fram till dags dato – över 2 600 timmars studier av sjukdomen, dess co-infektioner  och möjliga behandlingar och status i vårt land, övriga Europa och USA. Under processen insåg jag, vilket skulle komma att bevisas, att även JAG och min son var sjuka.

Och detta är vad jag med möda och lidande; nått kunskap och insikt om:

 • Vårt svenska vårdsystem är INTE avsett att hjälpa oss bli friska i första hand. Arrogansen som Borrelia-sjuka möts av i vården är bara slagen av de styrande myndigheternas ointresse att ta situationen på allvar, med fatala och monumentala konsekvenser i framtiden.
 • Kunskapen om att Borrelia är en tre-stadiesjukdom och är en kusin till och får samma följdverkningar som SYFILIS ignoreras i Sverige. Studier och avhandlingar som visar alla de skador och faror som jag här redovisar, har medvetet tonats ner och mörkas av ledande läkare och sjukvårdsansvariga. (överväldigande mängd bevisning finns)
 • Eftersom sjukdomen kallas ”den stora imitatören” så finns det ett stort antal patienter som diagnostiseras med en uppsjö andra sjukdomar med liknande symptombild, dock utan fullständiga bevis på att patienten verkligen lider av det som läkaren påstår.
 • Antalet patienter som via prov utomlands bevisar att de lider av och är smittade av olika stammar av Borrelia ökar i allt snabbare takt och deras lidande kan ha uppnått en tidsrymd av ända upp till trettio år sedan smittotillfället, helt i onödan. Och det kommer öka ännu mer i framtiden. (snabbare än AIDS) 10 000 fall av primär Borrelia per år, varav ca 1000 utvecklar kroniska symptom och detta är de officiella siffrorna, och man vet att mörkertalen kan var uppemot det dubbla.
 • I Sverige så är all provtagning inadekvat och osäker (Elisa & western blot) och en mängd patienter bevisar via CD 57 tester i Norge och Tyskland att man är sjuk – trots att lumbalpunktionstest i Sverige visar negativa svar. Ordinarie tester ger oftast negativt svar om det inte rymmer sig inom sjukdomens aktiva smittofas, då antikropparna börjar bildas, flera veckor efter smittotillfället, vilket är ett ”fönster” om ca 6 veckor vari antikroppar kan detekteras. Men inte före och inte efter.
 • Behandlingen som hjälper de flesta tillbaka till livet i varierande takt beroende på hur stora skador som skett (på främst centrala nervsystemet) och den enskildes ekonomi, då all behandling måste betalas privat, vilket består av traditionell antibiotikabehandling understödd av olika naturmedel och diet. En standardbehandling varierar mellan tre månader till ca ett års behandling (ibland längre)
 • Behandlingen för att bota (långvarig sen) Borrelia är inte accepterad i Sverige pga av rädslan för antibiotikaresistens, trots att om du får Tuberkulos, så behandlas du utan diskussion med massiva mängder av antibiotika utan att restriktioner sätts, vilket jag vill kalla diskriminering. (kan detta vara en sak för diskrimineringsombudsmannen att titta på?) Man behandlar bara primär och sekundär borrelia sk Neuroborrelios med vardera – två till tre veckors antibiotika, men sedan är det stopp.
 • Antibiotika är en del av en fungerande behandling, men som ordinerad i för kort tid, skadar mer än det gör nytta, beroende på att AB slår ut immunförsvaret samtidigt och om man då slutar innan man nått full kontroll över Borrelia Burghdorferii  har man, bildligt talat, skapat en snabb motorväg till spirocheternas huvudmål, nämligen hjärnan, i stället för att låta den kämpa sig fram på en långsam grusväg; via leder, mage, hud och nervbanor.
 • All behandling måste understödjas av kostomläggning som syftar till att höja kroppens alkalinitet, vilket ökar effekterna av alla behandlingar oavsett om det är traditionell antibiotika eller naturliga metoder, med örter, mineraler och övriga ämnen som faller under naturmedicin eller antroposofiska eller holistiska idéer. (t.ex  Kolloidalt silver och MSM, Chlorella och Mariatistel, D-C-vitamin och ökat saltintag)
 • Kosten som i de flesta fall understödjer läkande och mildrar sjukdomssymptom och lidande kan enklast liknas vid LCHF med vissa tillägg och variationer. Ökad mängd fett för att reparera nerver och hjärnan, tex. (se kostprogram under länksidan)

Vidare vill jag här redovisa de olika smittovägar som gör att VI ALLA är potentiella patienter och offer för denna sjukdom, vilket borde göra att svenska folket KRÄVER öppenhet kring detta. Och stora anslag för att stoppa smittspridningen som har ALLVARLIGARE konsekvenser än svenska myndigheter tycks förstå, långt vidare än tex den så fruktade svininfluensan.
.
 1. Förutom den klassiska kända smittovägen fästingar, så smittar det foster via moderlivet, då spirocheterna utan hinder passerar blod-hjärnbarriären, alltså från moderkaka till foster.
 2. Borrelia är en vätskeburen och vätskeberoende bakterie – vilket gör att fuktiga somrar och milda vintar så ökar mängden Borrelia i naturen mångfaldigt.
 3. Av samma anledning så visar studier t.ex  i USA att bakterien kan smitta via alla kroppsvätskor och alltså smittar via sexuella kontakter via sperma och slidsekret. (kanske tom via saliv och tårvätska)
 4. Av samma anledning så smittar det barn via bröstmjölk
 5.  Borrelia kan t.ex. finnas i källvatten och man har i USA, till och med hittat bakterien i stoft, som har kommit från Afrika. En studie, som gjordes, vid Sacramento Medical Foundation Blood Center 1989 i Califonien fann att Borrelia kan spridas genom blodtransfusioner. Vid en annan studie som gjordes vid Center for Disease Control i Atlanta 1990, fastslogs data som indikerade att Borrelia burgdorferi kan överleva en normal process för blodhantering.
 6. I andra länder så vet man att det smittar via andra blodsugande insekter som mosquitos, kvalster, loppor och klädlöss. Och det finns anledning att misstänka att det kan smitta via myggor.
 7. Borrelian kan även orsaka hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och kan till och med angripa hjärtat. Eftersom Borrelia är den stora imitatören, finns det skäl att den skall beaktas vid differentialdiagnosen av slaganfall, Myasthenia gravis, MS, ALS, Parkinson och andra neurologiska tillstånd, liksom vid, gulfkrigssyndrom, ADD, ADHD, hypokondri – inbillningssjuka (man är sjuk, men de tester som sjukvården kostar på den sjuke visar inget), somatiseringsstörningar och olika svårdiagnostiserade multisystemsyndrom.
 8. VIKTIGASTE AV ALLT – TILLÄCKLIGT LÅNGT GÅNGEN – SÅ ÄR SJUKDOMEN DÖDLIG.

Samhällsvinsten, om man bortser från det rent individuella i att få tillbaka sitt liv och framtid oavsett ålder, torde vara en avsevärd anledning för myndigheterna att ta detta på allvar. Sjukhuskostnader för de differentialdiagnostiserade kan kortas då man behandlar dem till hälsa, i stället för att försöka kontrollera symptomen.

Göran Persson fick uppleva sjukdomens grava konsekvenser 2006, och i sin bok beskriver han sitt lidande, och jag vill påstå att Borrelia kostade Socialdemokraterna segern, då Persson inte kunde uppfylla sin roll tillfredsställande. (samma år fick och behandlades även George Bush Jr för detta)

Ett ödets ironi i det hela, var att Socialdemokraterna ansvarade för att man skar ner på de sjukdomar som skulle diagnostiseras av öppenvården och man skar bort Borreliadiagnostisering ur budgeten. (Undrar om Göran Persson har haft anledning att ångra det beslutet när han sitter där på Torp – och undrar vilka symptom han har idag?)

Den första och mest avgörande åtgärden som skulle förhindra den galopperande spridningen av Borrelia MÅSTE VARA att man tar hit de tester som tas i Norge, Tyskland och USA, vilka bevisar sjukdomen, som är betydligt mer sofistikerade än dagens Svenska tester Inkl. Lumbalpunktion, t.ex  det sk CD 57-testet.

Och vid någon tvekan, vid uppvisande av neurologiska symptom oavsett övrig symptombild skall detta test vara obligatoriskt.

Det borde vara samhällsekonomiskt försvarbart då ett test som kostar ca 8000 kr och simpel antibiotikabehandling under kanske ett år, med fullt tillfrisknande, borde MER än väl uppväga för vård av diffrentialdiagnoser för 100 000 tals kronor.

KORT SAGT:

Vi vinner alla på att alla får vård och behandling annars lovar jag er att ni kommer att få uppleva hur det är, i en släkting nära er, kanske ni själva inte minns längre, eller ”alzheimersjuka” gamla föräldrar, eller ADHD-drabbade (ja, även det kan vara Borrelia) barn.

(för att nämna ett par av hundra beteenden och symptom)

Kampen börjar nu och kampen kommer att fortsätta tills alla – ALLA – sjuka har rätt att få bli friska.

Det står i grundlagen och FN-resolutionen om mänskliga rättigheter.

Det är dags att tvinga Regeringen att hedra lagen och resolutionen.

Tack för mig

53 tankar om “HEMIMAMMAS ÖPPNA BREV TILL HÄLSOMYNDIGHETERNA – Att ta tillbaka livet och framtiden.

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Hjälp mig och alla andra svårt sjuka att få upprättelse – det kan – och kommer troligen drabba någon DU bryr dig om, i en inte alltför avlägsen framtid om ingenting görs!

 2. […] https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2012/04/24/hemimammas-oppna-brev-till-halsomyndigheterna-att-… Dela det här:TwitterFacebookMerE-postSkriv utLinkedInPinterestTumblrStumbleUponRedditDiggLike this:GillaBli först att gilla denna post. Det här inlägget postades i ALLMÄNT. Bokmärk permalänken. ← Svante, med sedlar. […]

 3. Svante skriver:

  Bra inlägg, men det känns fel att klicka i gilla rutan då jag inte gillar att man måste skriva sådant över huvud taget. Det känns på samma sätt, som med Ghosts inlägg om tårtan.
  Svante

 4. Lincoln skriver:

  Tack för ett kanoninlägg
  Man vet inte hur lycklig man är som sluppit helvetet med att vara sjuk förrän man själv blir sjuk. Tills dess stoppar man huvudet i sanden och inbillar sig att man är odödlig. Tyvärr är att vara frisk en skyldighet i detta sjuka ”jaga pengar” system som vi har – pengar kommer görst och människor kommer i andra hand – om ens då.

  Själv har jag klarat mig från sjukdomar och har väl fortfarande halva huvudet i sanden. Därför är inlägg som ditt viktiga då de får oss att lyfta huvudet och inse vår egen omnipotenta dårskap.
  Tack!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag bugar mig, då jag räknar dig som den bäste av oss alla bloggare, med verklighets och väckarklocksbloggar.

   Tack för att du stöder oss, fast du inte själv är sjuk,

   Det är det som kallas solidaritet.

   Varma Hemikramar ♥

 5. glamouramamama skriver:

  Det är ganska intressant det du skriver kring detta. För som socialsekreterare träffar jag många sjuka människor där läkarvården inte lyckats hitta något fel. Personer med kroniska problem av varierande art och som aldrig blir friska och aldrig kommer ut på arbetsmarknaden. De går till läkare efter läkare och får till slut antidepressiva eftersom läkarna anser att det måste sitta i huvudet…..Tänk om det bara är så ”enkelt” som borrelia?

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag skulle vilja påstå med den erfarenhet jag har idag, när jag har kontakt med hundratals människor som berättar sina historier och öden, att det i flertalet av fallen med största sannolikhet handlar om antingen Borrelia själv, eller någon av dess elaka kompisar, dvs en co-infektion, som exempelvis erlichia, babesia, bartonella osv

   Och det jävliga är att det svåra är så enkelt – bara man ser det och agerar därefter – och då är tillfrisknandegraden VÄLDIGT hög.

   När jag var i Oslo vid ett tillfälle; såg jag en 12 årig pojke som suttit i rullstol större delen av sitt liv, efter en månads behandling med intravenös antibiotika, gå (visserligen stapplande än så länge) för egen maskin med stöd av kryckor!!!

   Så framgången nås relativt enkelt om bara folk vågar och slå¨r näven i bordet!

   Hemikramar och jag hoppas att du sprider denna information bland dina likar så fler kan få hjälp?? ♥

 6. Carina Ottosson skriver:

  Jag tummar inlägget för jag stödjer kampen mot borrelia.
  Alla som är sjuka borde få rätt vård i vårt avlånga land kallat Sverige.
  Kan inte fatta att läkare kan ignorera symtomen…men det är väl enklast så.

  Jag ska skriva ut symtomlistan att ha till hands nästa gång jag uppsöker vård.
  länkar till min blogg …kunde inte länka till facebook av någon anledning.
  Tack för ett bra inlägg.

  Ottokram

  • Carina Ottosson skriver:

   Fixat och klart!
   Kram

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack Tant Otto – jag visste att jag kunde lita på dig!!

   Som du vet så är du en av de personer som jag avser när jag talar om differetialdiagnoser och jag är fullkomligt övertygad om, att om du fick komma till Arena – så skulle du få testat och bevisat i ett nafs att du har Borrelia med allvarliga co-infektioner och kan ha stor chans att bli HELT FRISK med rätt behandling.

   Varma Hemikramar och tack för att du finns ♥

 7. skvitt skriver:

  Reblogged this on skvitts.

 8. skvitt skriver:

  Hoppsan! Jag råkade lägga ut det på FB!
  /Skvitt

 9. Fixat – FÖRSTÅS!!!

 10. Svante skriver:

  Har haft ett samtal med min återvunna kamrat idag, och han kände på samma sätt, när det gällde gilla knappen, så ensam om åsikten är jag inte.
  Svante

  • HEMIMAMMA skriver:

   *Hehe* Det trodde jag inte heller 😆

   Hur som det viktiga är väl att inte JAG blir förödmjukad eller sårad eller missförstår tummarna eller hur??

   Varma Hemikramar ♥ och hälsa din vän God diagnos och bättring!

 11. oj det här tar tid för mej att läsa igenom ..har läst en del ..och i min närhet har funnits mycket bättre vård tidigare ..specialforskare !!
  då han slutade droppades området nedprioriterades
  men visst kan jag lägga upp så länge ..litar på att du skrivit bra 😉

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för förtroendet min vän och tack för ditt stöd ♥

   Varmaste Hemikramarna ♥

   • varsågod !
    ..otroliga mängder fakta du orkar hantera
    ..det vimlar av boreliadrabbade
    och det är otroligt svårt att säkert veta om behandlingarna har lyckats ta bort allt

   • HEMIMAMMA skriver:

    Ja, det var för att klara det som jag byggde Bota Borrelia-bloggen och sidorna om Borrelia i denna blogg.

    Ja, det är svårt. Man kan nästan ställa in sig från början att sjukdomen dyker upp igen några år senare tex.

    Har man en gång haft det kan man aldrig vara helt säker, men om man ändrar sin livsstil och framför allt sin diet, så kan man begränsa mängden skador som spirocheterna gör. ”Forwarned is forarmed”

    Hemikramar ♥

 12. Delar ditt inlägg på Twitter. /Fredrik

 13. […] bloggar som har ett innehåll med en tanke är HemiMamma. Jag vill gärna vidarebefordra det här Brevet till Hälsomyndigheterna som handlar om hennes egna Borrelia. Läs och […]

 14. Heja heja!!
  Ju fler som får veta om det här, desto bättre, för som du säger, alla kommer drabbas för eller senare (GAAH, mina muskler rycker när jag skriver detta så jag snubblar på tangenterna, fy vad ledsen jag blir – jag vill bli frisk!! Och det gör mig så frustrerad att jag inte tillåts bli frisk, för jag får som så många andra inte hjälp ifrån Svensk sjukvård för min borrelia). Och samhället har mycket att tjäna på att kosta på sig att göra det vettiga borreliatestet istället för att lägga pengar på att feldiagnostisera folk… Jag förstår bara inte varför det ska gå så trögt för att läkare och folk ska inse allvaret i det hela :S Det krävs att de själva eller någon i deras närhet drabbas, tyvärr… det är då man får upp ögonen.

  Tack för att du kämpar för våra rättigheter! Kram, ta hand om dig, besegra de där inkräktarna!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Ja, du kan vara säker på att jag inte ger mig. Jag är en kamphund och när jag får tag på ett saftigt ben, så släpper jag inte.

   Jag har allt att vinna både för mina nära och kära men framför allt så kan jag leva med gott samvete med att jag kommer att bli frisk om jag kan hjälpa andra att nå samma mål!!

   Solidariteten med de sjuka och svaga är som luft i mitt liv och har man en förmåga som kan tjäna andra så är jag uppfostrad att använda den.

   Ta hand om dig med Alicia och jag hoppas att du kan oroa dig lite mindre nu? jag finns i din ringhörna.

   Varma hemikramar ♥

 15. kickie skriver:

  Hejsan vännen!
  Mycket allvarligt detta, så det är klart det måste spridas vidare. Begriper inte varför sanningen ska förmörkas? Har lagt upp på facebook.
  Ha de gött o hälsa så mkt.
  Goa kramizar i massor!

 16. Svante skriver:


  Denna är ganska kul, och det är ju fredag.
  Svante

 17. tant grå skriver:

  Svar del 1:
  jag skulle önska att ingen var sjuk och att det fanns bot eller lindring för alla som ändå är det. Jag känner många läkare och andra som är väldigt engagerade och kompetenta i sitt uppdrag, men vet också att några inte borde jobba där de gör. Precis som i alla yrkeskategorier.
  Det är ju sällan det är enkelt och lidandet har för många facetter.

  Jag ska fundera på hur jag kan hjälpa till att kommunicera ut dina synpunkter, så jag ber att få återkomma i frågan.

  Att det finns systemfel i vården håller jag med om, men politikerna borde få stå till svars för dem.

  Detta är INTE en dåres försvarstal, även om jag förstår att det ser så ut, men jag vill tänka efter och skaffa mig insikter i det jag inte förstår eller klarar att se vidden av.

  Tjing/märtasmärta

  och så del 2:
  Jag lider med er, det gör jag verkligen, men jag är en sådan som vill sätta mig in i- och försöka förstå och hitta svar. Hittar jag inga svar så får man inrikta sig på lindrade av symtom. M.a.o. så känner jag med er men kan ändå inte hjälpa.

  Kramar från märta

  Jag förstår att det kan se ut som om jag inte bryr mig och så är det inte alls, men jag kan inte förklara mig tydligare än så här

  Kramm Marita/märta/thö knaskork

 18. Maja skriver:

  Hej!
  Läste detta nu.
  Vad är det för borreliaprov som tas i bl.a. Norge?
  Jag tog Borreliaprov förra veckan och känner att jag inte tas på allvar.
  Tacksam för svar!
  Mvh
  Maja

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s