Hemimammas tankar – Till en blogg jag är på vandring – dit där kärnkraft aldrig dör…

GOD AFTON!! Med anledning av att kärnkraftsdebatten förhoppningsvis tar fart igen, så adresserar jag det dagsaktuella ämnet.

Häromdagen så skrev jag om sorgen. Nu vill jag gå på bloggvandring och ge er en av de mest kunniga och drivande bloggare på ämnet och ett inlägg han nyligen skrev. Jag har hans tillstånd att återge hela texten. Tack Arrami och jag hoppas att ni hjälper till att sprida kunskapen.


visst är kärnkraften säker, herr Löfven!

Min rubrik är ironisk, listar man alla kända tillbud och olyckor så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker, det är tvärtom: ” en mycket riskabel metod för att framställa elektricitet”, vilket alla kloka är medvetna om!  

Jag undrar också lite över följande: “Vad har Löfven i sinnet – en koalition med M? Och hur förklarar han och andra kärnkraftsförespråkare att Tyskland, Belgien, Österrike och Schweiz anser att de klarar både energiförsörjning och klimatpolitik utan kärnkraft?”frågar Per Gahrton och Maria Wetterstrand,  i en debattartikel i DN. De drar kloka kopplingar mellan kärnkraft och kärnvapen, ställer m.a.o. rätt frågor och

hur är det med Socialdemokratins kongressbeslut om kärnkraften, inget som binder Löfven på vandringen mot M?Den enda klokt, logiska, frågan Löfven bör ställa sig är: ” – När händer det en olycka igen?” …för trots den totala osannolikheten har det hänt förr! Tar några exempel och ord i repris:

12 dec 1952

Chalk River, Kanada • Reaktorkärna skadad (INES 5)

10 okt 1957

Windscale, Storbritannien • Brandskada (INES 5)

24 maj 1958

Chark River, Kanada • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

25 okt 1958Vinca, Jugoslavien • Strålskadad personal (INES uppgift saknas).

26 juli 1959

Santa Susana Field, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

24 juli 1964

Charlestown, USA • Kriticitetsolycka (INES uppgift saknas). Se förklaring till ”Kriticitetsolycka längst ner!

Nov 1965

National Reactor

Testing Station, USA • Överhettad kärna

Never forget Chernobyl

Never forget Chernobyl (Photo credit: freestylee)

(INES uppgift saknas).

5 okt 1966

Monroe, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

Maj 1967

Chapelcross, Storbritannien • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

21 januari 1969

Lucens, Schweiz • Explosion (INES uppgift saknas).

17 april 1970

Aquarius, Stillahavet • Månlandare med radioaktiv last på Stillahavsbottnen.

22 mars 1975

Davis-Besse, USA • Delvis skadad reaktor (INES uppgift saknas).

7 dec 1975

Greifswald, Tyskland • Skadade uranstavar (INES 3)

22 feb 1977

Bohunice, Tjeckoslovakien • Bränsleskada (INES 4)

28 mars 1979

Three Mile Island, USA • Partiell härdsmälta (INES 5)

13 mars 1980

Orléans, Frankrike • Materialläcka (INES 4)

Mars 1981

Tsuruga, Japan • Arbetare utsatta för strålning (INES 2)

23 sep 1983

Buenos Aires, Argentina • Kriticitetsolycka (INES 4)

26 april 1986

Tjernobyl, Sovjetunionen • Explosion, härdsmälta (INES 7)

4 maj 1986

Hamm-Uentrop, Tyskland • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

19 okt 1989

Vandellos, Spanien • Generatorbrand (INES 3)

6 april 1993

Tomsk, Ryssland • Explosion (INES 4)

Juni 1999

Ishikawa, Japan • Fel på styrstav (INES 2)

30 sep 1999

Ibaraki, Japan • Kriticitetsolycka (INES 4)

Juli 2002

Chapelcross, Storbritannien • Lossade bränslestavar (INES uppgift saknas).

10 april 2003

Paks, Ungern • Bränsleskada (INES 3)

19 april 2005

Sellafield, Storbritannien • Materialläcka (INES 3)

Sep- okt 2005

Dounreay, Storbritannien • 266 liter utspillt radioaktivt material (INES uppgift saknas).

Nov 2005

Braidwood USA • Materialläcka (INES uppgift saknas).

6 mars 2006

Erwin, USA • Materialläcka (INES 2)

25 juli 2006

Forsmark, Sverige • Elektriskt fel, nödstopp (INES 2)

4 juni 2008

Krsko, Slovenien • Förlust av kylmedel (INES uppgift saknas).

11-13 mars 2011

Fukushima I och II, Japan • Överhettning, explosioner, brand. (INES 7)

 Olyckan är fortfarande pågående! Städningen lär ta ca 40 år!

INES (The International Nuclear Event Scale) är en sjugradig skala, utarbetad av Internationella atomenergiorganet, för att kunna gradera incidenter/ olyckor vid kärnkraftsanläggningar. De tre lägsta nivåerna (1-3) kallas för händelser eller incidenter och de fyra översta för olyckor (4-7). Militära olyckor är inte medräknade i listan och det är i princip omöjligt att hitta korrekta uppgifter för en motsvarande lista.

Studera olyckan/incidenten i Forsmark som ligger på en tvåa i INES-skalan. Där hade vi ren tur att det inte blev en allvarlig olycka. Risken för härdsmälta vid kärnkraftverket i Forsmark var under flera år 790 gånger större än vad man tidigare hade trott. Vid incidenten 2006 slogs mer än tolv olika säkerhetssystem ut, de flesta av ett enda fel. Läs här!

Det finns ingen säker kärnkraft. Vi måste få in det i våra huvuden. Genomskåda förespråkarnas falska argument och börja tänka långsiktigt!

(En kriticitetsolycka är när kedjereaktionen skenar iväg okontrollerbart och orsakar en enorm värmeutveckling som kan demolera hela reaktorn och till och med få den att explodera ifall reaktorn innehåller brännbart material. I Tjernobyl skede detta. Kedjereaktionen blev okontrollerbar, grafiten i reaktorn antändes, väte separerades ur vattnet och det blev en vätgas explosion följd av en grafitbrand som pyrde i flera dagar och spred ut härdmaterial i atmosfären.)

Ser leende hur folks okunnighet tycks eskalera när det sker en olycka som i Japan (Fukushima). Man skriver om faran med solenergi…folk trillar ner från taken när de monterar den. Man pekar på vindkraftverkens skadliga inverkan på rovfåglarna, men glömmer (medvetet?) att det finns alternativa lösningar även här:http://www.energytower.se

Det viktigaste argumentet mot kärnkraften är att när det sker en allvarlig olycka så blir området obeboeligt i århundraden, kanske årtusenden. (Pekar på Tjernobyl! …och det finns ett antal ryska kärnkraftsverk med allvarliga säkerhetsbrister, man kan nog räkna in dem all!).

Även om en kraftverksdamm rasar, ett vindkraftverk välter p.g.a. en jordbävning så kan allt återuppbyggas, respektive lätt rivas…det finns ingen farlig strålning som hindrar!

Kärnkraften blir aldrig säker, bara de olyckor jag pekade på ovan, är skäl nog, lägg därtill produktionen av bränslet (Uranbrytning m.m.) och problematiken med slutförvaret…ingen kan garantera säkerhet 3000 generationer framåt. Och INGEN kan stoppa mänsklig girighet, slarv med säkerhet m.m. som historien ger tusentals exempel på…inte minst i Fukushima.

…och kärnkraftsförespråkarna missar helt i vårt viktigaste vägval, energieffektivisering och energibesparing. Det svenska folket visade under oljekrisen 1973 och framåt en fantastisk förmåga att spara…och den förmågan kvarstår, det handlar bara om vilja.

SNF har byggt upp en sajt som visar vägen för de som vill spara el/energi:http://www.toptensverige.se/

”I Sverige planerar man att öka kraftuttaget ur de befintliga kärnkraftsreaktorerna trots att hela världen nu fått bevis på att kärnkraften är livsfarlig och att det är en gigantisk miljöbov. Visserligen så kanske inte kraftproducenterna kan ställa om i planeringen samma vecka som reaktorerna i Japan poppar likt popcorn, men de borde ändå sända ut signaler om att de observerar och tar till sig den gamla information som nu körs i repris, kärnkraften är livsfarlig för både människa och miljö.” …skriver”Jinge” och med all rätt. Vi har ju alla sett hur Centerpartiet med Maud i spetsen säljer sig till ”högstbjudande” i frågan…de korrupta svenska elbolagen är ju en kassako för regeringen.

Det finns ingen säker kärnkraft även om tekniken i teorin skulle kunna fungera säkert, men ingen kan negligera de risker mänskliga fel som inte minst ”girighet”, vilken är inbyggd i våra gener.

Det finns goda alternativa energikällor och valmöjligheter för alla de som även vill tänka på kommande generationers livsbetingelser/miljö…välj, sol-, vind-, vatten, vågkraft och energibesparing/energieffektivisering…välj bort kärnkraften! …och kan Tyskland, ja då kan vi!

Två starka invändningar på miljöområdet kvarstår alltid, dels leder uranbrytning till kraftiga miljöstörningar och hälsorisker. Så kraftiga risker att vi i Sverige väljer att importera uran – trots att vi har några av världens största urantäkter innanför våra gränser. Dels är frågan om hur kärnavfallet ska hanteras inte löst.

Varje kilowattimme kärnenergi vi producerar skapar dödligt giftiga ämnen. Det vore helt oansvarigt om vi glömde bort detta!

Om vi håller oss till uranbrytningen så formligen kryllar det av miljökatastrofer!

Jag tar några få exempel:

Det vanligaste bränslet i svenska och utländska kärnkraftverk är uran 235, U235. Det finns bara 0,7 procent av denna isotop naturligt. För att uranet ska bli användbart som kärnbränsle anrikas det till ca 3 procent. Det sker genom att det fasta uranet (egentligen uranoxid) omvandlas till en gas, uranhexaflorid, för sedan återföras till fast form. Koncentrationen blir till då runt 3 procent. Uranet pressas sedan ihop till små kutsar, vilka sedan infogas i rör som blir bränslestavar.

Mängden slam som bildas och mängden kemikalier som används är av kopiösa mängder. Av ett ton malm blir det ca 998kg avfallsslam som lämnas för att sedimentera i en avfallsdamm. Eftersom inte processen i uranverken är gjord för andra ämnen än uran, lämnas tungmetaller och långlivade radioaktiva ämnen som thorium-230 och radium-226 i slammet. Detta gör att 85 procent av malmens ursprungliga radioaktivitet hamnar i slammet och i avfallsdammarna. Hur slammet sedan behandlas är olika från land till land. Säkerheten runt det hälsovådliga radioaktiva slammet har generellt förändrats under åren till det bättre, men är långt ifrån bra.

Dagbrottet i Key Lake (Kanada) är världens största gruva med en produktion på 5433 ton per år, vilket är 15,4 procent av världens samlade produktion.

När gruvan skulle tas i bruk startades också en massiv PR-kampanj. Dels för att gruvan skulle kunna hävda sig på den övermätta internationella uranmarknaden och dels för att stilla den lokala opinionen. Flera protester, blockader, bojkotter och rättsprocesser ledde bland annat till att gruvföretaget blev dömda för att illegalt ha torrlagt ett antal sjöar.

Under de tre första månaderna inträffade tolv stora radioaktiva utsläpp, varav den största i januari 1984 då 100 miljoner radioaktiv vätska svämmade över skyddsvallarna. Några åtgärder för att rensa upp efter skadan togs inte förrän efter massiva protester och en endagarsblockad av vägen till gruvan.

Gruvan vid Rabbit Lake (Kanada) är den största gruvan efter Key Lake och producerade 1997 4632 ton uran, vilket är 13 procent av världsproduktionen. Vid flera miljöutredningar runt gruvan några få år efter gruvans öppnande noterades omfattande miljöproblem. Ett antal arbetare avskedades vid Rabbit Lakes Uranverk, då de påpekade att säkerhetsbestämmelserna inte följdes och de försökte bilda en fackförening

…ett annat exempel är Cluff Lakegruvan (också Kanada) där utomordentligt farligt avfall placerades från gruvans öppnade och tre år framåt i över 2900 tiotons betongbehållare. Dessa placerades på gruvområdet och beräknades hålla i 100 år. Redan 1983 började de läcka och 1986 hade 200 behållare spruckit och 2,5 ton radioaktiv sörja hade runnit ut.

(en källa här).

Exemplen på miljö- och hälsovådlig hantering i och runt Urangruvorna världen över kan räknas i tusentals, men debatten kring Uranbrytningens miljö- och hälsoproblematik är i princip nedtystad, varför kan man på god grund fråga sig, liksom varför Sverige inte bryter Uran?

Svaret är att brytningen får alltför allvarliga effekter för miljö och hälsa!

Carl Bildt twittrar i försvar för den säkra svenska kärnkraften:- “The Nordic world has its discreet charm. No earthquakes. No tsunamis” .

Sanningen är att kärnkraften inte är säker någonstans, ”också i Sverige har det varit nära att ett kärnkraftverk förlorat sin elförsörjning, närmast ett haveri skedde i Forsmark 2006. Orsaken den gången var ett sammanträffande av flera mänskliga misstag, bland annat en kortslutning på kraftnätet som i sin ledde till att Forsmark 1 snabbstoppades jämsides med att två av reaktorns fyra dieselgeneratorer inte startade. Orsaken till att två av dieselgeneratorerna den gången inte fungerade som de skulle berodde på att de hade ett inbyggt fel, som för övrigt också hittades hos de två som ändå fungerade.”

…tillfälligheter räddade Forsmark den gången.

Hur det går med kärnkraftskatastrofen i Japan vet vi i skrivande stund inte, att det blir partiella eller fullständiga härdsmältor står klart…men katastrofens omfattning vet vi kanske först om ett par månader.

Personligen är jag och har alltid varit motståndare till kärnkraften och man såg tidigt och ser än tydligt, en psykologiskt betingad och generell skiljelinje mellan könen…kvinnor är inte lika lättlurade att tro på teknikens förträfflighet som män.

Män är en aning dummare generellt, speciellt tydligt blir detta i tilltron till teknikens lösningar när riskkalkylering ingår som i fallet med kärnkraften. En parallell man kan dra är mäns adrenalintörst efter fart (också en kemisk/biologisk testosteroneffekt), vi kan tydligt se denna testosteron-fälla hos yngre män i en motorstark bil, eller på en motorcykel! Yngre kvinnor föredrar ”havremopeder” (hästar)).

Jo, jag generaliserar lite men det jag påstår är empiriskt övertydligt, mäns lite dumma tillit till teknik är långt högre än kvinnors!

Ingen kan hävda att kärnkraften är säker, det finns förutom brister i teknik, alltid en mänsklig faktor och därtill naturens benägenhet att inte ställa några garantier…vilket katastrofen i Japan bevisar, än en gång. Vi vet också att värre jordbävningar i detta och andra områden kommer!

Vi har energi-alternativ och behöver faktiskt inte frossa i el/energi-slöseri och mitt främsta argument mot kärnkraften är att medborgarna tvingas på en medveten risk av energibolag och politiker som tänker med samma omogna tillit till tekniken som den unga man som trycker gasen i botten i en BMW M3 och drar fram i mer än 200 km/timmen…han har lika lite kontroll och kan lämna samma säkerhetsgarantier som kärnkraftsförespråkarna!

.

__________________________________________________________________

Jag har förstås några mindre tillägg att göra själv:

Greenpeace activists protest in front of Leningrad nuclear power plant – 70km west of St Petersburg.
Greenpeace sends a clear message to the nuclear industry: ‘Fukushima: the next one is your responsibility’. The four nuclear reactors of the Leningrad power plant are similar to those at the Daiichi nuclear plant, Fukushima.
.
Are you at risk of a nuclear accident? Find out with this interactive map:  http://act.gp/wuJI5i
.

AJ FAN, det slog mig att…

”Härdsmälta i tre reaktorer”

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR MER INFORMATION!!

370x285_Sakerhetsfilterlager__11333564.jpg

partierna.jpg

AJ FAN, DET SLOG MIG ATT… =0)   Klicka på bilden:

Kärnkraftsdebatt i Aktuellt, Jan Björklund svamlar… från 2011

Undrar om han vet vad han pratar om? Ska vi analysera oss till döds i ena fallet men inte i det andra och slänga kärnavfall i backen???

KÄRNKRAFTEN SKA VI HÅLLA OSS IFRÅN OCH BYGGA BORT TYCKER JAG

Eller för att ironisera en stackare jag hörde 1978 i Kärnkraftsdebatten:

”Vad ska vi med kärnkraft till när vi har elektricitet” 😆

ANDRA SOM SKRIVER:

skvitts.wordpress.com/2012/03/10/hogt-pris/

ghostopinion.wordpress.com/2011/08/22/ghostsprak-och-karnkraftsavfall/

runelanestrand.wordpress.com/2012/03/12/dra-lardom-av-fukushima/

GOD AFTON!!

46 tankar om “Hemimammas tankar – Till en blogg jag är på vandring – dit där kärnkraft aldrig dör…

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Som ung så visste jag inte bättre än att rösta för att behålla kärnkraften, men med ökad ålder och insikt och ansvarskänsla så har jag allt starkare tagit avstånd från Kärnkraften och alltsedan 1986 och Tjernobyl har jag varit emot den.

  Sedan jag börjat blogga har jag offentligt tagit avstånd från den också…

  100 000 år i halveringstid är inte att leka med…

 2. skvitt skriver:

  Ett mycket bra inlägg. Tumme för det. Det ligger ju även bra i tiden.

  Men några synpunkter:
  Nu har vi ju samlat på oss en massa högaktivt avfall som måste förvaras i 100.000 år. Det är förvisso inte våra bekymmer och de som eventuellt gräver upp det om 5-10 tusen år bara för att de inte fattar våra varningssignaler riktade åt dem, de får ju skylla sig själva.

  Tänk på dig själv och skit i andra, det är tidens melodi.

  Men jag tänker då som så; vi måste göra det bästa av situationen. Och det är verkligen inte att gräva ned skiten.

  Våra nuvarande kraftverk bygger på en teknik som gör att uranet i stavarna bara kan användas tills 1 – 2% av uranet är förbrukat. Jo, så är det! 98-99% kan inte användas därför att sen är inte processen självgående längre! Det är alltså ett oerhört slöseri. Visserligen förekommer upparbetning av bränslet, men ändå. Det är inte mycket man vinner på det. Snart är koncentrationen åter igen för låg för kedjereaktioner!

  Det mesta av bränslet har vi som bekant tänkt att dumpa 500 meter ned urberget. Berget vet vi inte ens hur länge det är stabilt och fritt från sprickor. Men givetvis påstår sig både industrin och övervaknings- och tillståndsmyndigheten att de vet.

  Sprickor lär säkert komma – om inte annat för att berget hettas upp! Och har jag fel på den punkten (inte!) så kommer berget att spricka ändå, av tyngden från inlandsisen som breder ut sig om 5000 år ifall prognosen står sig. Och så spricker det igen när isen smälter undan igen i vårt cykliska klimat!

  Men det är ju inte vårt problem, som sagt, om vi skiter i alla andra än oss själva. Ja, alltså så som borgarpacket pläga göra och inte begriper att det är de ensamma om.

  Gömt!
  Gömt där vi knappast lär kunna ta upp det igen! Hur ska det gå till? Trånga gångar i berget som är fyllda med bentonitlera och hela härligheten stålar av radioaktivitet så det står härliga till. Det är det som ska vara vår ”räddning”!

  Men som sagt, hur ska vi få upp det igen om vi måste av något skäl. Till exempel för att vi hittar en teknik att både förbränna det och oskadligöra det samtidigt! Om, tänk den tanken!
  Hur ska vi få upp det?
  Vi kan ju inte ens ta hand om den skit som ligger kvar på ytan, i marknivå, i Tjernobyl och Fukushima!

  Så, om vi ångrar oss, Eh?
  Vad var det han sa? ”Tänkte inte på det!”

  Tänk om vi gjorde motsvarande med olja, gas och kol. Att 98% av det vi har fått upp dumpar vi igen och på ett sådant sätt att vi aldrig kan ta upp det mera!

  Som sagt, nu har vi detta elände med avfallet.
  Men nästan allt det avfallet KAN förbrännas med ny teknik. Vi har alltså jättemycket energi, som industrin och politikerna vill gräva ned!

  Vi har ett energilager värt hur mycket som helst och ska gräva ned på ett sätt som bara okunniga och korkade politiker vill och som kärnkraftsindustrin vill, som ju skiter i vad det kostar eftersom det inte är den som betalar. Betala kalaset, det gör ju skattebetalarna och el-konsumenterna.

  Klirr i kassan för elbolagsägarna och dyrt som fan för oss andra, samt osäkert, livsfarligt och slösaktigt.

  Det finns alltså en teknik under utveckling, toriumverken. De är 6000 gånger billigare i drift! De kan inte ens skena. De stoppar av sig själva och de förbränner 90% av uranet. Slutprodukterna är inte på långa vägar så långlivade.

  Vi blir alltså av med avfallsberget och utvinner energi eftersom toriumtekniken bygger på att reaktionerna hålls igång på ett helt annat sätt, nämligen med hjälp av torium 232. Det absorberar en neutron och blir till torium 233. Halveringstid 22 min. Det i sin tur sönderfaller till protaktinium 233, halveringstid 27 dagar. Det sönderfaller till uran 233. U 233 bestrålas med en neutron och klyvs i två delar. Det bildas alltså lättare grundämnen. Samtidigt skickas två till tre neutroner ut och träffar torium 232 osv.

  Detta är en teknik med vissa ännu återstående tekniska problem, men som snart är lösta, säger forskarna.
  En del av tekniken testades redan 1954 och funkade i nio dagar. Men man fick inte fram klyvbart material till atombomberna och då skrotades projektet.

  I dag är Indien redan igång med ett projekt man räknar med ska försörja landet en fjärdedel av el-förbrukningen 2050.

  Så medan vi funderar på hur nästa generation elförsörjning ska se ut kan vi ju inrikta oss på att utveckla torium-tekniken eftersom vi redan i stor utsträckning har den klar för oss hur den ska hanteras. Och det är SÄKERT!

  Bäst vore i och för sig om vi kunde hoppa över det steget, men å andra sidan, vi blir ju i stort sett av med skiten vi redan har skapat! Det finns i dag ingen annan teknik som löser avfallsproblemet till tillnärmelsevis lika bra! Och vi har ju en moraliskt etisk skyldighet att tänka på efterkommande.

  Man hör aldrig politikerna tala om denna teknik i vårt land. De kan ju inte tala om det de inte förstår, antagligen inte ens har hört talas om! Jämför med Ines Uusmann, som inte visste vad Internetsurfande skulle vara bra för och var det inte hon som aldrig hade hört talas om en tsunami innan den slog till 2004, eller vem var det annars?

  För att bli politiker behöver man ingenting veta. Vad politiker ska säga förklarar ju industrin och bankmaffian för dem.

  /Skvitt

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag håller med dig i dina invändningar…

   Alla kloka och ansvarsfulla människor gör vad som helst för att slippa kärnkraften.

   Hemikramar ♥

 3. skvitt skriver:

  För 6000 år sedan vill jag minnas att det var, rasade en bit av Norges kontinentalsockel ned på havsbottnen och frigjorde en tsunami som dränkte stora delar av Storbritannien. Med all sannolikhet drabbades även svenska kuster. Jag har ingen uppgift om det, men så måste det ha varit. Allt annat är helt otänkbart.

  Om det händer igen?

  Ringhals skulle smulas sönder totalt.

  I Lappland inträffade för 10.000 år sedan den allra största jordbävning man känner till, 10,0 på Richterskalan efter beräknar av förkastningens omfattning.

  Om det händer igen? Om det händer längre söderut?

  Båda dessa katastrofer har med landhöjningen efter istiden att göra.
  Ingen tror att det händer igen. Men ingen vet ju!

  Kram!
  /Skvitt

  • HEMIMAMMA skriver:

   Det räcker med att ”Cumbre vieja” rasar för att samma sak ska hända igen.

   • skvitt skriver:

    Jo, jag känner till det hotet. Den som till äventyrs inte vet vad vi talar om kan ju kolla här:
    http://maps.google.se/maps?qscrl=1&q=Cumbre+vieja&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0xc6b92e0b3b4734d:0xa54a2e50c9f71061,Cumbre+Vieja&gl=se&ei=c2RfT9-uKIeo4gSa6IS5Bw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CCcQ8gEwAA
    (Karta)
    Och läsa här:
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja
    Citerar: ”Cumbre Vieja är ett vulkaniskt område på ön La Palma i ögruppen Kanarieöarna. Vulkanen är mellan 1 600 – 2 400 meter hög. Cumbre Vieja är en aktiv vulkan som har oregelbundna utbrott, under de senaste 500 åren har utbrott registrerats åren 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 och 1971. Vissa forskare[vem?] varnar för att det vid nästa utbrott kan utlösa en katastrof, då man befarar att ett stort klippblock (mellan 150 till 500 km³ stort) kommer att rasa ner i havet och orsaka en jättevåg. En gigantisk tsunami som enligt beräkningarna skulle kunna ödelägga kustområden lokalt.”

    Jag vet inte vad de menar med ”lokalt”, men hela Nord- och Sydatlantens kuster kan översvämmas av en tsunami. Även Sveriges västkust och till och med ostkusten!

    Jag tycker vissa forskare undervärderar riskerna när de säger: ”Andra grupper av forskare hävdar att det inte är troligt att ett helt stycke skulle kollapsa, snarare skulle flera småstycken under en tid slå ner i vattnet och inte orsaka några större problem.”
    Man tror det bara för att så skedde sist. Men nu är ju berget ännu mera instabilt.

    Jag vill inte måla fan på väggen, men varför skriver Wikipedia: ”Vågor skulle kunna bildas som översvämmar kustområden lokalt. Det är inte troligt att vågorna skulle kunna orsaka någon större förödelse i till exempel Nordamerika.”?

    Jag är mera benägen att tro på dessa uppgifter: ”The Benfield Hazard Research Centre , the British research unit responsible for the 2001 report claiming that a mega-tsunami might be triggered by the eruption of the Cumbre Vieja volcano on La Palma in the Canaries, has teamed up with scientists from the University of California.

    The researchers claim that the western flank of the Cumbre Vieja volcano might be caused to cave in after an eruption, sending a huge mass of rock, twice the size of the Isle of Man, crashing into the sea and unleashing an immense tsunami which would fan out across the Atlantic at speeds of up to 800 kmph. After 10 minutes, the wall of water would have moved almost 250 kilometres. The other Canaries and the West Saharan shore would be worse affected with waves of 100 metres from crest to trough. Florida and the Caribbean would be hit by waves of 50 metres some 8 to 9 hours after the landslide. Brazil would be hit by waves as high as 40 m. The Atlantic coasts of Spain, Portugal, France and Britain, would also be affected by waves as high as 10 metres. Damage would clearly be in trillions, though its true extent is unsure as this would greatly depend on the ‘inundation distance’ – the distance the waves penetrate inland. The group expect this happen to happen sometime in the next few thousand years.”
    http://www.iberianature.com/material/megatsunami.html

    Med tanke på utbrottsfrekvensen under de sista 500 åren skulle jag nog hellre säga att risken är stor för ett sådant här scenario redan inom femtio år.

    Jag vill inte vara pessimist, men jag vill inte heller blunda för en faktisk risk. Och en sådant mega-tsunami kommer självklart inte att låta sig hejdas av att Öresund är trångt. Östersjön kommer därför också att drabbas och det är ju bara att titta på kartan du har lagt in, gärna gå till den interaktiva via din länk, för att se de kraftverk som där kan drabbas och hur många som bor inom vissa radier från dessa.

    Som sagt, jag är inte pessimist, men inträffar detta inte helt otänkbara, då är det ute med oss. Tsunamin i sig, med all förödelse, är illa nog, men får vi dessutom ett Fukushima-scenario ovanpå allt elände är det nog bäst att flytta djävligt långt bort för 100-tals år.

    Det finns ännu en risk, som inte nämns. Det är om kontinentalsocklarna ger vika på grund av tsunamin. Man ska då inte tro att de ger vika över allt, mest troligt är att det bara sker på ett enda ställe. Men det räcker gott för att utlösa en andra tsunami som drabbar andra platser med andra krafter och eftersom vi inte har minsta susning om var detta skulle kunna ske så kan vi inte heller förutsäga skadorna på en given plats.

    Jag tar ett citat: ”Svallvågor, tsunami
    Utbredningshastigheten av en havsvåg är begränsad av vattendjupet. Eftersom Östersjön är grund blir hastigheten inte så hög. När vågen närmar sig land så minskar hastigheten ytterligare. Då energin måste ta vägen någonstans, så växer den istället på höjden, liksom en brytande våg vid stranden. Den kan därför nå långt upp på land, beroende på morfologin innanför och utanför kustlinjen.
    En tsunami – en långperiodig våg orsakad av seismiska händelser – består typiskt av sju till tio vågor i en grupp, varav oftast den tredje är den största. Vågperioden på oceanerna kan vara 10-20 minuter, och våghöjden mindre än en meter.
    Den största kända tsunamin i nordvästra Europa orsakades av ett submarint skred utanför Norges västkust, känt som Storegga. Man kan förmoda att det också drabbat de låglänta kusterna i södra Nordsjön. Detta hände kring … runt 6100 f.Kr”
    http://atlantisinireland.com/GC/paleogeografi.php#4

    Kram!
    /Skvitt

   • HEMIMAMMA skriver:

    Sedan glömmer vi det enkla faktum med kontinentaldriften, som gör att de vulkaner som var aktiva i Storbritannien för tusentals år sedan vilade DÅ över den klyfta i jordskorpan som IDAG är klyftan under ISLAND, gör att kommende sprickor och vulkaner ligger på andra platser än vi alla väntar oss i framtiden…

    Se Yellowstones utveckling de senaste 1 miljon åren tex.

    Hemikram ♥

   • skvitt skriver:

    Nu talar du om ett tidsperspektiv som är ointressant, faktiskt. Till och med de 100.000 år vi talar om för att radioaktiviteten ska avklinga (inte halveras som du felaktigt sa) är i sammanhanget kort.

    De brittiska vulkanerna slocknade för sista gången för 50 miljoner år sedan.

    Atlanten började bildas för 135 miljoner år sedan. Jordskorpan sprack, som jag vet att du känner till, och spricker ännu. Atlanten vidgas med 4mm/år. Det är i den sprickan magma väller ut. Och det sker under havets yta, men på Island sker det uppe på land, som du ju också vet.

    Runt om på jorden finns ju sådana här sprickor där kontinenterna skiljs åt och givetvis möts de på andra platser. Dessa zoner är de vulkaniska zonerna. Relativt dessa zoner ligger alltså vulkanerna stilla.

    Andra vulkaner återfinns på platser som inte har med kontinenternas separations- eller kollisionszoner att göra. De ligger istället över en så kallad hotspot. En sådan ligger stilla, medan jordskorpan driver förbi. Det som då skapas är vulkaner på löpande band. Hawaiiöarna är det mest kända exemplet.

    Yellowstone är ett annat exempel. Men medan Hawaii skapas av lättflytande magma med ringa vatteninnehåll är Yellowstone en vulkan med mera trögt flytande magma och uppför sig därmed helt annorlunda.
    Först och främst är den betydligt större. Den har vilat under tusentals år men när den exploderar, för det är så den uppför sig, då blåser den bort magmareservoaren så att ett tomrum uppstår, marken störtar in och efterlämnar en krater, en så kallad caldera.

    I vår närhet här i Skandinavien har vi inget att frukta från vulkaner, såvida de inte påverkar hela jordens klimat. Men då handlar det om nedkylning och inget som skulle hota våra kärnkraftverk.
    Senaste stora klimatpåverkande utbrottet hade Pinatubu. Det var som en fis i vinden om man jämför med Tambora 1815. Den i sin tur är också bara en fis i vinden om man jämför med Yellowstone.

    Det värsta av alla vulkaniska hot som kan drabba oss är just Yellowstone. Smäller den i luften utplånas USA och antagligen dör de allra flesta människorna på jorden.

    Det värsta med vulkanerna, när det gäller hotbilden, är ju följd-effekter som jordskred som sätter igång jättetsunamis som får den japanska tsunamin för ett år sedan att se ut som en skvalpning i badkaret.

    Ditt ”enkla faktum” däremot, det kan vi faktiskt glömma.

    Sen kommer ju det där till som vi ännu inte känner till och inte heller kan förklara. En sådan händelse är den som utspelade sig på 1800-talet mitt i USA. Tyvärr hittar jag inget om det på nätet.
    Det som då hände var en stor jordbävningsserie som fick landskapet att gå i vågor så att Mississippi tillfälligtvis började flyta åt fel håll!

    Så vitt jag vet från sist jag läste om det, så vet geologerna ingenting om orsaken bakom detta.

    Det är ju helt klart så att ingen tar med i sina klarkyler det de inte känner till. När det gäller kärnkraftsindustrin är det ju tvärt om. Den bagatelliserar de faror vi ändå måste räkna med.

    Kram!
    /Skvitt

   • HEMIMAMMA skriver:

    Tack för en mycket upplysande kommentar där du får med alla de fakta som jag själv pga av mitt sviktande närminne för närvarade inte minns, när jag hamnar i sådana här diskussioner, trots att jag såg tre dokumentärer om allt detta (utom det sista om Mississippi’s bakvända ström) bara för någon vecka sedan.

    Tack för att du joggar mitt minne när det verkar som jag blandat ihop alltihop 😉

    Hemikram ♥

   • skvitt skriver:

    Ja, det räcker gott och det är alldeles sant och det borde framgå med all önskvärd tydlighet i en tidigare kommentar av mig.

    När det gäller katastrofer av den art som jag beskrev ovan och som hade sin orsak i den plastiska jordskorpans återfjädring efter att ha varit nedtryckt under inlandsisen, vill jag mena att risken nog inte är särskilt stor att det ska hända igen. Men det kan vara precis tvärt om, trots allt.
    Så vad säger geologerna?
    Det vet jag inte, men jag är övertygad om att geologerna inte har tillräckligt med kunskap för att blåsa faran över för ett katastrof-scenario av värsta sort. Det vore faktiskt orimligt att begära det av dem.

    Speciellt gäller det för ett nytt ”Storegga”. Där tror jag att risken är betydande i jämförelse med en riktigt kraftig jordbävning. Å andra sidan bör ett ”Storegga” faktiskt utlösa en jordbävning som vida överträffar de vi är vana vid i Skandinavien.

    Till saken hör också att en ny parameter faktiskt har lagts till, vilken man givetvis inte kan blunda för. Den parametern heter oljeutvinning i Nordsjön, och den leder till att bottnarna sjunker. Därmed förändras, ökar, lutningen och rasrisken ökar således.
    Det kan sedan räcka med ett litet skalv, inte märkvärdigare än de som fjällkedjan normalt avger, för att få leran flytande och rutscha ned mot botten.

    Ett sådant händelseförlopp är kanske mycket mera troligt just bara för att det var så länge sedan det hände sist OCH i kombination med havsbotten-sänkningen!

    Men, visst, det är bara spekulation, men utifrån den verklighet som faktiskt gäller.

    Hoppas jag har helt fel!
    Kram!
    /Skvitt

   • HEMIMAMMA skriver:

    Jag fruktar att du har helt rätt…

  • skvitt skriver:

   Uppgiften om 6000 år sedan var fel. Som syns i kommentar av mig nedan var det omkring 8100 år sedan.

   /Skvitt

 4. skvitt skriver:

  Du har en länk till AB Ledarkrönika där det står: ”Men Stefan Löfven är tillräckligt gammal för att minnas kärnkraftsomröstningen 1980. Hur den splittrade familjer och klöv socialdemokratin på mitten. Då lappades partiet nödtorftigt ihop i den intetsägande Linje 2.”

  Det är ju inte dina ord, men jag måste ju påpeka att jag inte håller med om ”intetsägande”.

  Man kan inte säga att det var intetsägande när det öppnade för 6 nya kraftverk.

  Linje 1 var ”Nej”. Linje 3 var ”Ja”. Linje 2 sa: ”Avveckla, men med förnuft!”
  Fy fan så svekfullt! 6 kraftverk blev 12!
  Fy fan!

  Stefan Löfven gör bara vad industrin vill, inget annat.Det är en kapitalets man som på intet sätt står på arbetarnas sida.

  Kram!
  /Skvitt

  • HEMIMAMMA skriver:

   Vi är helt eniga och det är skrämmande att partiet tar storsteg framåt genom valet av sin nuvarande och troligen permanenta ledare.

   Det visar att majoriteten av svenska folket vill ha och begär ansvarsfrihet inför framtiden och våra barn.

   Mycket nedslående tankar… =0(

   Hemikram ♥ Ring/kontakta mig när du kan – jag behöver din hjälp med en sak.

 5. skvitt skriver:

  Fejan!
  Kram!
  /Skvitt

 6. arrami54 skriver:

  Tack för att du håller liv i debatten och sprider mitt arbete! 🙂 Kram.

  NEJ TACK till KÄRNKRAFT!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack Arrami och det är självklart. Synd bara att sådana simpla själar som denna/e (?) LISA ska blanda sig in i debatten och slösa bort tid…

   NEJ TILL KÄRNKRAFT!

   Hemikram ♥

 7. lisa skriver:

  Men ni har väl massa produkter i hemmet som tillverkades av kärnenergi?

  • HEMIMAMMA skriver:

   Och din poäng är?

   Och din hjärna skapades av fett och kött?? Vad som skapades med vilken energi kan jag inte ansvara mer än andra gör, men jag tar hellre tio ”bullrande” vindkaftverk som kastar skuggor över min trädgård, än jag vill ha kärnkraften – och det är mitt aktiva val som konsument

   OM JAG KUNDE VÄLJA så skulle jag.

  • Urban skriver:

   Oj, oj, oj!
   Hon kanske har ett halsband av körsbärskärnor och de kan säkert förbrännas och å¨så vis utvinna energi, men att de skulle vara gjorda av energi låter lite korkat, såvida du inte avser att energi och massa är två sidor av samma sak.

   Fast jag tror inte du är så bildad att du vet det.

   Ja, ja, ja!

   Ibland blir man mörkrädd när man inser vissa somliga personers aktivitet på nätet.

 8. lisa skriver:

  …och, varför skaffa unge efter unge när man gnäller om fattigdom? Lågutbildad ansvar? Stick och brinn!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Menar du på fullaste allvar att ens sociala omständigheter inte kan förändras??

   Jag skulle under alla förutsättningar vilja påstå att jag både är mer utbildad och bildad än du – ditt kräk.

   ”LISA med IP-nr 213.65.41.154”

   För det första så stavas satsen lågutbildat ansvar eller om du menar lågutbildad utan ansvar så tycker jag att du ska skriva det.

   För övrigt är det mina omfattande studier som gjort mig mindre bemedlad i dagsläget, då det inte är gratis att genomföra vare sig gymnasie- eller högskolestudier i vuxen ålder.

   Att du överhuvudtaget skriver denna kommentar bekräftar återigen att svenska avundsjukan och Jantelagen har ett uppsving… och att du troligen inte skulle yttra dig om du inte vore så dum så du tror att du är anonym eller icke spårbar. Men jag spårar upp dig på några minuter, bara så att du vet det… 😆

   Dock finner jag formuleringarna något infantila och jag har annat viktigare att syssla med än att gå och elda upp mig själv.

   På återseende gissar jag?

   • Urban skriver:

    Jag har spårat åt dig, så du slipper göra det. Kommer ingen ursäkt så får Lisa snart ett telefonsamtal …

   • HEMIMAMMA skriver:

    Jag har faktiskt också spårat ”henne” men jag fick inte ut alla uppgifter som du fick…

    Eftersom JAG, till skillnad mot LISA visar respekt för människors integritet, och inte uppmanar till nätmobbing, så behåller jag din kommentar med hennes personuppgifter för mig själv tills vidare. Men jag håller med om din slutkläm i den kommentaren:

    ”Bara att ringa och fråga vem du är, sen får vi väl se om du är så kaxig.

    Jag tycker du ska be om ursäkt, Lisa!”

    Tack för att du stöttar och hjälper mig Urban ♥

    Varma Hemikramar ♥

  • Urban skriver:

   Ja, du lilla Lisa!
   Det är väl dina inavlade bonnevischagener som kommer till uttryck här. Annars är det kulturellt. Gnällbältet är ju riksbekant för att hysa gnällspikar i parti och minut. Det kan inte vara lätt. Inte nånting! Inte ens att skaffa barn.

   Nej, jag kan tänka mig en scen från sängkammaren i gnällbältet: ”Nä, kommer du nu igen med den där sure pitten? Låt bli, jag har huvudvärk!”

   Och det ska vi vara tacksamma för så det inte blir fler av samma sort som du!

   Jag har ju specialistutbildning (gissa vad?) och från den vet jag att uttryck som: ”Stick och brinn!” oftast används av lågutbildade. Du bör såldes inte kasta sten i glashus.

   Hoppas du inte tycker jag är impertinent bara för mitt påpekande.

   • HEMIMAMMA skriver:

    ”impertinens” – näsvishet, oförskämdhet, närgångenhet, påflugenhet

    Hm, jag finner inget av dessa karaktärer i dina rader så det finns ingen impertinens att be om ursäkt för. 😈

    *LER STORT*

 9. svantelarvig skriver:

  Detta inlägg kom till av en annan anledning, men nu vill jag tillängna det till Lisa
  Varför är det så att högutbildade, och Akademiker alltid behöver hjälp med det praktiska, och tillråga på allt föraktar de, som de får hjälp av? Jag förringar inte teoretiska kunskaper, men om den kunskapen är den enda man har, verkar det ju meningslöst. Teori, och praktik borde följas åt. Låt mig lämna några exempel, en motoringenjör, som inte kan skruva ihop den motor han konstruerat, en maskiningenjör, som inte kan använda en svarv, och en vvs ingenjör, som inte klarar att byta flottören i en WC stol, är väl inget att ha.
  Svante

  • HEMIMAMMA skriver:

   *skrattar gott*

   Tack för stödet min vän ♥

   Dock som ”akademiker-wannabee” så måste jag i så fall titulera om mig själv som ”universal-geni”, eftersom jag är lika duktig på att snickra, mecka bil och bygga tekniska saker efter konstruktionsritningar (hade femma i alla ovan nämnda moment)

   Jag förväntar mig att Lisa vill diskutera dessa påståenden?

   Varma goa Hemikramar kamrat ♥

 10. kickie skriver:

  Kärnkraftens vara el icke vara. That´s the question? Klart det dumpas för mkt avfall o det är inte bra varken för oss el kommande generationer, så ur den synpunken ska den avvecklas så fort som möjligt. Somliga konsumerar på tok för mkt o inte minst när det gäller el o andra tekniska prylar för o ta ett ex. o slösar i övr för mkt med resurserna. Går det med tex vindkraft? Jag tror inte det. Men jag kan ha fel. Tycker inte dem är snygga heller, men kan vara betydligt säkrare, vilket är viktigare. Men jag vill helst slippa se dem så mkt som möjligt. Gillar eg inte dessa fula mobilmaster heller, fast jag som många andra har en nalle själv.
  Ha de gött vännen o du ska veta att mina tankar går till er alla. Tror man måste ha upplevt svårigheter i livet för o kunna förstå sin nästa på ett bättre sätt. Det är stor skillnad på o bre räkmackan själv, än o bara segla in på den.

  Goa kramizar i massor till dig o familjen!

 11. Urban Medin skriver:

  Tummar för inlägget 🙂

 12. svantelarvig skriver:

  Apropå vindkraft, jag tycker faktiskt inte det är speciellt fult snarare tvärs om. Det är ekonomin med dem, som får mig tveksam, om det skulle vara så lönsamt, som tillverkarna säger, skulle man slåss om rätten att bygga dem, och det utan statliga subventioner.
  Svante

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag bryr mig inte vilket. De är ofarliga för alla utom gnällkärringar (av båda könen) i TV, som förtjänar att vara utan ström sisådär ett år innan de begriper bättre kanske? Som Rosling sade. Jämlikhet och standard och utbildning kom med tvättmaskinen. Och den kom med ström.

   Hemikram ♥

 13. skvitt skriver:

  Reblogged this on skvitts and commented:
  REKOMMENDERAT!

 14. skvitt skriver:

  Kram!
  /Skvitt

 15. Santos skriver:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m glad to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just
  what I needed. I most unquestionably will make certain to don?

  t omit this website and provides it a glance regularly.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s