HEMIMAMMAS KAMP – ÖPPET BREV TILL GÖRAN GREIDER om biofobin som sprider sig.

GOD MIDDAG! Bäste Herr Göran Greider; Jag läste alldeles nyss din krönika i METRO, om att vi har blivit biofober i Sverige och jag vill bemöta din fråga om varför.

För mina övriga läsares skull, så återger jag texten i sin helhet och jag ber om ursäkt om jag bryter mot någon regel och jag hoppas att du ska ha överseende med detta och för enkelheten skull så fet-markerar jag de bitar jag vill bemöta:

DIN KRÖNIKA:

”Vad är en biofob? Det är inte någon som hyser fobi för biografer utan en person som har en fobi för naturen och biologin själv. Många undersökningar visar numera att människor alltmer sällan rör sig ute i skog och mark. Det är till och med så illa ställt att många föräldrar är rädda för att släppa ut sina barn i skogsmarker, fastän skogen är en tryggare plats än stadsmiljön.

Vi har blivit biofober. Jag har till och med stött på människor som tycker att det är väldigt roligt med trädgårdsodling, bara man slapp beröringen med jord och ännu värre, gödsel. Att svenska folket inte längre är det där hurtiga, friluft-ande folket som med glada sånger tågar ut i skogen på ledig tid är helt klart. Själva ordet ”natur” har förlorat sin självklarhet, vilket är på gott och ont. Det goda är att allt färre utgår från att det finns ett enda naturligt sätt att vara människa eller bilda familj. Det finns många.

Det ena är inte mer ”naturligt” än det andra. Men det onda är just den där rädslan för naturen. Var kommer den ifrån? Jag tycker inte heller att det är någon större skillnad mellan landsbygds- och storstadsbefolkning på den punkten, för inte heller på landet är folk ute i skogen särskilt mycket längre.

I lördags hörde jag miljöministern Lena Ek intervjuas på radion. Plötsligt insåg jag hur logisk denna biofobi är. Hon fick frågan om den idé om evig tillväxt som styr vår ekonomi i längden verkligen är hållbar – och blev upprörd över frågan. Den fattiga världen behöver tillväxt, utbrast hon harmset, fast det inte var något svar på frågan om den rika världen verkligen behöver det. Sedan beskrev hon djurhållning i termer av att gräs omvandlas till kött, som om det inte fanns några medvetanden alls längs den vägen.

Naturen framstod som en maskin. Man slår igång den och sedan kommer något ut ur den. Så lät miljöministern. Också hon satt fast i den konsumistiska bubblan. Inuti den syns inte det vi kallar naturen. Och än värre: Naturen blir hotfull och något vi helst vill slippa att höra talas om eller vidröra.

Vilka människor är mest omhuldade i politiken? Svar: De som ställer till mest problem för ekosystemen i världen, alltså manliga höginkomsttagare i storstäder. De sätter de största ekologiska fotavtrycken, men det är dessa väljare som de flesta politiker vill erbjuda skattesänkningar och allehanda förmåner

Politikens själva kärna är i den meningen just biofobisk: Den är rädd för naturen och vill inte veta av den eftersom den stör detfridfulla kelandet med de livsfarliga rovdjur som kallas höginkomsttagare. Samhället självt är biofobiskt. Gödsel blir som kryptonit från en främmande planet och skogen ett slumkvarter med farliga innevånare.

________________________________________________________________

MITT SVAR:

Jag har full förståelse för din krönikas målsättning – dvs att fokusera på att vår horisont hamnar alltmer under det skapade samhällets gränser med alla dess konstruerade regler och sociala ordningar, och i mångt och mycket är vi överens och jag skulle nog vilja hårddra det ännu mer.

Den mäktige är farlig och naturen är harmlös.

Men din avsikt blandar ihop saker som vanligt folk sällan ens reflekterar över, och jag skulle inte vilja påstå att mina barn inte leker i skogen som finns utanför stugeknuten, för att man omhuldar de rika och mäktiga.

fastän skogen är en tryggare plats än stadsmiljön.”

Mitt svar är faktiskt så enkelt på ytan, att skogen HAR farliga varelser som hotar vår existens – och samtidigt så komplicerat, att de farliga varelserna skulle inte hota mina barns existens om inte de rika och mäktiga omhuldar sina vinster och territorier.

Det jag talar om, som gör att jag, trots att jag är jätteglad att jag lever på landet med min make och fem barn för tex luftens skull, är det faktum att den kommande våren och sommaren så kommer jag att släppa ut barnen i skogen, högst motvilligt, och med hjärtat i halsgropen. Om ens alls.

För jag och min familj har bittert fått erfara att skogens minste innevånare är oerhört farlig, och dess existens och förmåga att krossa människors liv omhuldas och möjliggörs av rika och mäktiga människor och bolag, vars syfte är vård av kapital i stället för vård av sjuka och utsatta.

Min minste son, min make och jag själv har drabbats av Tertiär eller sk Kronisk Borrelia.

För att göra saken enkel och att bortse från de kontroverser som finns i denna fråga, så kan vi för argumentets skull säga, att vi är smittade av denna farliga varelse som ingen forskning kan ange syftet för, ur ett biologiskt perspektiv, nämligen fästingen.

Jag är övertygad att du, liksom majoriteten av Sveriges befolkning, hålls i ett medeltida-liknande mörker var det gäller detta kryps hela och fulla potential att omkullkasta hela vårt samhälle och tyvärr, trots att folk tror motsatsen, så når Primär Borrelia ALLA om det vill sig illa och samhället inte ser till att vidta åtgärder.

Det är nämligen inte så enkelt och lyckligt, att vi alla har smittats av denna obehagligt farliga sjukdom genom ett bett.

Min make smittades när han var tretton år gammal. Av en fästing, helt enligt praxis, med erythema migrans som bevis. Intet ont anande, har han burit omkring på dessa mikroskopiska nervcellsgenomborrande spiroketer i hela sitt vuxna liv och helt utan förskyllan ”injicerat” mig med dessa små syfilissläktingar för sex år sedan, när vi blev ett par.

Hur jag vet detta?

Det är svårt att smittas av fästingar när man inte befinner sig i deras miljö, dvs ute i skogen tex. Varför jag inte varit ute i skogen när vi bor ute på landet? Jo, för att jag blev så sjuk i samband med att vi slog ihop våra liv, att jag sällan, inte mer än någon kort timme under sex år, kunnat vistas just i skogen, där fästingar kan festa på intet ont anande offer.

Sedermera så har jag, mot min vilja, utan egen kännedom, smittat min son i moderlivet.

Precis det som Docent Leif Dotevall, redan 1999, varnade för, i en av de bästa avhandlingar jag läst, men som han, lägligt nog, glömt när han satt i den av Alliansregeringen specialtillsatta arbetsgrupp som 2009 skulle utreda Borrelia och dess behandling i Sverige och därmed ta fram riktlinjer för all Borreliabehandling i Sverige. Vilket innebär ett totalt förnekande av sjukdomens konsekvenser och dess smittvägar.

Men i andra delar av världen både vet man och anpassar sig efter dessa kriterier och intensiv forskning bedrivs, som länkar Borrelia till en uppsjö av sjukdomar och syndrom.

Norsk Borreliose Senter är en privatklinik i Oslo dit vi, och andra Borrelia-patienter fått vända oss för att få hjälp. Och tyvärr så lever samma fördomar i Norge som Sverige. Gunnar Gramnäs på ”P4 Granskar” gjorde ett uppmärksammat program om allt detta i januari innevarande år, där han bla ställde Anders Tegnell emot väggen i denna fråga.

All vård måste vi betala för privat och det utgör ett sekundärt hot mot oss som inte lever med silversked i munnen och äter räkmackor till mellanmål. Behandlingen, som alltså INTE subventioneras av samhället, kostar tusentals kronor varje månad. Men de som är lyckliga nog att få behandling, har stora chanser att bli fullt friska igen. Jag har sett exempel på det med egna ögon och har haft kontakt med åtskilliga offer, som vittnat om sin historia och sitt tillfrisknande, som alltså betraktas som humbug i Sverige.

Sverige ignorerar all annan praxis som finns i världen, pga av USA’s inställning till sjukdomen. Man vill inte göra sig impopulär hos amerikanerna och sätta press på dem att erkänna en diagnos som renderar dem stora kostnader för vård av i stort sett obotligt skadade människor, allra helst när det inte finns profit att göra. Försäkringsbolagen vägrar att betala kalaset och allt fler människor blir allt sjukare.

Jag tänker inte redovisa all den smärta och det lidande som min son, min make och jag själv genomlidit i sex års tid.

Men jag hoppas att du ska ta det jag berättar om, på allvar nog, att läsa den information kring detta ämne som jag samlat under tusentals timmars studier för att ordna diagnos och behandling för att vi ska kunna få ett liv igen så småningom. Jag har samlat det och bedriver kampen för ett värdigt liv för min son, min make och mig själv och tusentals andra drabbade i bloggen: http://botaborrelia.wordpress.com 

Där finner du bevis för alla mina påståenden.

För det är en lika politiskt, som ekonomiskt och psykiskt förödande sjukdom.

Med klar klasskampsvarning på sin särbehandling i det politiska klimatet.

Klimatförändringarna som skapats av en girig världs allt hårdare kamp för att utnyttja varenda uns av resurser, ger fuktigare vintrar och somrar som på så sätt förbättrar fästingens levnadsvillkor, och oviljan från ett politiskt håll, att låta naturen själv skatta rådjursstammen via vargen, gör att det viktigaste värddjuret ökar explosionsartat och ökar risken att smittas via zoonomer allt högre. På det, lägger vi det faktum att medicinindustrin bara satsar på och understöder mediciner, som de kan maximera vinster för aktieägarna med. Då är nya antibiotika ointressant och redan befintlig behandling renderar ingen ekonomisk uppmärksamhet och därmed lämnas saken därvid.

Allt detta gör att vi kommer att se ökande sjukdomsfall – med allt värre lidande – I onödan.

Och sedan tycker jag du ska acceptera att naturen har blivit precis så farlig som de rika och mäktiga har tillåtit den att bli.

Och de lever i villfarelsen att det som händer oss inte kan hända dem.

Snart nog kommer de att få uppleva poetisk rättvisa. Från samma natur de försöker att kontrollera.

Så – JAG ÄR BIOFOB AV RANG idag – det är det enda jag har råd att skydda min familj med.

En vacker natur är en klen tröst i en fattig familj…

TACK FÖR MIG OCH GOD EFTERMIDDAG!!

Med vänlig hälsning:

Angelica Johansson, även känd som HEMIMAMMA

Annonser

61 thoughts on “HEMIMAMMAS KAMP – ÖPPET BREV TILL GÖRAN GREIDER om biofobin som sprider sig.

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Ja, Internationella kvinnodagen till ära, så ”outar” jag mitt verkliga namn.

  Det är dag för det nu och är ett steg i att bli tagen på allvar i de kretsar där detta är viktigt.

  Ett annat steg kommer att bli en kontakt-telefon, där ni som behöver nå mig gällande tex Kronisk Borrelia, kan ringa under kristliga timmar.

  Hälsningar

  Angelica/ HEMIMAMMA

 2. svantelarvig skriver:

  Superbra!!! Skickade dig ett bildspel till via mail, kanske går det att sprida bildspel via bloggen, men det har jag inte lärt mig än. Jag ska frångå mina principer, och skicka dig en stor kram, om jag får för din man.
  Kram
  Svante

 3. Jag skriver:

  Det är nog många som inte tänker på vilket elände fästingar kan ställa till med! Min undran är: Har du kunnat svara direkt i Metro på något sätt eller finns detta bara på din blogg? Om inte så bör du kanske finna ett sätt att nå GG.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hej JAG, mycket bra påpekanden du kommer med. Nej, hitintills så ligger det bara på BOTA BORRELIA och denna blogg, men jag har funderingar på att skicka texten till SVT debattsidan och lägga ut den på Newsmill om den är tillräckligt bra??

   Vad tror du? Har du andra tips som jag inte har tänkt på?? är textens kvalitet hög nog?

   Det viktigaste för mig är ändock att jag nu kliver ur anonymiteten och ställer mig upp inför detta trots att jag är lite rädd för vad som kan hända… men jag kan inte gömma mig och detta längre och någon tar mig mer på allvar i och med detta så är det värt det känner jag…

   Varma hemikramar och tack för ditt stöd!! Namaste!!

   • Jag skriver:

    Ja, du är duktig på att skriva och få fram ditt budskap. Lite lång för mitt svaga huvud bara. Jag kan tro att det är nervöst att kliva fram med namn och allt, men det är väl redan många som har känt till vad du heter, åtminstone de som bloggar och kommenterar.

    Självklart ska du gå in på kommentarer på hans kolumn i Metro och lämna en URL till dig, annars fyller texten inte sin funktion, jag såg att någon annan hade gjort hänvisningar där. Du bör nog också länka till honom, adressen står under krönikan. Sen kan du gå vidare till andra ställen och publicera, men eftersom du vänder dig till GG och utgår från och svarar på hans krönika så bör han få direkt tillgång till din text.
    Kram

   • HEMIMAMMA skriver:

    Tack för dina råd och jag vet att det är lite lång text och när jag skrev så var det en tunn linje jag balanserade på, men jag kände att det är för viktigt och tyvärr kan man inte ta för givet att folk vet allt jag vet, så mycket handlar ju om att förklara läget för människor som aldrig reflekterat över Borrelia i hela sitt liv…

    Vi får hoppas att Greider, när det når honom, inte tycker att jag är för långrandig eller ointressant??

    Jag ska göra som du säger i morgon, men nu tar jag paus och sover en skvätt, för det har varit en händelserik dag på flera plan =0)

    Varma hemikramar och tack för alla dina kloka synpunkter!! ♥

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tyvärr så verkar det inte vara möjligt att länka till och kommentera krönikan i METRO, men jag ska se om det går att nå honom vi Dala-Demokraten kanske??

   Hemikram ♥

 4. […] https://hemimammashetsiga.wordpress.com/2012/03/08/hemimammas-kamp-oppet-brev-till-goran-greider-om-b… Rate this: Dela dettaTwitterFacebookMerE-postSkriv utStumbleUponDiggLinkedInRedditLike this:GillaBli först att gilla denna post. […]

 5. madonnan skriver:

  Mycket bra skrivet, Angelica och att nå GG, med ditt inlägg, som ”Jag” skriver, hoppas jag att du gör.

  Kram

  • HEMIMAMMA skriver:

   Känns jätteunderligt att bli tilltalad med mitt namn… *ler förvirrad* 😆

   Nya tider randas och för att nå mitt mål så tror jag detta var rätta steget att ta…

   Vi får väl se om jag får komma att ångra mig??

   Jag hoppas att mina rader når Greider eller annan motsvarande politiskt högdjur, som förhoppningvis har empatisk förmåga att fånga upp vad som måste förändras för alla dessa människor.

   Varma Hemikramar ♥

 6. suttecity skriver:

  Du kommer göra och gör skillnad Hemi. Tror på dig och stöttar det vet du!

  Kram
  Lena

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack vännen för att du stöttar och backar upp och tror på mig!! Jag skulle inte orka om jag inte visste att jag har det stöd som alla bloggvänner ger i ryggen!!

   Varma Hemikramar ♥

 7. svantelarvig skriver:

  Visst kan du gömma dig om det bränner till, Jag har ett hus med nio rum, och det som kan vara farligt vågar inte komma hit på grund av alla Vargar, och Björnar. Jag har aldrig fått en Fästing på hunden här, så du kunde nog släppa ut barnen i naturen här. Jag har ju innan min blogg varit öppen med vem jag är, så det är säkert ingen, som missat var jag bor.
  Svante

  • HEMIMAMMA skriver:

   ja, kommer stora stygga CIA och blir förbannade för att jag outar deras läkemedelsagenda, så tar jag mina änglavingar och flyger hem till dig och ligger lågt..

   *ler*

   Varma Hemikramar ♥

 8. kickie skriver:

  Kikar in lite här. Själv har jag sluppit fästingarna som väl är. Men visst är det märkligt att allt som kan hända med borrelia inte tas ordentligt på allvar. Fast det är klart kommer en rik snubbe finns nog sjutton hjälp här också. Naturen råkar ut för så mkt exploarteringar så den hänger väll inte med riktigt. Bla måste vi sluta upp med att konsumera så förbaskat. Inför förra valet kom skolan o jobben som nr ett o två när det gällde vad folk tyckte var politiskt viktigast. Miljön kom långt ner, sist tror jag tom på en tio-lista. Vi kan inte bara strunta i alltihop. Kommande generationer ska ta över.

  Fernito mellan Fellippan o Reinfeldten. Kaka söker maka, stämmer helt klart inte här, men det är en annan historia.

  Goa kramizar till dig o din familj!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag undrar vad som gick åt skogen där?? Intresserar mig mångfaldigt mer än Kungliga spörsmål och äktenskap…

   Hemikram ♥

   • kickie skriver:

    Har bara kollat än så länge som hastigast. Filippa ser bra ut, men det gör en ju inte per automatik till en bättre människa. Det är ju inte kul för deras barn förstår jag.

    En go helg till dig o fam o goa kramizar vännen!

   • HEMIMAMMA skriver:

    Inte för deras dotter i alla fall… Erik och Gustav brys sig nog inte särskilt… Erik verkar vara en riktig skitstövel om man läser vad som skrivits om honom och vad som smygfilmande elever avslöjar om hans beteende i skolan… och Gustav har nog fullt upp med sin politiska karriär nu när han blivit MUF- ordförande.

    NEPOTISMEN frodas i Sverige – liksom korruptionen har jag förstått…

    Hemikramizar ♥

 9. Bernt Jörnepalm skriver:

  Är inte den lurvige GG aktiv socialdemokrat? Eller har han blivit dräng åt M-partiet?

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jo, jag tror att Göran fortfarande är en talesperson för Socialdemokraterna ur ett vänsterriktat perspektiv.

   Jag hoppas verkligen inte han slavar för M, men det antyder ju verkligen inte hans text, så jag är tämligen lugn på den punkten =0)

   Hemikram

 10. svantelarvig skriver:

  Vet inte om jag ska belasta dig med mer än du redan har att ta hand om. Denna artikel handlar, det jag alltid har hävdat, när det gäller barn, barn glömmer inte barn gömmer.
  http://helahalsingland.se/ljusdal/1.4459675-familjevald-pa-kvinnodagen
  Svante
  PS. Mail skickat till Göran, detta är har du kopia på på din mail. DS.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Du kan aldrig belasta mig och det var verkligen en viktig artikel just i dagarna också… Jag känner väl till det som artikeln handlar om kan jag säga och ja, barn glömmer inte, de gömmer… =0(

   Tack som alltid för att du berikar och förstärker mitt liv och min blogg.

   Hemikramar ♥ Namaste!!

 11. Pluppa skriver:

  Bra jobbat!!!
  En trollmorskram till dig 🙂

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack män äldsta och käraste vän!! det gläder mig enormt att du vill och orkade läsa, då jag vet hur svårt livet är för dig!!

   Krama lillkillen från mig och hälsa vår vän!

   Hemikramar ♥ x 11

 12. Lincoln skriver:

  Bra att du informerar, Hemimamma! Testa om och få in den på SVT:s. Att den var mer än tillräckligt bra för att publiceras råder det ingen tvivel om men man vet aldrig vad SVT:s agenda säger – kvalitén är ju sällan det de går efter – det får ju inte vara för kontroversiellt. Så risken finns att du inte får igenom den – men testa – och bli inte ledsen om du inte får in den – då har du bra trampat någon på tårna! (fråga mig om att trampa folk på tårna 🙂 )

 13. kao skriver:

  Väldigt bra skrivet! Det borde gå att outa både denna och flera av dina inlägg som alla är viktiga. Men redan från AB-bloggens tid vet vi ju att journalisterna inte vill ha någon konkurrens….

  Tycker du ringer upp Göran Greider direkt till hans arbetsplats på Dalademokraten och talar med honom.

  Kramar
  Kao

 14. kao skriver:

  Jag fruktar att Allemansrätten kommer försvinna. Som i Danmark där man knappt kommer ner till vattnet eller får tälta i skogen, om man vill.
  ———-
  Rädslan eller rättare sagt slöheten eller vad det kan vara, som gör att folk inte går ut i skogen – är vad jag tror orsaken till stressen hos människor. Skogen, vattnet, fjällen är alla tysta och meditativa. Själen tar ‘semester’ från det hektiska stressiga livet och jobbet. Andra tankar – eller inga tankar alls, gör en lugn och harmonisk.

  Hur många är t.ex ute och plockar svamp och bär idag? Vi var ute varenda höst och plockade när jag var liten och jag älskade det. Men då fanns å andra sidan inte alls så mycket fästingar som det gör nu. Som du skriver beror det på det farliga rovdjuret Människan, som med rovdrift och dessa nöjesjägare som gjort att det blivit såhär med klimatet, kalhyggen och att vargen och andra rovdjur inte längre har tillgång till rådjuren, som oftast har jättefästingar i klasar över hela kroppen.

  Om man klär sej på rätt sätt när man är ute i skogen undviker man fästingar. Men då måste man kolla sej själv eller varandra (och hunden, om man har nån) så man inte har nån liten fästing där ändå.

  Kram
  Kao

  • HEMIMAMMA skriver:

   DET TRÅKIGA ÄR ATT SVENSKA FOLKET LEVER UNDER VANFÖRESTÄLLNINGEN ATT DE KAN KLARA SIG FRÅN BORRELIA OM DE HÅLLER SIG FRÅN SKOGEN –

   DE BEDRAR SIG SJÄLVA REJÄLT – DET DE INTE FÅR VETA, ÄR ATT DET RÄCKER ATT HA SEX MED EN SOM HAR/HAFT BORRELIA FÖR ATT RISKERA ATT BLI SJUK. ELLER ATT DIN MAMMA HAR BAKTERIERNA I BLODET MEDAN HON ÄR GRAVID – DÅ KAN DU FÖDAS MED DET.

   DET VAR SÅ JAG FICK DET – NÄR MAKEN, SOM HADE BORRELIA OCH JAG GIFTE OSS. INOM TVÅ MÅNADER VAR JAG OCKSÅ SJUK. OCH HAR VARIT DET SEDAN DESS OCH MIN LILLE SON SMITTADES AV MIG I MODERLIVET…

   😦

   Hemikram

   • kao skriver:

    Utplanterade, biologiska extra sjuka bjässar till fästingar som ska hålla oss borta från skogarna, så politikerna kanb börja nagga i kanten på även Allemansrätten? Det har varit på tapeten förr. Fyfan för en sån utveckling!

    Kram
    Kao

   • HEMIMAMMA skriver:

    Ja, det är kanske en av anledningarna, vad vet jag?? Men nog verkar tanken rimlig rent spontant… 😦

    Hemikram

 15. Britta skriver:

  Jobbig situation ni hamnat i – hoppas ändå att det finns hjälp i Sverige.
  Kram!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Nej tyvärr så finns det inte det. Jag känner till EN läkare – som behandlar i smyg (för att inte förlora sin licens)

   Vi är hundratals människor som åker till Tyskland eller som i vårt fall – NORGE – varje år för att få hjälp och bot och lyckligtvis, så blir de flesta MÄRKBART bättre eller helt friska av behandlingen (beroende på symptomens och skadornas svårighets grad och hur lång tid man varit sjuk).

   Hemikram ♥

 16. skvitt skriver:

  Kamp och kram!
  /Skvitt

 17. Malena Engberg skriver:

  Mitt varma tack för din modiga kamp!

  • Malena Engberg skriver:

   sorry för det rosa monstret, var kom han ifrån???

   • HEMIMAMMA skriver:

    Han är en avatar som slumpas fram av WP i stället för en anonym liten profil.

    Själv tycker jag att de är söta 😆

    Hemikram ♥

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för ditt fina stöd ♥ Det värmer och ger kraft!!

   Jag kan inte annat för min sons framtids skull och likaså mina andra barn egentligen… =0(

   ALLA ska ha rätt att leva trygga och friska!!

   Hemikramar ♥

 18. […] ska tömma den på tankar kring Kronisk Borrelia och att jag är som en Alzheimersjuk (!?!) guldfisk och grön av avund på alla som är starka och […]

 19. […] Ett tidigare öppet brev till Göran Greider om varför jag är ”biofob” alltså undvike… […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s