Hemimammas kamp – Vanligt folk ställer Ulf Kristersson mot väggen. Läs deras frågor och hans "Svar"

angel_loves.png

GOD AFTON!! Jag rebloggar Pellefantias senaste inlägg på SOLIDARITETSTANKEN där hon ger en svart konsekvensanalys, som jag som är historiekunnig inte kan annat än hålla med och känna stor sorg inför de farliga tider som stundar om utvecklingen fortsätter. Läs själv och fundera…

Grunden till denna svartsyn ligger naturligtvis i Anders Borgs reform, som Ulf Kristersson, ärelystet fått bevaka och försvara. Men nu har han alltså börjat ge efter lite.. Frågan är om sprickan i försvaret kommmer att bli det som knäcker dammen?

De förbättringar (?) som allt handlar om (artikel i Regeringsorganet DN)

1475885_520_161.jpg

Igår fick han gå i försvar och ge svar då han ställdes mot väggen av vanligt folk i tre olika chatter (stackarn, han måste var helt slut) och detta inlägg är en transkription av dessa.

Varning alltså för ett VÄLDIGT LÅNGT INLÄGG, men om du vill se vad han svarar så tar du dig igenom dem, eller hur? (Det är inte redigerat på annat sätt än färgat och kusiverat och fetat, för att förenkla läsandet. Alltså inga stavfel eller annat är rättat från orginaltexten)

Chatten om sjukförsäkringen på Nyhetskanalen (TV4) Publicerad 11 apr 2011 15:32

De nya hårdare sjukförsäkringsregler som infördes för några år sedan har mött hård kritik och i höstas inledde regeringen en översyn. På måndagen presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) förslag på förändring i sjukförsäkringen.

moderator: Nu startar chatten. Vi hälsar Ulf Kristersson (M) välkommen.

blomman: Är detta en prestigeförlust för regeringen?

Ulf Kristersson: Nej, det tycker jag inte. Vi har hela tiden sagt att det är viktigt att de goda erfarenheterna från reformen värnas, samtidigt som vi rättar till fel och brister.

Per-Ola: På presskonferensen sa du nåt i stil med att läkarna och försäkringskassan måste börja tala samma språk, vad menade du med det egentligen?

Ulf Kristersson: Läkarna och försäkringskassan har ju olika roller i sjukförsäkringen och båda behövs. Men det är klart att det är ett problem om medarbetare på FK och läkare har svårt att förstås varandras roller. Olika bedömningar av samma person skapar moment 22-situationer. Vi har kommit en bit på väg med t ex försäkringsmedicinska riktlinjer och rådgivare. Men mer måste göras.

Inger Kammar: Varför ha en sjukförsäkring som gör att många i Sverige känner sig otrygga ?

Ulf Kristersson: Sjukförsäkringen är ju ytterst till för att ge ersättning för förlorad arbetsnkomst till följd av sjukdom. Det är en försäkring. Tryggeheten ska ligga i att den fungerar. Ska man ha en generös försäkring när man verkligen inte alls kan jobba måste det bygga på att man samtidigt försöker komma tillbaka till arbetslivet om man har någon arbetsförmåga. Färre ska nu falla mellan stolarna, man ska veta att smarbetet mellan FK och AF fungerar.

Jani: Äntligen har ni i regeringen fattat att man inte kan köra över de svaga i samhället. Jag har sajukersättning och kan inte jobba enligt arbetsförmedlingen. Varför kommer ni med förändringarna just nu?

Ulf Kristersson: Vi har jobbat i några månader med översynen, och detta är som alla förstå stora och komplexa system som är viktiga både för många enskilda människors trygghet och för hela Sverige. Vi lovade att komma tillbaka under våren för att kunna fatta beslut under hösten.

Anders: är du nöjd nu med sjukförsäkringen??

Ulf Kristersson: Jag tycker att grundtankarna bakom reformen var helt riktig och tycker att det är bra att vi nu löser några problem i reformen som många har pekat på. Jag tror aldrig man kommer bli helt ”nöjd” i ett svårt och komplext system som fattar 19 miljoner beslut varje år. Självklart ska man inte ha någon annan ambition. Men så stora regelverk kommer nog alltid uppfattas som lite byråkratiska trots allt. Alternativet vore nog rättsosäkerhet.

chröl: borde inte den ansvarige läkeren som känner patienten ha ett större inflytande än försäkringskassan läkare som aldrig har träffat patienten.

Ulf Kristersson: Båda är helt avgörande. Den ene ska bedöma sjukdom, diagnos och begränsningar. De andra ska bedöma om detta leder till att man inte kan arbeta – i nuvarande jobb och lite senare på något annat jobb och ytterst på något jobb över huvud taget. Men det är riktigt att ju mer dessa båda yrkesgrupper förstår och respekterar varandras roller, desto bättre kan det bli.

Arbetsförmedlare: Arbetar på Arbetsförmedlingen och träffar människor mer eller mindre dagligen som kastats ut i kylan, dvs de är inte tillräckligt sjuka för sjukersättning och inte tillräckligt friska för att arbeta och blir därmed nödgade att söka försörjningsstöd. Min upplevelse är att Arbetsförmedlingen får bära hundhuvudet för detta då vi inte lyckas förmedla arbete till människor som inte kan arbeta medan Försäkringskassan lyser med sin frånvaro på grund av för få resurser, hur tänker du förändra detta?

Ulf Kristersson: Vi har ägnat mycket möda åt att försöka förstå hur medarbetare på FK och AF ser på saken och det är bl a därför vi nu inför ett undantag från tidsgränserna, som innebär att människor som är alltför sjuka för att kunna dra nytta av era insatser ska få vara kvar i sjukförsäkringen. Det ger lite större utrymme för professionella bedömningar. Lagstiftning är naturligen ganska fyrkantiga instrument, som måste kompletteras med utrymme för duktiga människor att göra sitt jobb.

Molle: När man blir utförsäkrad per 2011-12-31 hamnar man i socialbidraget? Men när man blir utförsäkrad 2012-01-01 då hamnar man hos FK? Detta gäller neuropsykiatriskt sjuka personer som har kroniska hjärnskador.

Ulf Kristersson: Lagar gäller ju normalt alltid framåt i tiden. Men just den som är ”noll-klassad” och har har haft tidsbegränsad sjukersättning kommer efter den nya lagstiftningen trätt i kraft kunna ansöka om den nya ersättningen även om den tidsbegränsade sjukersättningen upphörde före den 1 januari 2012.

Kristina: Om man fått avslag till fortsatt tidsbegränsad sjukersättning pga ett felaktigt läkarintyg, Kan man söka igen? Får olika svar från F.K.

Ulf Kristersson: Den tidsbegränsade sjukersättningen var ingen bra lösning och den är avskaffad. Antingen har man permanent nedsatt arbetsförmåga och då kan man få sjukersättning (förtidspension). Eller så skulle man kunna jobba i någon mån, och då vill vi ta tillvara den förmågan.

Anneli: När kommer ev. ändringar av sjukförsäkringen att träda i kraft?

Ulf Kristersson: Om riksdagen fattar beslut under hösten kan de nya regler som kräver ny lagstiftning träda i kraft den 1 januari 2012.

Larsson: Kommer ni att ställa krav att FK’s läkare faktiskt träffar de sjukskrivna?

Ulf Kristersson: Nej, det är inte deras uppgift att ta över den behandlande läkarens patientrelation. Däremot kan ibland FK:s medarbetare behöva hjälp med att tolka och komplettera de medicinska underlagen för att kunna fatta ett korrekt beslut. Det är inte sjukdomen i sig som ska bedömas, utan om man till följd av sjukdom inte kan arbeta, och i den bedömningen kan försäkringsläkaren vara ett stöd.

Leif: Hur kan du säga att du är nöjd med sjuk försäkringen och att den har blivit mycket bättre? När det skrivs dagligen i tidningar om hur dåligt folk mår pga dessa nya regler! Det är lätt för dig att säga, du är ju frisk?

Ulf Kristersson: Jo, jag tror att många insåg att det var en helt orimlig situation när vi hade fler och längre sjukskrivningar och många fler förtidspensioneringar än i andra länder. Många lämnades alldeles för länge i sjukskrivning istället för att få hjälp att komma tillbaka – även om det är en mycket jobbig resa. Det ska vi som är rätt friska ha stor respekt för!

moderator: Chatten är nu avslutad. Vi tackar för alla frågor och för Ulf Kristerssons svar.

Chatt om sjukförsäkringen på SVT Rapport (Publicerad 11 april 2011 – 21:53)

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) chattade om regeringens översyn av sjukförsäkringsreformen. Läs chatten här.

moderator: Välkomna att ställa era frågor!

Alliansare: Var för så lång tid för så klara justeringar?

Ulf Kristersson: Det är ett rätt komplext system och otroligt många beslut som fattas varje år. Vi pratar om 19 milj beslut och 57.000 överklaganden. Vi vill veta vad det kommer betyda för enskilda människor om vi ändrar i regelverket. Vi har jobbat sedan i höstas enligt devisen hellre rätt än fort. Men vi har också bråttom. Lagstiftning tar dock lite tid.

Arg/Trött: Du säger:”Om man har permanent nedsatt arbetsförmåga, då kan man få sjukersättning (förtidspension).” Ordet KAN oroar mig. OM man har permanent nedsatt arbetsförmåga då SKA man väl få varaktig sjukersättning? Du sätter igen utfymme för egen tolkning. Jag har papper på att jag har permanent nedsatt arbetsförmåga för ALL framtid, men fick ändå avslag på min ansökan om varaktig sjukersättning. Hur kan det komma sig? Eller måste jag vänta och söka på nytt 2012?

Ulf Kristersson: Jag vet förstås inte vad som har hänt i just ditt fall, men man ska dels ha permanent nedsatt arbetsförmåga och man ska ha uttömt de rehabiliteringsmöjligheter som finns. Det är en rätt noggran prövning och så måste det nog vara. Det är stora viktiga beslut, både för den enskilde och för hela samhället. Du vet säkert att var och en som inte är nöjd med beslutet kan överklaga och få sin sak prövad igen.

Trött på FK: Kommer kravet att prövas mot hela arbetsmarknaden att finnas kvar även om det finns läkarutlåtande på att en person inte klarar att jobba mer än tex 75%

Ulf Kristersson: Ja, själva prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden kommer vara kvar, men naturligtvis bara i den omfattning som man har just arbetsförmåga. Man kan få sjukersättning (förtidspension) på deltid, om man har permanent nedsatt förmåga, alltså.

moderator: Det kommer in väldigt många frågor just nu. Ulf Kristersson försöker att svara på så många han hinner.

Kalle: Vad avses med professionella bedömningar vid oskälighetsbedömning? Vilken kompetens avses? De flesta beslutsfattare hos F-kassan har en begränsad kompetens. Du talade om praxis ska ge vägledning. Med det kommer att dröja flera år innan Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prejudicerande domar. Kommer I förarbetena gex exempel på fall där det kan anses vara oskäligt att skicka en försäkrad till arbetsförmedlingen?

Ulf Kristersson: Hittills har regelverket varit rätt fyrkantigt och medgivit mycket liten individuell bedömning av den sjukskrivnes sammantagna sjukdomsbild när man når den bortre gränsen av 2.5 års sjukskrivning. Här krävs ett något större utrymme för individuella bedömningar, så att handlingsutrymmet hos medarbetarna på försäkringskassan att använda sin egen professionella kompetens ökar. Lagstiftning är ett trubbigt intsrument och vill vill att alla som har någon chans att komma närmare arbetsmarknaden ska få den chansen och ta den chansen. Det kräver lite utrymme för just professionella bedömningar om det är skäligt eller oskäligt att övergå till arbetsförmedlingen när man når maxtiden i sjukförsäkringen.

Deltidssjuk: Kommer det göras något åt det faktum att AF och FK i många fall gör olika bedömningar av arbetsförmågan? Det finns många som blir nekad a-kassa då de efter utredning är klart att de saknar arbetsförmåga, men sedan också blir nekade sjukpenning/ sjukersättning av FK. Kommer deras samarbete att utökas så de gör en gemensam, samstämmig bedömning?

Ulf Kristersson: Som du påpekar händer det att enskilda sjukskrivna faller mellan stolarna, och det är viktigt att man får rätt hjälp i god tid. En av våra förbättringar i översynen handlar om att ge sjukskrivna längre tid på sig än dagens tre månader att pröva sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Och dessutom få det stödet under längre tid och utan oro att gå miste om den ersättning man har just nu.

moderator: Många frågor handlar om enskilda fall, Ulf Kristersson har inte möjlighet att svara på sådana.

Conny: Är det inte läkarna som avgör hur sjuk man är?Tvivlar man på läkarkåren ? Är det politikerna som ska ta över deras roll också? Någon gräns för vad politisk idiologi går måste finnas.

Ulf Kristersson: Detta är en viktig fråga. Läkarna har ansvaret för det medicinska underlaget, om sjukdom, diagnos och vilka begränsningar sjukdomen kan föra med sig. Försäkringen avgör om detta innebär att man inte kan jobba – i sitt nuvarande jobb eller på lite sikt på något annat jobb. Så har det alltid varit och så måste det nog vara. Däremot är det mkt viktigt att kommunikationen mellan dessa båda professioner blir bättre; att de talar ett gemensamt språk och har lätt att samarbeta till fördel för patienten/den försäkrade. Där har vi mycket kvar att göra i Sverige.

Bonus: Vilken arbetsgivare är intresserad av att anställa en som är sjuk och vilka krav ska han kunna ställa på en som är sjuk och har avsevärt nedsatt arbetsförmåga för det måste du väll inse att det är så i dom flesta fallen?

Ulf Kristersson: Jag tror att många inser att vi hara en tuff arbetsmarknad. Och att den är ännu tuffare för den som har kapacitet, men nedsatt kapacitet. Just därför är vi så måna om att vägen mot arbetsmarknaden måste bli brdare och inkludera fler som kan jobba men inte 100 procent eller 100 procent av tiden. Vi har flera stödformer, som kan utvecklas och bli mer anpassade för den som varit borta mycket länge och har en komplex problembild.

moderator: Fem minuter kvar av chatten!

Gurra G: Kan ni inte satsa mer på tidig rehabilitering?

Ulf Kristersson: Jo, helt rätt. Vi tidigarelägger nu de insatser som annars sätts in först när man närmasr sig slutet av de 2.5 åren som är maxtid i sjukförsäkringen. Nu lägger vi den tidigare vilket innebär att man kan få snabbare hjälp, som varar under längre tid och dessutom utan att man just då behöver byta ersättning från ett system till ett annat. Det tror vi blir en fördel. Även vid de tidigare tidsgränserna kan man göra mer aktiva insatser för att inte låta värdefull tid gå förlorad.

christinamaria: hur ofta ska en godkänd arbetsskada omprövas och finns det en bortre tidsgräns även där?

Ulf Kristersson: Vi har inte ändrat några andra regler för arbetsskada än förbättrat sjukpenningskyddet för den som har en arbetsskada på deltid. Kika på regeringen.se och den PM som beskriver detta lite komplicerade lite fylligare.

br: Hej Ulf! Hur kunde det bli så fel med cancersjuka som beordras söka jobb? Hur tänkte ni?

Ulf Kristersson: Många med allvarliga sjukdomar får redan sedan tidigare ett skydd som gör att de inte behöver lämna sjukförsäkringen. Det finns under hela sjukskrivningstiden möjligheten att ansöka om ett sådant undantag för den som är allvarligt sjuk. Men sjukförsäkringen är i grund och botten inte uppbyggd för diagnoser utan kring möjligheten att arbeta trots att man har en sjukdom, eller att inte kunna arbeta.

moderator: Nu avslutar vi chatten! Stort tack till Ulf Kristersson och alla er som har ställt frågor!

Chatt om sjukförsäkringen i DN (Publicerad 2011-04-11 16:55)

Regeringen vill ändra i sjukförsäkringssystemet. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson svarade på läsarnas allmänna frågor om sjukförsäkringen, men inte frågor som rör enskilda fall.

Jonas E: I dag görs en arbetsförmåge bedömning från Försäkringskassans sida mot en fiktiv arbetsmarknad, men den som är sjuk + Arbetsförmedlingen måste ju utgå från vilka jobb som finns i verkligheten. Så länge som denna motsättning finns, kommer problemen med sjukförsäkringen kvarstå menar jag!!. När skall regeringen och Försäkringskassan utgå från verkligheten??.

Ulf Kristersson: Jo, men arbetsmarknaden och vad man kan göra förändras ju ständigt. Hela tanken är ju att den som tyvärr inte längre kan ha kvar sitt gamla jobb ska få stöd och hjälp att helt eller delvis komma tillbaka i något annat. En tuff resa för många, men också för många fullt möjlig.

Malin: Ni skriver i debattartikeln: ”En regel införs därför – utöver de undantag som redan finns – som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.” Vad betyder i det här fallet ordet oskäligt och vem ska avgöra det?

Ulf Kristersson: Det betyder i praktiken att vi ger ett lite större manöverutrymme för professionella bedömningar av den sjukskrivnes sammanlagda situation. Idag är regelverket lite för fyrkantigt och ger för lite utrymme för individuell hänsyn. Om det sammantaget är oskäligt att en person ska behöva lämna sjukförsäkringen på grund av sin sjukdom, och gå till AF, ska man kunna vara kvar i sjukförsäkringen, till man vid ett senare tillfälle är redo och kan dra nytta av den hjälp man får på AF.

Per: Varför vågar ingen ledande politiker såga som det är. Det vill säga att många förtidspensionerade/långtidssjukskrivna fuskar för att slippa arbeta. Där finns det, tror jag, mycket pengar att hämta. Dessutom förstör fuskarna för de människor som av olika anledningar inte kan arbeta även fast de skulle vilja. Har ni någon plan för hur ni ska avslöja fuskarna?

Ulf Kristersson: Vi hade en omfattande fuskdebatt för ett antal år sedan, när det blev uppenbart att Sverige hade sjukskrivningar som inte motsvarade problem med folkhälsan. Det var en nyttig debatt, och viss förekommer säkrt fusk i alla system. Men jag tror faktiskt inte att det stora problemet är fusk eller att många som varit sjukskrivna länge inte varit sjuka. Men det stora problemet var nog en attityd snarare än rent fusk. ”En glidning i sjukdomsbegreppet” som det hette i en viktig utredning. Om ingen har bråttom att hjälpa människor tillbaka till jobbet kommer många förbli sjukskrivna. Den som har varit sjukskriven länge får dessutom extra svårt att komma tillbaka, en negativ spiral.

Erik: Hej Ulf. Jag arbetar som psykolog på vårdcentral och jag har en fråga kring Fas 3. För mig är det en form av modernt slaveri, ovärdigt vårt samhälle, att vissa ska arbeta gratis – och arbetsgivaren dessutom får betalt. Varför skulle arbetsgivaren helt plötsligt börja avstå från ersättning och betala lön? Hur ser logiken ut bakom detta? När ska den arbetssökande förväntas hinna söka jobb och nätverka?

Ulf Kristersson: Din fråga är en del av den samlade arbetsmarkadspolitiken, där jag inte riktigt är rätt person att svara. Jag är mån om att vi ska tillvarata alla människors – även begränsade – arbetsförmåga och att vägen till arbetsmarknaden måste bli bredare för den som har varit sjukskriven länge. Jag tror att många upplever att det är en tuff arbetsmarknad som möter den som varit borta ett tag. Kan vi öka viljan att anställa på jobb som är anpassade för arbetsförmågan vore det en stor framgång.

Pia: Hur ser du på att kvinnor är 100% mer sjukskrivna än män?

Ulf Kristersson: Nästan sant, men betydligt mer, har du rätt i. Det är tyvärr på det viset sedan längen, men nu sjunker ohälsotalet snabbare för kvinnor än för män. Skillnaderna minskar med andra ord. Ingen vet väl med säkerhet om det finns några helt motiverade skillnader. Men intressant – och problematiskt – är studier som visar att skillnaderna framför allt märks efter familjebildning. Det antyder att många kvinnor drar ett större lass än många män och att män och kvinnor borde dela på inte bara yrkesliv, utan också ansvar för familjen.

moderator: Det var sista frågan. Tack till Ulf Kristersson och alla ni som medverkat. Nu avslutar vi chatten.

Jag hoppas att ni fått lite svar. För egen del uppkom nya frågor, som jag återkommer till i en senare analys.

GOD AFTON!!

Annonser

71 thoughts on “Hemimammas kamp – Vanligt folk ställer Ulf Kristersson mot väggen. Läs deras frågor och hans "Svar"

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Nå, vad tycker ni om den smorde vargens svar?

  • HEMIMAMMA skriver:

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12867163.ab”Femte skatteavdraget – så mycket tjänar du”Se hur mycket mer du får baserat på arbetsinkomstDet blir ett nytt jobbskatteavdrag redan vid årsskiftet. Det berättar de fyra partiledarna i alliansregeringen på DN:s debattsida i dag.”Ansträngning och ansvarstagande ska löna sig” skriver de.Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Maud Olofsson (C) och Fredrik Reinfeldt (M) skriver i Dagens Nyheter att de gör allt för fler i arbete, växande företag och högre tillväxt.Skatteavdraget, anser kvartetten, är för alla som arbetar.”Vi ska vända på alla stenar för att komma närmare målet om full sysselsättning” skriver partiledarna.Därför, förklarar alliansen, blir det ett femte skatteavdrag nästa år, säger de fyra partiledarna i alliansregeringen.Enligt finansdepartementets beräkningar kommer det femte jobbskatteavdraget att ge 189 kronor mer i månaden för ett genomsnittligt vårdbiträde och 369 kronor för en läkare.För en person med en årsinkomst på 200 000 kronor ska jobbskatteavdraget ge 1 851 kronor mer i plånboken, enligt beräkningarna. Dubbla vinnare är personer som tjänar över 33 000, som kommer att få lägre statlig skatt. I dag är brytpunkten för att betala statlig skatt cirka 33 000 kronor i månaden och nästan 30 procent av alla som jobbar heltid måste betala statlig skatt. Det är för många i vanliga inkomstlägen, anser regeringen. Brytpunkten nästa år kommer därför att ligga vid en månadslön på ungefär 35 600 kronor.Regeringen prioriterar, förutom skatteavdraget, höjd skiktgräns för den statliga inkomstskatten, sänkt skatt för pensionärer och sänkt restaurangmoms. Dessutom, skriver partiledarna på DN Debatt, ska de:se över bankernas risktagande för att få ett tryggt finansiellt system.höja statusen på läraryrket och stärka kvalitén på svensk skolundervisninginrikta politiken på ökad tillgänglighet och valfrihet inom sjukvård och äldreomsorg.De avslutar sin artikel med att sammanfatta sitt uppdrag under mandatperioden:”Ansvar för jobben och välfärden.”Carina BergfeldtVictor StenquistTT

 2. Har ny blogg. skriver:

  snurr snnur STORT VERSAL SNURR SVERIGE MÅSTE FÅ NY Makt så ÄR DET FET TUMME KRAM Zoomo ALLA SOM REDAN ÄR DOWN LIGGER REDAN FÖRJÄVLIT TVI.

 3. Kao skriver:

  Det är ju så jävla dumt!De ha förstört ett system som fungerade alldeles utmärkt – med några få undantag. Men det är dessa undantag regeruingen gjort till regel : De sjukskrivna och arbetslösa är slöa, oföretagsamma djävlar, enligt Alliansen. Då ska de heller inte leva under drägliga förhållanden, uppenbarligen.Vi får väl ”tacka” dem som röstat fram sittande idiotregering, för DE blir väl aldrig sjuka eller arbetslösa? Och nu får de ju några hundringar extra i plånboken / månad. På bekostnad av de som har det sämst.Det FINNS massor av pengar i Sverige. Tillgångar som de svagaste givetvis skulle fått del av. Man skulle byggt upp ett säkert, mänskligt system igen.Men i stället köper man 15 Black Hawk-helikoptrar för miljardtals kronor. DÅ finns det pengar! Och till Vattenfallsdirektörerna….Jag förvånas och förskräcks fortfarande över hur man kan slösa så med pengar till militära statusprylar, men inte se till sina medvborgares väl och ve..Det är ju för fan vettlöst.Kaoskram

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack Mäster Skvitt!! Det tog några timmar att jobba fram dem och bearbeta, så jag uppskattar berömmet!Jag ska flyga över och kolla upp vad du gjort!Hemikramar ❤

  • HEMIMAMMA skriver:

   Vill bara säga att bilden av mina förfäder, som kämpade så för att vi skulle få det vi hade på sjuttio och åttio-talet, ligger på näthinnan i mina tunga stunder när jag vill ge upp och inte orkar längre…Då minns jag Ådalen – 31 och får kraft och ilska nog att fortsätta en dag till…Tack för ett mycket viktigt inlägg. Jag önskar att jag hade förmågan att så kristallklart som du gör, plocka fram de fasetter som är skadade på Alliansens diamant, som slår glittrande blå duster i oanande historielösa ögon…Hemikram ♥

 4. FGGGMF skriver:

  Kan vi ändå inte ge dem ett ynka litet erkännande, även om många av er tycker att det är för lite och för sent 😉

 5. skvitt skriver:

  Är det detta du vill ha en bild på?/Skvitt

 6. http://adamoeva.wordpress.com/ skriver:

  Datorhaveri trodde jag innan jag genomgått innehållet. Mycket bra formulerat!/Eva

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för berömmet, men det är formulerat av Kristersson och hans förhörsassistenter =0)Trevligt med ett nytt ansikte!Hemikram

 7. Karl skriver:

  Som i vanlig ordning, ett mycket bra inlägg från dig, och tummar så klart:) som jag brukar.Må gott, kämpa väl.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hejsan Karl, det var trevligt att du gav dig till känna i så fall… Jag brukar lägga namn på minnet, men jag minns inte att du har kommenterat förut??Hur som, är jag naturligtvis glad och tacksam både för att du tittade förbi och tummen =0)Massor av hemikramar

 8. trerk skriver:

  Jag vet inte riktigt. Varför skall man behålla 450 dagars regeln, när man skall gör individuella prövningar? Varför bara 3 000 extra platser till Afs förfogande, när det handlar om tiotusentals människor? Dom som redan är utförsäkrade, vad skall dom ha för ersättning, det nämns över huvudtaget inte. Dom kommer inte tillbaka i sjukförsäkringssystemet, utan blir troligtvis hänvisade till försörjningsstöd. Samma med dom dom utförsäkras under 2011. Eller är det så illa att man har ”rensat” bland dom sjuka, så nu är dom värst sjuka redan utförsäkrade, och sjukförsäkringen belastas inte av dom. Man har så att säga rensat ut dom som kommer att kosta mest. Konjunkturinstitutet, som bygger sina beräkningar på Försäkringskassans siffror, räknar med att 45 000 personer bli utförsäkrade under 2010 och 20 000 personer under 2011.Men att förändringarna är positiva, det kan vi inte neka till.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Du har nog gett svaret själv:”Eller är det så illa att man har ”rensat” bland dom sjuka, så nu är dom värst sjuka redan utförsäkrade, och sjukförsäkringen belastas inte av dom.”Men de hjälper ju inte dem som redan begått självmord…Hemikramar ♥

 9. Kao skriver:

  Ett av de största felen är att det är vattentäta skott mellan depatementen och de som har gott om pengar ger inget till de som hatr det sämst, (tex soc.dep.). Om ett departement inte gör slut på sin budget eller överträder den så får de mindre i anslag året efter.Så var fdet tyvärr även på sossarnas tid.Solidaritet mellan departementen eller att stärka df departement som hade störst utgifter existerar och existerade inte. Iskallt.Om det fanns någon form av samarbete mellan dem skulle det vara fan så mycket bättre.Kao

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för ett utmärkt påpekande Kao och en av de viktigaste kommentarerna på länge!Här finns ju verkligen utrymme och behov av reformer och jag undrar varför ingen reporter eller granskande journalist tagit upp detta tidigare??Hemikramar ♥

 10. Kao skriver:

  ….för oss medborgare är det ju en självklarhet att överskott från ett departement ska gå till edtt som har det sämre ställt. Men om försvarsdepartemenytet har några miljarder över köper de Black Hawk-helikoptrar eller annar skt – såna miljarder som skulle kunna utrota barnfattigxdom och bostadslöshet…..för att ta ett par exempel.Så rå, simpel och omänskölig är politiken. När de räknar i sina siffror. Människor ärför dyra. Men helikoptrar och vattenfallsdirektörers överlöner behövs.Sika vi skratta åt eländet? Eller skA vi gråta+ (som jag frågade förut)Kaos kramar

 11. Karl skriver:

  Nej hemimamma jag har inte kommenterat förut, bara tyckt så bra om det du engagerar dig för.Då har det blitt tummar från mig.Återigen, Må gott

  • HEMIMAMMA skriver:

   Skönt att mitt minne inte sviker mig =0)Jag är jätteglad att du kommenterar, för det är lite mer ”handgripligt” gensvar, som ger mycket att jobba vidare med…Jag önskar dig allt gott och på återseende hoppas jag!Hemikramar ♥

 12. LuddesMorsa skriver:

  Tumme!Vicket jobb du har gjort med att sammanställa detta!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jo, det tog lite tid i anspråk, men jag kände att det var viktigt och helst så fort som möjligt!Tack så mycket för tummen och det är jätteroligt att se dig igen!!Hemikramar ♥

 13. skvitt skriver:

  Låter svårt att få en idé till illustration av Kaos tankar. Har du något uppslag?En Black Hawk som skjuter både fiender och sjuka, kanske?/Skvitt

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jajamensan!!! Det vore en strålande illustration… och något lömskt i bakgrunden…T ex Reinfeldt med en fjärrkontroll för att styra Black hawkarna???Massor av hemikramar ♥

 14. Mavera skriver:

  Tack för ett bra inlägg och du får en tumme!Det känns som smulor som faller från herrars bord och därför känns det inte alls positivt trots allt. Alliansen, med moderaterna i spetsen, representerar kapitalister och därför ALDRIG kommer att göra något bra för folket. Folket måste inse detta och kämpa för att få en röd regering, först då möjligen kan man bygga upp det nedmonterade systemet på nytt. Kram!

 15. fiffy skriver:

  Intressant, jag kommer förbi och läser igenom hela inlägget vid ett senare tillfälle.Ha en bra dag!Kramar från fiffy!

 16. Mamriken skriver:

  ”Det vill säga att många förtidspensionerade/långtidssjukskrivna fuskar för att slippa arbeta. Där finns det, tror jag, mycket pengar att hämta.” Man borde tas om hand och tvingas gå nån slags verklighetskurs om man resonerar så!!!!! Det skulle räcka med att följa vårdtagare och arbetssökande, en vecka på Försäkringskassan, två veckor i vården och en vecka på Arbetsförmedlingen, för att se att det stora flertalet INTE alls fuskar utan oförskyllt hamnar mellan stolarna och tvingas till förnedrande bidragstagande för att det inte finns några jobb ÅT DEM!!! Vems är felet, kan man undra. Är det den arbetssökande som söker alla jobb som går att söka? eller är det nån annanstans skon klämmer kanske?!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Felet blir den man vinklar det till uppenbarligen… Fast i verkligheten kan man inte skylla på de sjuka. Antingen saknar de rätt rehabilitering, eller ett ur sjukdomsperspektiv sett dåligt arbete.Hemikram ♥

 17. Har ny blogg. skriver:

  HA EN HAPPY DAG MEGE KRAM Zoomo

 18. JonasE skriver:

  På min fråga i DN så fick man ju bara floskler svar: att arbetsmarknaden ständigt förändras, och visst är det sant, men den färsändras ständing till att det är svårare att hitta ett arbete som sjuk, då prestations kraven ständigt ökar i denna föränerliga arbetsmarknad!!.Senatt det är en svår resa , men fullt möjlig, är väl sant med modifikation, då man vet att det är en liten procent som verkligen får jobb, och det skulle vara inttressant att få veta hur stor skillanden egentligen är mot det gamla systemet??…..marginell skulle jag tro!!.Alliansens eviga lappande av en i grunden felaktig reform, ger mig inte mycket hopp!!.För grunden till denna reform var ju att man trodde att fet var ett ”stort och utbrett fusk”, men när detta sen visade sig felaktigt(0,04% fuskare) och att det ablsoluta flertalet var faktiskt sjuka, så gick allt snett.Sossarnas tidsbegränsade sjukersättning var ju just till för dom som ”kanske” kunde arbete, och nu så är aktivitetsstöden till för dom som ”kanske” kan arbeta, så vad är skillanden??.Jo numera så sitter man med en mer osäker ekonomi, men annars så är det samma ”skit”.Reabiliteingskjedjan/garantin håller ju inte det utlovade, så där finns inget hopp heller!!.Nej gör om!! – gör rätt!!, är nog enda vägen!!.För faktum kvarstår näg teorin(FK:s arbetsförmågebedömningar), och verkligheten/praktiken(AF) inte kan samsas, så blir det alldrig bra!!.Man kan undra när verkligheten skall gälla för Alliansen??.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag kan bara göra gemensam sak med dig i din frågeställning. Jag tycker hela reformen är att kasta pengar i sjön, för ohälsotalen göms bara i socialbidragsstatistiken.Tack för ditt besök, det var trevligt att höra från en som deltog i originalchatten =0)

 19. Pinglan skriver:

  Intressant läsning! Tack Hemimamma!Hoppas du har det gott.Kram!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack TingelingPinglan =0)Jag sitter här vid datorn medans min stora dotter skapar designer i sin lilla lap och mina två små barn spelar Bamsespelet tillsammans bredvid… Frid och harmoni =0)Och maken dyker upp vilken minut som helst och då ska vi laga soppa tillsammans…Hemikramar ♥

 20. Kristina skriver:

  Hejsan vännen!En ynka miljard för o förbättra sjukvårdsförs, löjligt! Om dem nu är så måna om att få ut så många som möjl i arbetslivet, varför satsas det då inte betydligt mer till rehab o andra nödvändigh? Att dem som har gott ställt får fler sköna slantar hjälper väll inte dessa sämre o sämst ställda. Den lågavl arb får inte värst mkt mer i plånboken och dem som inte är värda ngt o skryta med får ännu mindre. Tumme förstås.Fy fadderullan! Säger ja. Hoppas du hade en fin helg. Härligt att vitsipporna börjat komma.Många goa varma kramizar o hälsa fam så gott!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för tumme och en kommentar som jag kan hålla med om. Det finns inte mycket att motsätta sig där.Jag hade en lugn helg och besökte min bror och hans familj och fick äta gott. Bättre än så kan man inte ha det oavsett hur fattig eller rik man är…Hemikramizar goa Kristina! ♥

 21. http://adamoeva.wordpress.com/ skriver:

  Började läsa men det var så mycket text att ögonen hamnade på fel rad.Säkert välmenat men tungt att gå igenom/Adam

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag förstår det, men det är ändå en ”tjänst” som jag ansåg vara viktigt att tillhandahålla bloggen. OM man orkar så finns det många viktiga svar, som inte ges i media…Trevligt med en ny besökare! Jag skriver inte alltid lika tunga inlägg, så jag hoppas att vi ses igen…Hemikram

 22. Har ny blogg. skriver:

  TJABBA IGEN !!! AV MED BLOGGAN FÖR TREDJE GÅNGEN I DAG.SEN TYCKER JA DU SKA LÄSA NATT UGGLANS BLOGG TYP FÖRKORTNINGAR DÄR PÅ BLOGGARE M & HM SKULLE VARA LILLA JAG TYP.MAN TRÖTTNAR FUCKING PÅ TYP WORKS HÄR BLAND DÅRAR.MEN JA HAR EN LITEN ÖNKAN TYP KAN DU SPELA LÅTEN MED SARA VARG DEN MAN GÖR INTE SÅ OM MAN ÄLSKAR SOM VAR MED I MELODI FESTIVALEN. ????? JAG HAR FÖRSVARAT MIG RUNT BLAND BLOGGAR SOM SKRIVER OM MIG SVÅRT ATT HÅLLA KÄFTEN DET SKA MAN INTE GÖRA HELLER.HA EN HAPPY KVÄLL NU MEGE KRAM Zoomo

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag ska se om jag hittar låten du nämner. Jag lägger den på blixtbloggen i så fall…Jag tycker att du ska strunta i dem som är dumma och ”do your thing” Hemikramar ♥

 23. Rozie skriver:

  Hmmm… Han slingrar sig som en ål, precis som politiker brukar göra.Det är lätt att vara styv i korken när man är högavlönad och fallskärmar väntar den dag man måste avgå. Den som är fattig och sjuk ses mest som en parasit i samhället. Jag har en bekant som har cancer men anses kapabel att arbeta, trots smärtfulla cellgiftsbehandlingar.Fint samhälle vi lever i.Kram och en tumme för tänkvärda tankar.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Ja var är idén om lika värde i detta??Hemikram och tack för ditt besök, det är alltid roligt att möta nya människor!

 24. HEMIMAMMA skriver:

  Zoomo 30 år 13 april 2011, kl 19:33Zoomo, jag tog bort din kommentar. Jag tyckte om skämtet, men i detta inlägg som är väldigt seriöst, så passade det inte ok?Hemikram ♥

 25. superzeke skriver:

  Den här regeringen kommer ALDRIG att göra något av omtanke för de som är sjuka.Det enda som räknas är att få 51 % röster vid valen.Inget annat.Ha detJanne

 26. Agnetha skriver:

  Har läst om det på alla möjliga nyhetssidor och tror inte det blir ett skit bättre ! Bara rökridå , som vanligt ! Spelar ingen roll vad de hittar på, tror inte ett vitten på dom ändå. Jävla skitstövlar !!!!Orkade inte läsa allt, tyvärr.BS Typisk obra ! Hur ska jag nu få tag på alla kontakter ????Kram kram

  • HEMIMAMMA skriver:

   Inte ens debattörer i tidningarna verkar tro på det…Jag förstår det, men fakta finns där nu… när man behöver återkomma till något han sagt…Ja, det är ruggigt när man blir kapad… =0(Hemikramar ♥

 27. HEMIMAMMA skriver:

  Läs signaturen Babbo lotzas inlägg om att sjukvårdsreformen är olaglig här:http://blogg.aftonbladet.se/plasthimmel/2011/04/ulf-kristersson-tillsatt-for-att-ljugamed bevisen HÄR:http://www.nackskadeforbundet.se/Dom/kerstinJ080408.pdf

 28. fiffy skriver:

  Same Ol’, Same Ol’..läste gäspande igenom chattarna med Ulf Kristersson..har hört det förr av de blå!!..mao. ses de sjuka EJ som desto högre prioritet i de blåas politik!! SJUKT!!!..men, TYVÄRR, icke ALLS förvånande om man är det minsta lilla insatt i deras politik dock!! =(SUPERBRA sammanställning av chattarna, Hemimamma!!Kramar från fiffy!♥

 29. HEMIMAMMA skriver:

  Detta, sanningen om attackerna mot Libyenhttp://truthout.org/libya-all-about-oil-or-all-about-banking/1302678000

 30. fiffy skriver:

  Svar till dig hemimamma till, 14 april 2011, kl 03:41:OK!..jag kommer att läsa igenom detta vid ett senare tillfälle, kan bara nu konstatera att om detta skulle stämma så, skulle de som isf. felaktigt skulle ha utförsäkrats sedan 2008-06-01, ha ett stort skadestånd att utkräva..Ha en bra dag!Massor av kramar från fiffy!♥

 31. superzeke skriver:

  Hej, svarade dig på Trerks blogg om hur ladda upp egna videosOch där kan du också se min egen-tagna humle-video.http://blogg.aftonbladet.se/slittsta4775/2011/04/thats-make-me-smile-trerk-1#commentsJanne

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hur skaffar man ett konto där på You-Tube??Tänk på att du pratar polska nu =0)men jätte tack för att du vill hjälpa… Till slut kanske vi lyckas tillsammans *LER*Hemikram

 32. fiffy skriver:

  Flyger bara förbi en sväng..övar inför Påsken ;)..Kramar från fiffy!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Trevligt =0) Det gäller att ha testat kvasten…Fast jag tror den flyger bättre på lite humor, så flyg över till mitt senaste inlägg =0)Hemikramar ♥

 33. fiffy skriver:

  Ska genast flyYYYgAA.;´`*A*´`;`´*a*´`;´`*a*´`;´`*a*´;aaa..!..hmm..det gick snabbare att ta kvasten under armen och istället ta en kombinerad natt/morgonpromenad över dit..;) Svaret är givet! =))Kramar från fiffy! ♥

  • HEMIMAMMA skriver:

   Nu blir det kommentar 69… Hm… det antyder nog definitivt standarden på nästa inlägg… =0)Hemikramar ♥

 34. Silverstare skriver:

  Fina kommentarer och det är bra att människor reagerar så här på bloggarna. Det sovande folket är ju de som ännu inte är drabbade. De som inte ser vad som pågår i hela samhället och vinkar åt prinsessor istället för att bry sig om annat än mutpengarna regeringen ger dem för att köpa deras korkade röster.Tumme och Trevlig Helg önskarSilverstareP.S. Har du läst om Påskupproret som ska hållas på Medborgarplatsen annandag påsk? Få se om jag kan vara med där!D.S.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s