Hemimammas kamp – offra barnen, Låtom dem betala priset för vetenskapen! Göran "Abraham" Hägglund

angel_loves.png

Inlägget rebloggar Glad Göran Hägglund klipper av navelsträngen../ Mam
(ni som  vill fördjupa er i det här ämnet kan läsa följande trådar på Familjelivs forum : Sen avnav…  Läs mer Skrivet av A-Linda på bloggen A mam`s got to do what a mam´s got to do

GOD AFTON!! Nästa viktiga fråga på agendan att ta upp, blir A-Lindas ”A mam’s gotta do” inlägg om Göran Hägglunds giriga kapitaliska syn på våra spädbarns liv…Jag kopierar texten rätt av för att ni ska förstå hur viktigt detta är och inte missa det. Jag har skrivit om avnavling flera gånger nu och kommer fortsätta följa denna fråga, då jag har personlig erfarenhet av hur galet det kan gå med detta förfarande.

Offra alla barnen, låtom dem betala priset för vetenskapen!!! Göran ”Abraham” Hägglund offrar ”Isak” till sin Gud ”Vetenskapen”

GLÖMDE HAN FÖRSTA BUDORDET??? ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig” Dubbelmoral har han i alla fall…

A-LINDAS eminenta text i orginal (här nedan i något redigerad version)

”Någon som minns mitt inlägg i nov 07 om  Socialminister Göran Hägglund?   

Under mittalldeles eget Uppdrag Granskning harjag nu hittat fler ”mystiska”kopplingari det här.I inlägget från -07 berättade jag att jag hade fått ett riktigt korkat mail från Hägglund. Jag hade skrivit till honom och några till i regeringen för att göra dem uppmärksamma på de skador barn kan få av att bli avnavlade för tidigt. Samtidigt skickade jag med länkar till forskning och artiklar i medicinska tidskrifter och upplyste om att de flesta svenska läkare ännu inte känner till att förlossningsskador ofta har samband med för tidig avnavling. Efter ca 10 obesvarade mail under 5-6 månader kom så äntilgen det här mycket vänliga men oerhört korkade svaret:

”Bästa Linda!
Tack för alla Dina brev som Du har skickat till regeringen. Eftersom Dina brev rör en fråga som ligger mitt ansvarsområde närmast, får Du svar från mig. Jag beklagar att mitt svar har dröjt.  
Jag förstår att frågan om förtidig avnavling engagerar Dig djupt. Socialstyrelsen har det övergripande tillsynsansvaret över all hälso- och sjukvård. Bestämmelser om detta finns i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsens tillsyn ska främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker i vården. Genom sin tillsyn ska Socialstyrelsen också stödja och granska verksamheterna.

Det har kommit till min kännedom att det inte har inkommit några ärenden till Socialstyrelsen om att förtidig avnavling har skadat patienter eller utgör någon patientsäkerhetsrisk. Om fall inkommer tar Socialstyrelsen då ställning till om och hur detta ska utredas, och vilka åtgärder som i så fall behöver vidtas.

Återigen tack för Dina brev och Ditt engagemang i frågan.

Önskar Dig allt gott!

Stockholm i oktober 2007

Med varma hälsningar

Göran Hägglund”

Alltså hur korkad får man vara???  Det är klart det inte kan komma in några anmälningar när man inte vet att det är för tidig avnavling som har orsakat skadorna!!! Och precis lika korkade svar har jag fått från Socialstyrelsen. Eller är de inte korkade? Spelar de bara dumma och räknar med att jag inte ska fatta nånting? 

Till saken hör att Hägglund var en ivrig pådrivareför införandet av en nationell biobank  för stamceller från ”navelsträngsblod” (täcknamn för moderkaksblod , vilket utgör nära hälften av barnets totala blodvolym och innehåller viktigt skydd mot sjukdomar) eftersom han är emot forskning på foster och embryon, och förutsättningen för att navelsträngsblod ska kunna samlas in till stamcellsforskningen är att  barnen navlas av före första andetaget så att det värdefulla blodet stannar kvar i moderkakan (och barnet som det tillhör  förlorar därmed sitt eget skydd mot sjukdomar…så att det kanske  i framtiden  kommer behöva behandlas med stamceller från navelsträngsblod….som ett annat stackars nyfött barn blir bestulet på, o.s.v.)  Det är alltså  blodfyllda moderkakor stamcellsforskarna är ute efter, och inte några ynka droppar som finns kvar i  en navelsträng.  

Mailet från socialministern kombara en månad innan han invigde Nationella biobanken för navelsträngsblod.


Göran Hägglund ”klipper navelsträngen” när han 8/11-07 inviger  nationella biobanken för stamceller på Sahlgrenska i Göteborg.

Till vänster syns Anders Fasth, projektledare för  nationella biobanken, tillika professor i pediatrik, ordförande i Socialstyrelsens expertgrupp för sällsynta sjukdomar,  professor i pediatrisk immunologi vid Drottning Silvias barnsjukhus, forskning om barn med immunbristsjukdomar och reumatiska sjukdomar, medlem EU:s Task Force Rare Disorders. Så här skriver han i den information om donation som mödravårdcentralerna i Göteborg delar ut till blivande mödrar:

”Nej, det finns inga risker för ditt barn eller dig att donera blodet. Moderkakan och navelsträngen fyller ingen funktion för ditt barn eller dig efter att du har fött ditt barn utan moderkakan slängs i vanliga fall. Oavsett om Du väljer att donera moderkakan eller inte tas Du och Ditt barn omhand på samma sätt.”

Kan det vara därför som förlossningsklinikerna i Göteborgstrakten fortsätter navla av före första andetaget, eftersom chefsläkarna där anser att det är alldeles för svårt  att ta pH-prov med kanyl från pulserande navelsträng ? På de flesta andra sjukhus i Sverige har  man däremot lärt sig det nu sedan nationella riktlinjer för avnavling presenterades i oktober förra året)?

I slutet av artikeln om nationella riktlinjerna står det så här: ”Amerikanska riktlinjer om bankning av navelsträngsblod, »cord blood banking«, har nyligen publicerats. I rapporten rekommenderas att man inte bör ändra avnavlingsrutiner med hänvisning till insamling och bankning av navelsträngsblod.”

Ringer det någon klocka?

De här länkarna hade jag förstås också skickat med i mina mail till regeringen:

Birth-brain-injury.org

Autism-end-it-now

För att få bli blodgivare måste man vara 18 år och man får inte lämna mer än 10% av den totala blodmängden  per gång.  Barn får alltså inte donera.Och vid blodprovstagningpå barn anses i allmänhet att  man kan ta högst 2% av barnets blodmängd per dygn. MEN… när det gäller NYFÖDDA går det tydligen bra att ta nära 50% på ett enda bräde !!! Eller går det inte bra att göra det??? Tar barnen faktiskt skada av detta… utan att Hägglund, Fasth m.fl. som tycker detta är fullkomligt i sin ordning harförstått hur farligt det är???

Hägglund förespråkar dessutom en lag om civilkurage som ska tvinga folk att ingripa, annars blir man straffad.

Så här sa han i en radiointervju 11 november 07:

”Jag tror att vi skulle kunna ha nytta av en sådan lagstiftning för att markera, att det är inte okej att titta bort, när någonting inträffar eller att man själv avstår ifrån att gripa in, om man faktiskt har möjlighet att göra det.”

Men varför ingrep han inte då, när jag slog larm om att barn får förlossningsskador av en helt vanlig sjukhusrutin, vilket borde vara hans ansvar  som socialminister?!?!

Är de här herrarna kanske inte korkade? Spelar de bara dumma och räknar med att jag inte ska fatta nånting?

Ja, den frågan ställer A-Linda och jag frågar mig detsamma…

Är det verkligen kristna värderingar han agerar utifrån, eller har han bytt Gud till Mammon??

GOD AFTON!!

Annonser

38 thoughts on “Hemimammas kamp – offra barnen, Låtom dem betala priset för vetenskapen! Göran "Abraham" Hägglund

 1. Maria de Suède skriver:

  Ignorant människosyn och det fàr mig att mà illa, tydligen ska de svaga utnyttjas oavsett àlder…Fràn försök pà spädbarn till att separera par som har levt ihop i mer än 40 àr… Alltsà hela livet!!!Kram

  • HEMIMAMMA skriver:

   Detta får även mig att må illa. Jag minns med all tydlig önskvärdhet hur orolig jag var att min äldsta dotter skulle dö(vilket hon kunnat gjort, läs i länken)Därför kommer jag att återvända till denna fråga gång på gång…Hemikramar!!

 2. A-Linda skriver:

  TACK Hemimamma för att du hjälper till att sprida den här livsviktiga informationen!!! Du är en pärla!!!KRAMAR!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Självklart!! Det vet du! Detta måste få ett slut och att girigheten styr Alliansens offerriter, bör uppmärksammas mera framöver, annars är risken att vi ALLA på något sätt offras i Mammons namn och inte bara spädbarnen…Hemikramar!!

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Denna fråga med kommentar fanns i A-Lindas senaste inlägg och jag kopierar det för att ytterligare belysa vad som står på spel i denna fråga…Vad tycker du om sen avnavling på prematurer? Eller på sjuka nyfödda som behöver återupplivning direkt? Vore intressant att läsa andra aspekter…A-Linda 20 juli 2010, kl 13:19Mycket bra fråga!! Det här är nämligen det här jag brinner för allra mest, alltså att prematurer och medtagna/livlösa barn ska navlas av sent, eftersom det är dessa barn som tar allra störst skada av tidig avnavling. Tack och lov är det nu många svenska sjukhus som har infört sen avnavling på prematurer, liksom på snittbarn, men tyvärr inte när det gäller barn som föds medtagna/livlösa. Mycket märkligt!!!När ett barn föds med syrebrist beror det ofta på att navelsträngen kommit i kläm ( Kanske för mycket värkstimulerande dropp, eller navelsträngen runt halsen?), och det mesta av barnets blod finns då kvar i moderkakan. Barnet föds då oftast med hypovolemi (för låg blodmängd). Om man då istället för att navla av låter blod och syre pulsera över till barnet så kvicknar det i regel till efter bara någon minut.Blodchock uppstår när en vuxen person förlorat 1 liter blod eller mer. Vid tidig avnavling förlorar ett 3 kilos barn en mängd som motsvarar ca 2½ liter för en vuxen. Direkt livsfarligt för medtagna/livlösa och prematura barn!Lungorna är de organ som först och främst behöver blodet eftersom de annars inte kan ta upp syre, och för att syre ska kunna transporteras till hjärnan och andra viktiga organ krävs röda blodkroppar . Vid tidig avnavling tas det lilla blod som finns i barnets kropp från andra organ för att det ska komma så mycket som möjligt till lungorna. Alltså på bekostnad av de andra organen, som därmed riskerar att skadas.Om man inte har is i magen nog att vänta tills navelsträngen pulserat färdigt och barnet alltså fått allt sitt blod, bör man istället hålla det under placentanivån en stund innan avnavling, så att gravitationen skyndar på transfusionen. På bara 30 sekunder hinner då barnet få nästan hela sin blodvolym. Men anser man det så akut att få iväg barnet till upplivningsbordet att dessa 30 sekunder också är för lång tid kan man förkorta den här stunden ytterligare, men då samtidigt ”mjölka” navelsträngen. Det bästa är dock att utföra livräddningen när barnet ligger kvar hos mamma, med intakt navelsträng.Trots att alla avnavlingsstudier som hittills gjorts endast involverat barn som föds pigga, så har de ändå visat att barnen mår så mycket bättre av sen avnavling. Därför är det så märkligt att inte läkarna begriper att det förstås är ännu viktigare för barn som mår dåligt när de föds., men tyvärr navlas ändå i princip alltid dessa barn av meddetsamma.Inte förrän det görs en studie där ALLA barn – även medtagna/livlösa, prematurer och snittbarn – blir sent avnavlade kommer vi få veta hela sanningen om tidig avnavlings förödande konsekvenser.Flera av mina senaste inlägg handlar om det här:• Skulle det gå att minska skador på för tidigt födda barn?http://blogg.aftonbladet.se/15613/2010/05/skulle-det-ga-att-minska-skador-hos-for-tidigt-fodda-barn-mam•Okunnighet hos förlossningspersonal vanlig orsak till att barn föds med syrebrist.http://blogg.aftonbladet.se/15613/2010/04/okunnighet-hos-forlossningspersonal-vanlig-orsak-till-att-barn-fods-med-syrebrist-mam•Om man kan åka till månen..http://blogg.aftonbladet.se/15613/2010/04/om-man-kan-aka-till-manen-mam• Är neonatal HLR verkligen genomtänkt?http://blogg.aftonbladet.se/15613/2010/03/ar-neonatal-hlr-verkligen-genomtankt-mamALLT I OVAN KOMMENTAR KAN JAG INTYGA HÄNDER och det är fruktansvärt att uppleva!!MVH Hemimamma

 4. A-Linda skriver:

  Jättebra att du tog med den här kommentaren !!! 🙂 Kram

 5. trerk skriver:

  Det verkar mycket märkligt att man klipper navelsträngen så snabbt. Med modern teknik, borde det ju gå att ställa en kuvös bredvid mamman och lägga barnet i den , med navelsträngen intakt. Eller vill Göran Hägglund bli den nya profeten som offrar barns hälsa på det kristna altaret?

 6. Mavera skriver:

  Så fruktansvärt! Det är omänskligt att utnyttja barn på detta viset. Tack för en givande information, jag hade ingen aning och detta. Kram.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag har upplevt hur svåra konsekvenserna kan bli och vittnar gärna om det. Det är numera en av de frågor som jag kämpar för att belysa och hoppas att förfarandet ska upphöra.Ju fler som känner till det desto bättre. Ringar på vattnet vill jag ha…Hemikramar!!

 7. A-Linda skriver:

  Så bra att se att det öppnar upp ögonen på folk. Det här är såå himla viktigt att sprida. Man kan ju förstås knappt tro att det är sant, eftersom det mer liknar en skräckfilm än verklighet.

  • HEMIMAMMA skriver:

   Frågan är hur många som känner till det och väljer att blunda??Trots att jag är halvblind så ser JAG i alla fall ljuset!! Halleluja!! *LER stort*Hemikramar och tack för knuffen!!

 8. Arrami skriver:

  …tumme! …och Hägglunds Gud har väl alltid varit Mammon? 😉

  • HEMIMAMMA skriver:

   Tack för tummen! Hyckleriets högborg Rosenborg befolkas av dubbelmoralister just nu.Men bara Göran Hägglund bekänner sig till Gud av dem, vad jag vet…Hemikramar!!

 9. Kao skriver:

  Klart är ju att forskningen är kåta på att få ta navelsträngen med stamceller att odla på! De skiter väl i våra barn!Jag tror inte riktigt att Göran Hägglund fattat den här problematiken. Dessutom är han väl livrädd för att utpekas för ”ministerstyre”.KramarKao

  • HEMIMAMMA skriver:

   Ja, man kan onekligen undra över hans motiv för agerandet och stödet till denna institution…Hemikramar!

 10. A-Linda skriver:

  Tiitar in och puffar. Krammar!

 11. HEMIMAMMA skriver:

  knuffar själv – viktigt att synliggöra detta…

 12. A-Linda skriver:

  Knuffar häringa genom att berätta att jag just haver stuckit ut hakan och ställt en tuff fråga på Facebook till en viss KI-professor 😉 Vroooooooma dit och kolla vetja !! Ska bli mycket intressant att se OM , och VAD, han svarar. Gäller att göra sig beredd med följdfrågor. Kramar!

 13. A-Linda skriver:

  Det var som 17!!! Tyder inte det på att denne hyllade KI-professor inte har rent mjöl i påsen, och alltså försöker dölja något??? Scary!!!Så här skrev jag: Do you know if there are any grains of truth in the only and still unanswered… comment to this article? Eg, following claim: “They were directed immediate and early umbilical cord clamping. The motive is to trap the baby’s placenta blood into their placenta, then drain or syringe that blood off for use as a waste product for science transplantation, and research. The suspensions of the whole blood are extracted out, and sold for high profits to the new owners of the extractions, like stem cells, white cells, red cells, platelets, and plasma. They seek speciality enzymes, as well, to be all sold. Stem cells, just a small part of the whole blood may sell for over and above $30,000.00 “ http://www.nature.com/news/2009/091005/full/news.2009.972.html#commentsSee more

 14. A-Linda skriver:

  Nej den ÄR ju kvar!!! Han har skrivit ett inlägg om svampar, men undvikit att svara på min fråga.

 15. A-Linda skriver:

  Jag har även postat den länken på Leaving A Baby´s Umbilical Cord To Stop Pulsating (Delayed Cord Clamping)http://www.facebook.com/delayedcordclamping

 16. trerk skriver:

  Följer med intresse Er kamp. Har inte läst allt, för jag lägger mina resurser på KGV. För mig är valets huvudfråga: Kampen mot det Nya Regelverket för sjukförsäkringen. Jag hävdar att den är inhuman och försätter sjuka och svaga i en situation som de inte kan ta sig ur. De sjuka och svaga kommer inte att få ett värdigt liv om inte vi får en rödgrön regering. Allt kommer inte att bli bra med en rödgrön regering, men de sjuka får vara sjuka.KGV

  • HEMIMAMMA skriver:

   Just nu lägger jag mina resurser vid det och valet, men när valet är över återgår jag till mina vanliga frågor, alltså livet ur barnens aspekter…Hemikramar och tack för ditt stöd!! ♥

 17. A-Linda skriver:

  Hurraaa!!! Avnavlingsstudien i Halmstad har nu äntligen presenterats!!! Och TTs artikel verkar ha gått ut i de flesta svenska dagstidningar i dag!!! Bl.a. i DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/klamma-om-navelstrangen-kan-vanta-1.1220730 Nu kanske de äntligen slutar med tidig avnavling även på sjukhusen i Göteborg och Borås. Såvida inte Nationella biobanken för navelsträngsblod kommer på något annat svepskäl för att få fortsätta beröva de nyfödda deras blod. Kram ♥

  • HEMIMAMMA skriver:

   haha… Helmer von Helvete han ge mig länken före dig… *LER*Ligger du på latsidan frun? *skrattar* och visst blir vi väldigt glada av dessa nyheter…och låt oss hoppas att din oro inte fullföljs och att föräldrar blir vaksamma framöver!!Hemikramar och grattis ♥

 18. HEMIMAMMA skriver:

  GODA NYHETER I FÖRHÅLLANDE TILL DETTA:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4803720

  ”Ny forskning visar att om man väntar tre minuter med att klippa av navelsträngen på ett nyfött barn så minskar risken för att det senare ska drabbas av järnbrist.

  Förklaringen är att navelsträngen innehåller ungefär en tredjedel av fostrets blod under graviditeten. Efter det som kallas avnavling stannar det i barnets kropp.

  Tidpunkten för när navelsträngen klipps av varierar mellan olika förlossningskliniker. På en del håll görs avnavlingen direkt efter födseln, på andra håll väntar barnmorskorna några minuter med ingreppet.

  Forskarna vid Umeå universitet rekommenderar nu att sen avnavling blir standard vid normala förlossningar.

  Forskningsresultaten presenteras i ansedda British Journal of Medicine.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s