Hemimammas tankar – Tuberkulos

angel_loves.png

!!!!!!VARNING FÖR LÅNGT MEN VIKTIGT INLÄGG!!!!!!!

GOD AFTON ! Min dotter kom hem och berättade bestört att de skulle vaccineras med Priorix i skolan. Det ledde till en familjediskussion om vaccineringar. Jag visade upp mitt TBC ärr, viket ledde till tusen frågor om Tuberkulos. Jag svarade efter bästa förmåga och insåg att jag behövde läsa på om sjukdomen. Så jag gjorde det.

738e5fd6bed3e39f.jpg

Idag ingår inte TBC längre i vaccinationsprogrammet, vilket jag uppmärksammades på i julas, när vi skulle vaccineras mot Svininfluensan. Mycket märkligt med tanke på att jag såg en dokumentär om den multiresistenta TBCn som sprider sig främst från öststaterna.

Började leta fakta och fann alarmerande uppgifter bla från smittskyddsinstitutet och hemsidan för stoppandet av TBC spridning i världen. Intressant var också att den 24 mars är det den Internationella Tuberkulosdagen, vilket gör detta inlägg ännu viktigare…

Sjukdomsinformation om tuberkulos (TBC)

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och c:a två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Globalt är tuberkulos en sjukdom som främst drabbar yngre vuxna, men även barn och äldre insjuknar. I Sverige har vi sedan många decennier sett en minskning av tuberkulosen. Denna har nu planat ut, och de senaste åren har det anmälts cirka 500 fall/år, flest bland vår utrikesfödda befolkning.

De flesta nya fall av tuberkulos i den svenskfödda befolkningen gäller personer över 65 år, varav de flesta smittats i Sverige under början och mitten av 1900-talet. Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande sker en inhemsk smittspridning, både bland barn och vuxna, främst i den utrikes födda befolkningen.

Sjukdomen har under senare år fått förnyad aktualitet genom:

 • kopplingen till hiv/aids-sjukdomen, som ökar mottagligheten och därmed bidrar till en ökad spridningsrisk,
 • uppkomst och spridning av bakteriestammar som är resistenta mot tuberkulosläkemedel.

Den ökande spridningen av både hiv och s.k. multiresistent tuberkulos har ytterligare försämrat en allvarlig situation i många länder i bl.a. Östeuropa och Centralasien.

Här är mina främsta källor;

http://www.stoptb.org/  och

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/tuberkulos/?t=com&p=13768

Det som jag reagerade mest på är denna artikel från SMI;

Tuberkulosfallen ökar i Sverige

Pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet 2009-03-23

Under 2008 rapporterades totalt 554 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2007. Det visar statistik som publiceras inför Världstuberkulosdagen den 24 mars. Den största ökningen fanns i gruppen utrikesfödda i ålder 18-64 år och då framför allt från länder på Afrikas horn. Ökning observerades i sex landsting: Stockholm, Skåne, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.

 • Minst 33 procent av de 460 utrikesfödda personerna med konstaterad tuberkulos har kommit till Sverige inom de närmaste två åren före diagnos, medan 23 procent hade varit i Sverige i mer än tio år.
 • Eftersom inkubationstiden från smitta till sjukdom kan variera alltifrån några veckor upp till flera decennier är det svårt att säkert avgöra om smittan skett i hemlandet eller i Sverige.
 • Knappt 40 av de utrikesfödda tuberkulospatienterna misstänktes ha blivit smittade i Sverige.
 • Av tuberkulospatienterna var 94 födda i Sverige.

Hos 77 procent av patienterna ställdes diagnosen i samband med utredning av sjukdomssymtom, 5 procent hittades vid smittspårning (undersökning av kontakter till tuberkulossjuk person), 4 procent vid screening (hälsokontroll) och 6 procent av icke specificerad orsak.

Resistens mot läkemedel

Resistens mot minst ett av de fyra läkemedel som ingår i standardbehandlingen av tuberkulos rapporterades hos 57 patienter, vilket motsvarar 13 procent av alla odlingsverifierade fall. Multiresistent tuberkulos (MDR-TB), det vill säga resistens mot de två viktigaste standardläkemedlen, isoniazid och rifampicin, rapporterades 2008 hos 14 personer jämfört med 15 personer under 2007. Detta kan jämföras med 1994-2006 då i genomsnitt 4 fall av MDR-TB rapporterades per år.

Utvecklingen under 2008 stödjer ytterligare behovet av hälsoundersökning av personer med ursprung från länder där tuberkulos är vanlig. Undersökning vid ankomsten till Sverige möjliggör tidig upptäckt och behandling av aktiv tuberkulos eller smitta, så kallad latent infektion innan sjukdom utvecklats.

I den i Sverige födda befolkningen är tuberkulos idag en sällsynt sjukdom. Den största faran i denna grupp är att diagnosen blir bortglömd med risk för allvarlig sjukdomsutveckling och risk för smittspridning

Dessutom fann jag denna oroande notis….sjukaflickanmunch.jpg

Tuberkulosutredning på förskola i Sundsvall

I månadsskiftet januari-februari diagnostiserades en kvinna med öppen lungtuberkulos i Sundsvall. Kvinnan arbetar som städerska på en förskola i Sundsvall och var på sin arbetsplats fram till i början av januari. Hon deltog inte i den direkta barnomsorgen men fanns på förskolan under morgonen när de flesta barnen anländer.

Efter att kvinnan diagnosticerats med öppen lungtuberkulos delades skriftlig information ut på förskolan om händelsen och ett föräldramöte hölls den 11 februari. Vidare är undersökning med tuberkulintest och lungröntgen av alla barn och personal som vistats på den aktuella förskolan under perioden 2009-12-01 till och med 2010-01-05  planerad och kommer att påbörjas under den kommande veckan.

Ett barn som går på förskolan har nu insjuknat med luftvägssymtom och feber. Fynd vid röntgen av barnets lungor föranledde att tuberkulintest utfördes som visade en tydlig reaktion. Barnet vårdas i dagsläget på barnkliniken vid Sundvalls sjukhus.

Utredning av eventuell vidare smittspridning fortsätter som planerat.

/Eva Dannetun och Hans Boman, Smittskyddsenheten i Västernorrland

Publicerad i nyhetsbrevet EPI-aktuellt 2010-03-11

Frågan är alltså;  Om den svenska regeringen fick skrämselhicka av svininfluensan, varför reagerar den inte och återinför allmän TBC-vaccinering igen??? Statistiken säger att 5 av 100 000 smittas i Sverige per år i medeltal…Antalet dödsfall redovisas här;  Källa rapport till SMI

Table 1.

Tuberculosis incidence and mortality in Sweden

Year               New cases       No/                   Deaths*             No/

                       Annual No      100 000            Annual No/         100 000                                        

1911               not known       not known      10 500            191

1940               18 421             289                  4 484              70

1950               10 550             150                  1 525              22

1960                 4 194            56,0                     578             7,7

1970                 2 346            29,2                     288             3,6

1980                    926            11,1                     131             1,6

1990                    557              6,5                       42             0,5

2000                    458              5,2                       18             0,2

2001                    428              4,8                       27             0,3

2002                    412              4,6                       21             0,2

* Deaths according to Causes of deaths, Official Statistics of Sweden

Tyvärr hittar jag ingen mera aktuell statistik, vilket får mig att fundera på VARFÖR den inte finns tillgänglig från SMI…

Jämförande siffror A(H1,N1)  enligt nyhetsbrev  publicerat 2010-03-18  statistik per vecka 10

ANTAL RAPPORTERADE FALL                        11001

VARAV SJUKHUSVÅRDADE                              1454

DÖDSFALL                                                           27

Mera fakta hittar ni som sagt under länkarna jag angett, men nog kan man ifrågasätta regeringens politik att betala miljarder för A(H1N1) vaccin, när det finns betydligt mera skriande behov av vaccinering mot TBC, men det förstås, det är ju främst invandrare som drabbas, så då spelar det ingen roll…

Sedan, när vanliga svenska pensionärer och barn smittas är det försent….Då får vi nog vänja oss vid den här synen igen…

Dianne1_649332b.jpg

Bilden är från Aftonbladet och föreställer Dianne Odell som  levde i en Järnlunga från hon var 3 år tills hon dog 61 år gammal…

Det var en björn, ett lejon och en gris.

Björnen sa: ”om jag morrar skakar alla av rädsla”.

Lejonet sa: ”om jag ryter så flyr alla av rädsla”.

Grisen sa: ”Det är väl inget, om jag nyser så går hela världen och vaccinerar sig”.

GOD AFTON!!!

Annonser

8 thoughts on “Hemimammas tankar – Tuberkulos

 1. Arrami skriver:

  …ja, överanvändandet av antibiotika skapar framtida problem men det finns redan idag verksam och bra medicin mot multiresistent tuberkulos;http://www.smittskyddsinstitutet.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-pressinbjudningar/2004/nytt-lakemedel-ar-aktivt-mot-multiresistent-tuberkulos-artikel-publicerad-i-science-10-december-2004/Kram!Krya på dig!;-)

  • HEMIMAMMA skriver:

   ”Nytt läkemedel är aktivt mot multiresistent tuberkulos” – artikel publicerad i Science (10 december 2004)”Chefsmikrobiolog Sven Hoffner vid Smittskyddsinstitutets avdelning för bakteriologi är en av forskarna bakom ett nytt läkemedel som förkortar och förenklar behandlingen av sjukdomen tuberkulos samt är effektivt mot resistent och multiresistent tuberkulos.Inga nya läkemedel mot tuberkulos har tagits fram under de senaste 40 åren. Sjukdomen behandlas idag med läkemedel som måste tas regelbundet i sex till nio månader. Eftersom patienterna känner sig friska efter en kortare tid är det många som avbryter behandlingen och därmed riskerar att utveckla resistent tuberkulos. Spridningen av multiresistent tuberkulos ökar med över 300 000 nya fall per år.Tuberkulos utgör idag ett allvarligt hot mot folkhälsan. En tredjedel av jordens befolkning är infekterad och två miljoner dör av sjukdomen varje år.”Artikeln finns att läsa på webbplatsen Science ExpressYtterligare information:Sven Hoffner, tfn 08-457 24 31chefsmikrobiolog, avdelningen för bakteriologi, SmittskyddsinstitutetPresskontakt:Birgitta Brink, tfn 08-457 23 26, 070-267 23 26informationschef, Smittskyddsinstitutet

 2. HEMIMAMMA skriver:

  Kollade länken…Du är nog mer van än jag vid att gräva…Guldspaden till dig!Att medicinen finns är ju skönt, men vore inte förebyggande med Calmettevaccin bättre?Så barn och gamla som är svaga redan från början, kan slippa lidandet av att bli sjuk och kanske riskera döden???Att Obama vann var väl väntat efter att ha dealat med abortmotståndarna…Men det är ju absolut ett steg i rätt riktning…Kram på dig med!! Det har börjat vända nu…

 3. Pellefantia skriver:

  hej orkade inte läsa länkarna du hänvisade till, men känner till de resistenta bakterierna så jag håller med om frågan varför man inte vaccinerar längre. Båda mina föräldrar har haft TBC innan jag kom så det sägs att sådana som jag har ett ärvt immun försvar och man kan väl alltid hoppas… må gott föresten så är låten så sorglig, jag blir så rörd, som man har sjöng den när man var liten…kram…

  • HEMIMAMMA skriver:

   Min farmor brukade sjunga den för mig, bland många skillingatryck och visor..Jag tycker frågan om TBC blir allmer aktuella iom. alla inkommande från öst…Faran är verklig, och forkare har varnat i flera år…Kram!

 4. Kao skriver:

  Det är viktigt, det här. Förutom malaria så är TBC den sjukdomen som skördar flest dödsoffer i världen.Just trippelvaccineringen och TBC-vaccinationen tycker jag är jätteviktiga. I övrigt gillar jag inte allsdetta ständiga vaccinerandet för influensor och annat och överutskrivningen av antibiotika. Jag läste oerhört mycket om svininfluensan och andra säsongsbetonade influensor när det grasserade som värst från juni – dec 2009. Skulle själv ut och vaccinera folk, men sen tackade jag nej till det lönande extraknäcket eftersom jag insåg vad det verkligen handlade om ( läs http://www.davidicke.com) och vad han säger om svininfluensavaccinet i en kort video och allt annat som kommer över oss. Det försvagar vårt immunförsvar på sikt. Svininfluensan var inte värre än andra influensor. Men jag fattar att just dutog det säkra före det osäkra och lät vaccinera er…Varje år dör en skock gamla och sjuka av influensan, men ännu oftare dör de av biverkningarna av vaccinet…Att Reinfeldt utan att tveka öppnade plånboken så villigt för massvaccination är inte konstigt. Han håller läkemedelsbolagen under armarna. Han bryr sej ju annars inte särskilt mycket om de människor som har det svårt i samhället….då finns det ju inga pengar…Har mycket mer att säga om det här. Har skrivit en massa på bloggen om detta,under tidigare nämnda period.———————————-Folk har i allmänhet inte fattat skillnaden mellan virus och bakterier och tjatar till sej antibiotika av läkaren mot vanliga förkylningar. Det hjälper givetvis inte, men har i stället gjort antibiotikan resistent / multiresistent mot farliga bakterier. Läkarna ska stå emot övertalningsförsök från patienter med uppenbar influensa eller vanlig förkylning och förklara skillnaden mellan virus och bakterier!Men du har helt rätt angående TBC-vaccinationen. Den borde vara obligatorisk.KramarKao

  • HEMIMAMMA skriver:

   Jag har inte ätit antibiotika sedan -89 och mina barn har inte ätit det heller någon gång, förutom den äldsta en gång, när hon var två och då visade hon sig vara allergisk (det var för övrigt hennes pappa som själv varit öronbarn, som tog henne till läkaren när hon var hos honom.) Själv hade jag avvaktat och låtit förkylningen läka ut av sig själv. Vi är väldigt sällan sjuka i vår familj, kanske ett par gånger om året..Själv funderar jag på att låta vaccinera barnen privat. 300 kr kostar det på en klinik i sthlm.Kramar!!!

 5. kaoskatta skriver:

  Man kan köpa tbc-vaccin själv och vaccinera sig, det visste jag, men kostar det bara 300 kr? Det var goda nyheter.. I Jordbro där vi bodde förut erbjöds barn som ofta var utomlands vaccination, men inga andra. Dåligt – alla borde vacdineras (som vill) tycker jag, för tbc är en mycket allvarlig sjukdom. När jag var barn dog folk i tbc men vi barn blev vaccinerade. Nu med allt resande borde alla ha tillgång till skydd.Vilken klinik? Kram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s